En byggnadsarbetare med den mobila FLEX-luftrenaren för byggsektorn

Bygg-luftrenare – för en arbetsplats fri från damm och skadliga partiklar

Våra verktyg hjälper dig att bli riktigt effektiv på arbetsplatsen. Men en del arbeten leder till att damm och skadliga partiklar kommer ut i luften. Detta damm smutsar inte bara ner i rummen, utan kan också påverka användarens hälsa negativt. Mindre städning på arbetsplatsen eller i verkstaden och friska användare och kolleger på arbetsplatsen – med FLEX portabla bygg-luftrenare. Med sin snabba och enkla hantering ger den mobila byggplatsluftrenaren en ren och säker arbetsmiljö på arbetsplatsen och är därför en perfekt lösning för stombyggare, målare, kakelsättare, saneringsföretag och hela byggbranschen.

Bygg-luftrenare VAC 800-EC

Flex bygg-luftrenare är den perfekta följeslagaren för att hålla luften ren vid sanering och återställning i områden som är förorenade av damm i det ”svarta området”. Respirabelt findamm upp till HEPA 14 filtreras bort från luften med hjälp av grov-, fin- M/H-filter och aktivtkolfilter, och till och med vid arbete med farliga ämnen som asbest eller mögelsporer klarar bygg-luftrenaren att rena luften på ett säkert sätt. Det finns två möjliga sätt att använda FLEX bygg-luftrenare. Suga upp dammet direkt där det uppstår (riskområdet), t.ex. borttagning av gips, murbruk eller kakel. Eller undvika att damm sprider sig till andra, rena områden på arbetsplatsen genom att installera mobila plastväggar och slussar som skapar ett undertryck.

Läs mer
Mobil FLEX bygg-luftrenare VAC 800-EC

Dammklass H

 • Effektiv mot mycket farliga damm

 • Filtrerar starkt hälsofarliga och cancerogena damm som asbest, mineralfiber, mögelsporer och blydamm

Dammklass M

 • Effektiv mot damm i den medelhöga dammklassen

 • Filtrering av trä- och metalldamm och lackpartiklar. Perfekt för användning i snickerier, målarfirmor och mekaniska verkstäder

Borstlös EC-motor

 • Högre verkningsgrad och längre livslängd

 • Energieffektiv och underhållsfri

Rent arbete, ren luft

 • Minskad dammbelastning även utan utsugning

  Uppsugning av damm vid tillämpningar med höga dammemissioner
  • Perfekt vid arbeten som omrörning och blandning av varor från säckar, mejsling och andra dammiga arbeten
  • Enkel, verktygslös montering av kåpan
 • Enkelt att separera vit- och svartområden

  Rengöring av inneluften i arbetsområdet genom undertryck
  • Perfekt för renhållning i vita områden: dammskyddsväggar och undertryck med luftrenare
  • Reglerbar volymflödesinställning via vridställare så att undertrycket kan ställas in fritt

Rätt filter för alla arbetsplatser

Enklare, verktygslös ”top change”-filterbyte

Systemtillbehör för bygg-luftrenare

Från förfiltermattor, vidare med aktiva kolfilter mot lukter i kontorsmiljö eller på byggarbetsplatsen till HEPA 13- och 14-filter som till och med kan filtrera ut virus- och bakteriepartiklar ur inneluften - FLEX erbjuder alla nödvändiga tillbehörsdelar för byte av filter.

 • VAC-SAD D125
  Adapter
 • VAC-FG G3
  Front galler
 • VAC-AT D315
  Blandarhuv
 • SH 125 x 5 m C
  Slang
 • SH 125x6m C
  Slang
 • SH 125 x 88 m PP
  Slang
 • DL 2,3x1,3 m PP
  Dörrluftslås

Våra FLEXperter är här för dig.

Kontakt

Din lokala återförsäljare