Juridisk information

Ansvarsfriskrivning och användningsvillkor

Vi tackar för ditt intresse för FLEX och vår webbplats. I denna text finns juridisk information avseende att besöka den här webbplatserna. Vi tackar dig för att du läser denna juridiska information och, när du har samtyckt till alla villkor, för att du besöker vår webbplats. I och med att du besöker och/eller använder vår webbplats godkänner du våra villkor.

1. Innehåll i onlineerbjudandet

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH lämnar ingen garanti avseende aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet för den tillhandahållna informationen. Webbplatsens innehåll är avsedd som en tjänst och innehåller endast icke-bindande information. Skadeståndsanspråk mot FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH som avser skador av materiell eller ideellt slag som har orsakats av användning eller icke-användning av den framställda informationen eller genom användning av felaktig och ofullständig informationen är principiellt uteslutna, såvida inte uppsåtlig vårdslöshet från FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH:s sida föreligger.

Alla erbjudanden är icke-bindande. FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH förbehåller sig uttryckligen rätten att förändra, komplettera, radera eller tidvis eller permanent avpublicera delar av webbplatsen eller hela erbjudandet utan föregående meddelande.

2. Referenser och länkar

Länkar till andra leverantörer

Våra webbplatser innehåller även länkar till andra företags webbplatser. Dessa är tydligt identifierbara.

Vi har inget inflytande över innehållet på dessa webbplatser. Därför kan vi inte ta något ansvar innehållet på dem. Respektive leverantör eller innehavare ansvarar för innehållet på dessa sidor. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen avseende möjliga lagbrott och identifierbara rättsöverträdelser. Inget olagligt innehåll återfanns vid tidpunkten för länkningen. Det är dock inte praktiskt möjligt att permanent kontrollera de länkade webbplatserna utan konkreta belägg för en rättsöverträdelse. Om vi får kännedom om rättsöverträdelser på en länkad webbplats tar länken omedelbart bort.

3. Upphovsrätt

Allt publicerat innehåll på denna webbplats (layout, text, bilder, grafik osv.) är upphovsrättsligt skyddat. För all användning som inte omfattas av lagen om upphovsrätt krävs föregående skriftligt godkännande från respektive leverantör. Detta gäller i synnerhet för mångfaldigande, bearbetning, översättning, lagring, bearbetning eller återgivning av innehåll i databaser eller andra elektroniska medier och system. Fotokopior och nedladdat material från webbplatsen får endast skapas för personligt, privat och icke-kommersiell användning. Inga länkar får placeras på vår webbplats utan skriftligt godkännande från FLEX Elektrowerkzeuge GmbH.

4. Rättslig verkan för denna ansvarsfriskrivning

Denna ansvarsfriskrivning ska ses som en del av det interneterbjudande som du hänvisades till denna sida från. I det fall delar eller enskilda formuleringar i denna text inte, inte längre eller inte fullständigt motsvarar det aktuella rättsliga situationen påverkas inte övriga delar av innehållet i dokumentet eller dess giltighet av detta.

Våra FLEXperter är här för dig.

Kontakt

Din lokala återförsäljare