Verktygsslip vid stenbearbetning

Etta i alla klasser.

Stenbearbetning

FLEX program för professionell bearbetning av natur- och konststen

Sten har sina egna lagar. Den har sina egenheter och sina känsligheter. Det vet fackmännen, exempelvis stenhuggare, stenbildhuggare samt trädgårds- och landskapsarkitekter. Därför bearbetar de natursten och konststen med maskiner och tillbehör från FLEX. För FLEX sätter standarden för allt från våtslipare via stenkapar till stenfräsar. Såväl när det gäller robusthet och tillförlitlighet som hantering och underhållsvänlighet.

Bearbetning av sten med slipar från FLEX

Polering av stenar

Polering av natursten med slip

Våtstenspolerare från FLEX, med eller utan variabelt varvtal och med stickkontakt för isolertransformator eller PRCD-brytare, erbjuder en maximal slipeffekt och bästa ytkvalitet vid professionell stenbearbetning på företag specialiserade på konst- och natursten. Våtstenspolerarna övertygar dessutom genom flexibilitet, enkel användning och exakt styrning under slipningen. Maskinerna används även vid renoveringar.

Slip för stenbearbetning

 • LE 12-3 100 WET

  Våtpolermaskin för sten med variabelt varvtal och stickpropp för transformator, 1150 W, 115 mm

  Till produkten
 • LE 12-3 100 WET, PRCD

  Våtpolermaskin för sten med variabelt varvtal med PRCD brytare, 1150 W, 115 mm

  Till produkten
 • L 12-3 100 WET

  Våtpolermaskin 1150 W för sten med kontakt för transformator, 115 mm

  Till produkten
 • L 12-3 100 WET, PRCD

  Våtpolermaskin 1150 W för sten med PRCD strömbrytare, 115 mm

  Till produkten
 • LW 1202 N

  Våtpolermaskin 1600 W för sten, med kontakt för transformator, 130 mm

  Till produkten
 • LW 1202 SN, PRCD

  Våtpolermaskin 1600 W för sten, och PRCD-jordfelsbrytare, 130 mm

  Till produkten
Verktyg för stenbearbetning

Diamantstenkapar

För våtsnitt och geringssnitt

Kapa stenen rent, exakt och enkelt eller gör perfekta geringssnitt inom 0-45° med FLEX diamantstenkap. Tack vare möjligheten att ställa in skärdjupet på 0-60 mm kan exempelvis droppkanter och vattenrännor i fönsterbänkar eller trappsteg skapas perfekt.

Stenfräs

Gör uppruggningsarbeten snabbt, enkelt och exakt tack vare 60 aggressiva hårdmetallspetsar med FLEX stenfräs. Det går att ställa in arbetsbredden i tre steg och anslaget kan ställas in steglöst för exakta arbeten längs stenkanten.

Murspårfräs

Bearbetning av stenmur med en murspårfräs

FLEX murspårfräs är optimal för fräsning av spår i murverk. Den kännetecknas av verktygslös inställning av skärdjup och en spårbrytare för enkel utbrytning av den kvarvarande delen mellan spåren. Det går att fräsa två parallella, dragande eller skjutande, spår ner till 35 mm djup och 30 mm bredd, med murspårfräsen.

Frågor och svar

Vilka yrken finns det inom stenbearbetning?

Naturstensmekaniker

Naturstenar, såsom sandsten och marmor, bearbetas med lämpliga verktyg av naturstensmekaniker, till exempelvis plattor, fasader, pelare eller gravstenar. För att tillverka plattor i natursten delar naturstensmekanikerna exempelvis stenblock i bitar och skär dem sedan till önskat mått. Sedan bearbetas kanterna och ytorna. Därför hör slipning och polering av natursten också till uppgifterna. Natursten bearbetas med såväl maskiner som manuellt, exempelvis vid tillägg av text och ornament.

Stenhuggare och stenbildhuggare

Stenhuggare är ett av världens äldsta yrken. Till stenhuggarnas och stenbildhuggarnas uppgifter hör att ge konst- och natursten, ett ytterst beständigt material, en önskad form med hjälp av de rätta verktygen. Oavsett om det gäller tillverkning av gravstenar, restaurering av ett kulturminne eller tillverkning av golv, är stenhuggare och stenbildhuggare experter på sten. Andra typiska stenhuggararbeten är utformning av väggar eller trappor och typiska stenbildhuggararbeten är att tillverka skulpturer manuellt eller med maskiner.

Hur kan man bearbeta sten?

Det går att bearbeta natursten (marmor, granit, sandsten) eller konststen med en mängd olika verktyg, manuellt eller med maskiner. Till verktygen för stenbearbetning hör dels en vinkelslip, våtcirkelsågar och speciella bandsågar. De används för att såga i stenen, exempelvis marmor eller granit. Dit hör även borrning med exempelvis en kärnhålsborrmaskin eller en bottenhålsborrmaskin. De användningsområden som hör dit är bland annat borrning i natursten, granit och marmor. Vidare kan sten, exempelvis marmor eller granit, slipas eller poleras med en våtslipare. Fräsning av natursten är ett annat bearbetningssätt, liksom bearbetning med hammare och mejsel.

Vilka verktyg är nödvändiga vid stenbearbetning?

Vid stenbearbetning används verktyg, såsom klubba och mejsel. Klubba och mejsel används vid arbeten, där materialen bearbetas manuellt. Men även elektriska maskiner är nödvändiga. Dit räknas inte bara tryckluftshammare utan även speciella sågar med diamantsågklinga, stenfräsar, vinkelslipar, fräsar, stenborrmaskiner och stenslipar.

Stenar har olika egenskaper, varför olika maskiner används, beroende på stenen och bearbetningssättet. Vid bearbetning av sandsten behövs det exempelvis andra verktyg än vid bearbetning av konststen. Användningen av verktyg beror dessutom på vilka produkter som ska tillverkas av stenen.

Våra FLEXperter är här för dig.

Kontakt

Din lokala återförsäljare