Saber-sahat
Vannesahat
Pistosahat

FLEX-sahat – parasta mahdollista laatua ammattilaisille

Verkkosähkö- ja akkukäyttöiset sahat nopeaan, tarkkaan ja käyttäjän kannalta mukavaan työskentelyyn.

FLEX-sahat tunnetaan korkeasta laadusta, erinomaisesta tekniikasta, käyttömukavuudesta ja turvallisuudesta. Suuren tehonsa lisäksi FLEX-yhtiön sahoissa on monia hyödyllisiä toimintoja, jotka tekevät sahan kanssa työskentelemisestä mahdollisimman miellyttävää. Käyttömukavuutta lisäävät esimerkiksi mahdollisuus vaihtaa sahanterät ilman työkaluja sahanterän poistotoiminnolla, ergonomisesti muotoillut, liukumattomat kumipintaiset kahvat, tärinänvaimennus ja leikkuunopeuden portaaton säätö. Käynnistysautomatiikka, ylikuormitussuoja, moottorijarru ja imuistukka sahauskohdan pitämiseksi selvästi näkyvissä ovat vain muutamia esimerkkejä FLEX-sahojen lukuisista turvallisuustoiminnoista.

Pyörösahat

Sahat

Sahat ovat työkaluja tai työkoneita, joita käytetään mitä erilaisimpien materiaalien, kuten puun, metallin ja luonnonkiven, lastuavaan katkaisemiseen. Useimmiten sahat leikkaavat materiaalia tai tuottavat loven pyörimällä, lineaarisella, edestakaisella tai vetävällä liikkeellä. Tarjolla on käsi-, moottori-, sähkö-, bensiini- ja paineilmakäyttöisiä sahoja. Työmaiden ammattilaisille parhaiten sopivat sahamallit ovat moottorikäyttöisiä.

Erilaiset sahatyypit

Sahat voidaan luokitella eri tyyppeihin. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä: Pistosahat ja akkukäyttöiset pistosahat, pyörösahat ja akkukäyttöiset pyörösahat, puukkosahat ja akkukäyttöiset puukkosahat, kivisahat, katkaisusahat ja akkukäyttöiset katkaisusahat, vetosahat, viistesahat, katkaisu- ja vetosahat ja akkukäyttöiset katkaisu- ja vetosahat, katkaisu- ja viistesahat, käsikäyttöiset metallipyörösahat ja metallivannesahat. Kullakin sahalla on oma toimintatapansa ja omat ominaisuutensa.

Pyörösahat, akkukäyttöiset pyörösahat ja käsikäyttöiset metallipyörösahat koostuvat oman akselinsa ympäri pyörivästä pyöreästä sahanterästä. Käsiteltävästä materiaalista riippuen käytetään erilaisia sahanteriä. Metallin työstämiseen valitaan useimmiten sellainen, jossa on suuri määrä hampaita ja jonka maksimaalinen pyörimisnopeus on hitaampi kuin esimerkiksi puun työstämiseen käytettävillä malleilla. Käsikäyttöisiä metallipyörösahoja, pyörösahoja ja akkukäyttöisiä pyörösahoja käytetään yleisimmin rakennusten kunnostustöissä ja sisätilojen rakentamisessa.

Toinen sahatyyppi on kivisaha. Se on luonnonkiven leikkaamiseen ja muotoilemiseen tarkoitettu erityinen pyörösahamalli. Se eroaa muista malleista siten, että siinä on pyöreä sahanterä, jonka halkaisija voi olla noin 20 cm - 500 cm.

Pistosahat ja akkukäyttöiset pistosahat ovat laajalti käytössä olevia sahoja, joille on tyypillistä kapea, lyhyt, yksipuolisesti ohjattava sahanterä. Pistosahat kuuluvat käsisahojen luokkaan, ja niitä pidetään sähkökäyttöisten sahojen joukossa yleistyökaluina. Pistosahoja ja akkukäyttöisiä pistosahoja voidaan käyttää monien erilaisten sahanterien kanssa, jotka on tarkoitettu erilaisille materiaaleille, eri tarkkuusasteille, eri nopeuksille ja erilaisille kaarille, sekä vetämällä tapahtuvaan sahaamiseen.
Puukkosaha tai akkukäyttöinen puukkosaha on molemmin käsin ohjattava työkalu, jossa on vain toisesta päästä koneeseen kiinnitetty, suhteellisen pitkä ja liikkuva sahanterä. Sen vuoksi sitä voisi kutsua sähkökäyttöiseksi puukkotyökaluksi. Myös puukkosahoille on saatavilla erilaisia sahanteriä, jotka on mukautettu työstettäville materiaaleille.

Myös katkaisusahat ovat yksi sahojen monista tyypeistä. Katkaisusahoja on tietenkin saatavilla myös akkukäyttöisinä. Katkaisusaha kuuluu pyörösahojen luokkaan, ja niitä valmistetaan eri versioissa. Katkaisusahojen vakiovarusteisiin sisältyvät pyörösahanterä, moottori, kahva, suojus, sahauspöytä ja nivel, jonka ansiosta sahaus onnistuu eri kulmissa.

Metallivannesahoissa on renkaan muotoinen suljettu sahanterä. Tehokas moottori pyörittää kahta pyörää ja saa siten sahan vannetta liikuttavat ohjauspyörät liikkumaan. Siten vanne liikkuu tasaisesti laitteen läpi pystysuunnassa. Rakenteen ansiosta sahan vanne kuluu tasaisesti.

Käyttökohteeseen sopivat sahat

Kun haluaa ostaa sahan, tulee miettiä etukäteen, mihin tarkoitukseen sahaa aikoo käyttää. Koska eri sahoja voidaan käyttää eri leikkuutarkoituksiin ja eri materiaaleihin, on nämä seikat otettava erityisesti huomioon hankinnan yhteydessä.

Pyörösahat

Pyörösahalla tai akkukäyttöisellä pyörösahalla voidaan leikata nopeasti ja tarkasti suoria linjoja. Se soveltuu täydellisesti paksujen materiaalien pitkiin leikkauksiin. Pyörösahaa käytetään pääasiassa puun sahaamiseen, mutta sillä voidaan leikata myös muita materiaaleja. Esimerkiksi lastulevyt, kovapuu ja puupalkit voidaan sahata pyörösahalla tai akkukäyttöisellä pyörösahalla. Käsikäyttöinen metallipyörösaha on erityinen metallin leikkaamiseen tarkoitettu pyörösaha.

Pistosahat

Pistosahalla tai akkukäyttöisellä pistosahalla voidaan sahata tarkkaan erityisesti kaaria ja muita pyöreitä linjoja. Tämäntyyppisiin leikkauslinjoihin pistosaha on paras valinta, mutta pistosahalla tai akkukäyttöisellä pistosahalla voidaan saada aikaan myös suoria linjoja. Pistosahalla leikataan pääasiassa puuta, mutta erilaisilla sahanterillä myös muita materiaaleja, kuten muovia, metallia tai keraamisia laattoja. Edestakaista liikettä käyttävä pistosaha on näiden sahojen erikoisversio. Se käy selvästi rauhallisemmen ja on miellyttävä käyttää työssä.

Puukkosahat

Puukkosahat ja akkukäyttöiset puukkosahat muodostavat leikkuujäljen alaspäin, mikä merkitsee sitä, että puukkosahalla katkaistaan vapaalla liikkeellä pystysuorassa linjassa. Puukkosahat ja akkukäyttöiset puukkosahat soveltuvat erityisen hyvin karkeaan leikkaamiseen, puukappaleiden katkaisemiseen ja purkutöihin. Sopivaa sahanterää käyttämällä puukkosahalla voidaan leikata lähes mitä tahansa materiaalia, joten sitä voisi kutsua myös yleiskäyttöiseksi puukkosahaksi. Puukkosahat eivät kuitenkaan sovellu kovin hyvin tarkkaan suoritettaviin suoriin leikkuutöihin.

Katkaisusahat

Katkaisusahoja ja akkukäyttöisiä katkaisusahoja käytetään etupäässä puun käsittelyyn. Ne soveltuvat täydellisesti työkappaleen lyhentämiseen pystysuunnassa ja tarkkaan tehtävien kulmien leikkaamiseen. Katkaisusahoilla voidaan leikata ja katkaista kaikkia puulajeja, minkä vuoksi niitä käytetään usein lattia- ja seinälevyjen leikkaamiseen. Tällaisia sahoja voidaan nimittää katkaisu- ja vetosahoiksi tai akkukäyttöisiksi katkaisu- ja vetosahoiksi, kun sahausliike tapahtuu lisäksi vaakasuunnassa. Jos katkaisusahassa on kallistettava sahauspää ja kääntyvä levyalusta kohtisuorien kulmamuotojen leikkaamiseksi, sitä voidaan nimittää katkaisu- ja viistesahaksi tai viistesahaksi.

Metallivannesahat

Metallivannesahoja käytetään erilaisten metallien, kuten raudan, teräksen ja kuparin, leikkaamiseen. Sahanterä pystyy katkaisemaan hampaillaan metalleja vaivatta tarkkaa ja suoraa leikkuulinjaa pitkin; myös kaarevat leikkuulinjat ovat mahdollisia. Siten voidaan suoristaa esimerkiksi putkia sekä leikata U-profiileja ja onttoja profiileja.

Akku- vai verkkosähkökäyttöinen kone?

Lisäksi on määriteltävä, haluaako käyttäjä työskennellä akkua vai johtoa käyttäen. Sahaaminen akulla toimivalla työvälineellä eli esim. akkukäyttöistä pistosahaa, akkukäyttöistä puukkosahaa, akkukäyttöistä käsipyörösahaa tai akkukäyttöistä katkaisu- ja vetosahaa käyttäen tarjoaa erityisen paljon joustavuutta sekä samalla huomattavan suuren tehon. Akkukäyttöiset sahat soveltuvat siten oivallisesti liikkuville työmaille ja ulkona ja katolla työskentelemiseen.

Sahojen hankkiminen FLEX-yhtiöltä

FLEX-yhtiö valmistaa lukuisia eri mallisia ja eri tehoisia sahoja, jotka ovat joko akkukäyttöisiä tai johdollisia. Jokaiselle käyttäjälle löytyy oikea sahamalli, olipa se sitten pistosaha, katkaisusaha, puukkosaha tai pyörösaha.

FLEX-asiantuntijamme palvelevat sinua mielellään.

Yhteystiedot

Paikallinen jälleenmyyjäsi