CS 45 18.0-EC C
Kompakti akkupyörösaha siirtyvällä teränsuojalla 18,0 V
3 versiota
CS 62 18.0-EC C
Akkupyörösaha, jossa siirtyvä teränsuoja 18,0 V
SMS 190 18.0-EC
Akkujiirisaha 18,0 V

Pyörösahat – parasta laatua FLEX-yhtiöltä

Pyörösahat ja akkukäyttöiset pyörösahat erilaisten materiaalien tarkkaan sahaamiseen märkä- ja kuivakäytössä.

Olipa kohteena sitten puu, metalli tai kivi, käsikäyttöisillä FLEX-pyörösahoilla pystytään aina sahaamaan tarkasti. FLEX-yhtiön valikoimaan kuuluu vakiomallisten, harjattomalla moottorilla varustettujen akkukäyttöisten käsipyörösahojoen lisäksi vielä erikoismalleja. Näitä ovat esimerkiksi käsikäyttöiset metallipyörösahat umpimateriaalin, pyöreän materiaalin ja onttojen profiilien kuivakäsittelyyn sekä märkäkäyttöön tarkoitetut timanttikivisahat, joissa on kannettava vikavirtasuojakytkin (PRCD). Useimmat laitteet voidaan asettaa ohjauskiskoon.

Kaikissa laitteissa on tietenkin niiden omalle käyttöalueelle tarkoitetut turvatoiminnot. Esimerkkinä mainittakoon moottori, joka pysäyttää sahanterän 3 sekunnin kuluessa, ja verkkokäyttöinen pyörösaha, jossa on käynnistyksenestolla ja lukituksella varustettu kytkin. FLEX-pyörösahat mahdollistavat lisäksi ergonomisen ja miellyttävän työskentelyn esimerkiksi karalukituksella, jonka avulla sahanterän vaihtaminen käy nopeasti, ja ergonomisilla käsikahvoilla.

CSM 4060
Metallipyörösaha kuivasahaukseen

Pyörösahat

Pyörösahat, tarkemmin määriteltynä käsipyörösahat, akkukäyttöiset pyörösahat, käsikäyttöiset metallipyörösahat, märkäkäyttöön tarkoitetut timanttikivisahat, pöytäsirkkelit ja katkaisu- ja viistesahat, kuuluvat sahojen tuoteperheeseen. Kuten kaikki sahat, myös pyörösaha on materiaalien lastuavaan työstöön tarkoitettu työkalu. Sitä voidaan nimittää sen tehtävien perusteella tärkeimmäksi puutyöstön työkaluksi. Käsikäyttöisiä pyörösahoja käyttävät sekä ammattilaiset että harrastelijanikkarit.

Pyörösahassa on – kuten nimestäkin voi jo päätellä – pyöreä sahanterä, jolla toteutetaan leikkauksia. Sahanterä voi olla esim. terävillä leikkuuhampailla varustettu teräslevy.

Pyörösaha on moottorilla ja vaihteistolla toimiva laite, joka pyörittää sahanterää. Sahanterän lisäksi pyörösahan pääasialliseen varustukseen kuuluvat moottori, yksi tai useampi käsikahva, suojus, kelkka ja johdollisissa konemalleissa johto. Pyörösahojen käyttöalue on äärimmäisen laaja.

Pyörösahojen toiminnot

Kun leikkuujäljen on oltava ennen kaikkea tarkka ja suora tai kun on leikattava materiaalin läpi, on pyörösaha tai akkukäyttöinen pyörösaha oikea valinta. Käsisirkkeleiden rakenteen ansiosta niillä voidaan sahata erityisesti pitkiä leikkuulinjoja ja myös paksuja materiaaleja tarkasti. Pyörösahoja voidaan käyttää erilaisilla kierrosluvuilla ja siten eri leikkuunopeuksilla ja -voimakkuuksilla. Kierrosluku ja siten leikkuunopeus tulee sovittaa työstettävään materiaaliin.

Tarkan leikkuujäljen saamiseksi tulee huolehtia siitä, että pyörösaha saavuttaa maksimaalisen pyörimisnopeutensa. Lisäksi koneen voi antaa käydä hieman etukäteen. Siten sahanterä osuu oikealla nopeudella työkappaleeseen ja tuloksesta tulee optimaalinen. Tämän lisäksi on valittava sopiva sahanterä ja säädettävä haluttu leikkuusyvyys ja kallistuskulma oikein. Säätämällä haluttu leikkuusyvyys pystytään muokkaamaan materiaalia sahaamatta sitä täysin katki. Oikein säädetty leikkuusyvyys estää myös sen, että sahanterä tulee pois materiaalista tarpeettoman syvältä. Leikkuusyvyyden säätömahdollisuuden rinnalla on tärkeätä pystyä säätämään kallistuskulmaa, erityisesti viisteiden yhteydessä.

Pyörösahojen eri tyypit

Valittavissa on erilaisia pyörösahamalleja. Käsisirkkeleitä on saatavilla johdollisina pyörösahoina ja akkukäyttöisinä pyörösahoina. Käsisirkkeleiden erikoisversiona on saatavana myös upotussahoja. Metallin työstöä varten valittavissa on erityisiä käsikäyttöisiä metallipyörösahoja, ja kiven käsittelyyn voidaan hankkia märkä- ja kuivakäyttöön soveltuvia erityisiä timanttikivisahoja.

Käsisirkkelit

Käsisirkkelit ovat pyörösahojen kompakti malli. Pyörösahan terä asetetaan näissä koneissa leikattavan materiaalin eteen ja sahanterän yläsuojusta ohjataan käsin työkappaleen päällä. Upotussahoissa sahanterä on kotelon sisällä. Tämän sahan voi asettaa miten tahansa työkappaleeseen, ja sahanterä on ensiksi painettava tai upotettava työkappaleeseen. Siten voidaan sahata mitä tahansa kohtaa työkappaleesta ja jyrsiä myös uria. Käsisirkkelit tarjoavat kokonsa ja vähäisen painonsa ansiosta paljon joustavuutta, ja niitä voidaan siirtää helposti.

Pöytäsirkkelit

Pöytäsirkkelit ovat sitä vastoin parempia tehonsa suhteen, niiden leikkuusyvyydelle ja leikkuuleveydelle on tuskin rajoitteita, ja työkappaleita pystytään työstämään suurikokoisella sahalla nopeammin. Pöytäsirkkelit ovat kuitenkin käytettävissä vain kiinteästi asennettuina.

Käsikäyttöiset metallipyörösahat

Käsikäyttöisillä metallipyörösahoilla on erityisiä ominaisuuksia, jotka estävät työkappaleen leikkuukohdan ylikuumenemisen. Koska metalli on selvästi kovempaa kuin muut materiaalit, leikkuukohtaan muodostuu yleensä korkea lämpötila. Sen tasaamiseksi ja työkappaleen ja pyörösahan terän vaurioitumisen välttämiseksi moottori käy vähäisellä kierrosluvulla.

Käsikäyttöiset timanttipyörösahat

Käsikäyttöisellä timanttipyörösahalla voidaan tehdä tarkkoja leikkauksia luonnon- ja tekokiviin. Käsikäyttöinen timanttipyörösaha ei ainoastaan leikkaa irti paloja siististi ja tarkasti, vaan sillä voidaan tehdä myös viisteitä. Sahauksessa syntyvän kuumuuden kompensoimiseksi käsikäyttöisissä timanttipyörösahoissa on vedensyöttö timanttityökalun jäähdyttämiseksi tehokkaasti.

Pyörösahojen erilaiset terät

Pyörösahojen erilaiset vaihdettavat sahanterät mahdollistavat eri materiaalien työstämisen. Raaka-aineesta riippuen pyörösahoissa käytettävien terien välillä on eroja, esimerkiksi sahanterien halkaisija ja hampaiden lukumäärä poikkeavat toisistaan. Materiaalin kovuudesta johtuen tarvitaan esimerkiksi metallin työstämisessä sahanterää, jolla on suurempi hampaiden lukumäärä verrattuna puun työstämisessä käytettävään terään. Kiven muokkaamiseen tarvitaan erityinen timanttisegmentoitu sahanterä.

Mitä enemmän pyörösahan terässä on hampaita, sitä siistimpi ja puhdaslinjaisempi tuloksesta tulee. Vähillä hampailla varustettu sahanterä soveltuu erityisesti pitkittäiseen leikkaamiseen. Hienohampaista sahanterää käytetään sitä vastoin poikittaiseen leikkaamiseen.

Kullakin käsipyörösahalla on maksimaalinen sahanterän halkaisija, jota voidaan käyttää. Mitä suurempi sahanterän halkaisija on, sitä syvemmälle se uppoaa materiaaliin.

Eri materiaalien työstäminen pyörösahalla

Vaikka pyörösahaa pidetään puun käsittelyssä tärkeimpänä sahauksessa tarvittavana työkaluna, erilaisilla sahanterillä voidaan muokata myös lukuisia muita materiaaleja.

Pyörösahaa ja myös akkukäyttöistä pyörösahaa voidaan käyttää työtasojen, laminaatin, polttopuun, kipsi- ja betonikuitulevyjen, puusta tehtyjen materiaalien kuten lastulevyjen ja OSB-levjen tai metallien, muovien ja laattojen pienentämiseen. Myös kovaa puuta ja puupalkkeja voidaan sahata pyörösahalla.

Tarvittavan sahanterän lisäksi on valittava myös moottorin teho ja kierrosluku kulloisellekin työlle sopivaksi. Yleisesti ottaen on suositeltavaa käyttää erityisesti kovien materiaalien käsittelyyn suurta tehoa ja suurta wattilukua. Kierrosluvun suhteen tulee huomioida, että käsipyörösahan käytössä voi syntyä korkeita lämpötiloja ja että sitä on sen vuoksi mukautettava tarkalleen erityisesti kuumuudelle herkkien materiaalien käsittelyssä.

Pyörösahan käyttömahdollisuudet

Pyörösahoja voidaan käyttää kaikissa rakennuksiin liittyvissä töissä. Kyseeseen tulevat esimerkiksi kattotuoliin liittyvät työt. Siinä käytettävät puunkappaleet on sahattava tarkalleen oikeaan pituuteen. Tällöin kannattaa valita akkukäyttöinen pyörösaha, koska sen avulla on mahdollista työskennellä joustavasti katolla ja katkaista puupalkit paikan päällä lopulliseen pituuteen.

Lisäksi pyörösahoilla voidaan valmistaa puusta laudoituksia. Tällöin puulevyt ja -palkit on sahattava oikean pituisiksi. Työ voidaan suorittaa sekä johdollisella että akkukäyttöisellä pyörösahalla. Myös erilaisten huonekalujen valmistaminen onnistuu pyörösahalla. Suurikokoisia puulevyjä, kuten muitakin puusepän verstaan puukappaleita, voidaan myös katkaista pyörösahalla.

Ohjauskiskot ja muut lisävarusteet

Ohjauskiskon käyttö on suositeltavaa erityisesti pitkien, suorien leikkauslinjojen yhteydessä. Sitä kannattaa käyttää myös silloin, kun työkappaleessa oleva leikkauslinja on huonosti nähtävissä. Käsipyörösaha on usein ostettavissa ohjauskiskon kanssa samassa paketissa.

Myös pölynimuliitin on hyödyllinen lisävaruste. Erityisesti puun käsittelystä tulee materiaalin poistamisesta johtuen lastuja, jotka voidaan puhdistaa suoraan imulaitteella ja siten taata parempi näkyvyys.

Turvallisuus

Koska sahaustöihin liittyy aina tietty riski, on pyörösahan ostossa kiinnitettävä huomiota siihen, että tärkeimmät turvallisuusvaatimukset täyttyvät. Tärkein käsipyörösahaa koskeva vaatimus on suojus. Pyörösahan terä pysyy peittyneenä sen taakse, kunnes pyörösaha pureutuu työkappaleeseen. Pyörösahan terä pyörii tietyn aikaa vielä sahaamisen päätyttyä, joten sahanterän aiheuttamien vammojen saamista on varottava myös sahaamisen jälkeen.

Toinen turvallisuusvaatimus on toinen käsikahva. Se helpottaa käsipyörösahan käsittelyä ja vähentää käden leikkautumisen vaaraa. Kahdella kädellä on myös mahdollista käyttää enemmän voimaa.

FLEX-asiantuntijamme palvelevat sinua mielellään.

Yhteystiedot

Paikallinen jälleenmyyjäsi