Tietosuoja

Tietosuojaa koskevat tiedot

Vastuullinen elin ja tietosuojavastaava:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim

Puhelin: +49 7144 828 0
Faksi: +49 7144 258 99

E-Mail: info@flex-tools.com
Internet: www.flex-tools.com

Ota yhteyttä tietosuojaan: datenschutz@flex-tools.com

Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta

Henkilötietojesi käsittelyssä noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksen säännöksiä ja kaikkia muita sovellettavia tietosuojalainsäädännön säännöksiä. Tietojenkäsittelyn oikeusperustana on erityisesti tietosuojasäännösten art. 6 EU-GDPR. Käytämme tietojasi liiketoiminnan aloittamiseen, sopimusvelvoitteiden ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen, sopimussuhteen toteuttamiseen, tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseen sekä asiakassuhteiden vahvistamiseen, mikä voi sisältää analyysejä markkinointitarkoituksiin ja suoramainontaa varten. Suostumuksesi tietojenkäsittelyyn voi olla myös tietosuojalainsäädännön mukainen suostumus. Ennen suostumuksen antamista selvitämme kanssasi tietojenkäsittelyn tarkoituksen ja peruuttamisoikeutesi. Vastaavanlaisen tietojenkäsittelyn oikeusperusta ilmoitetaan sinulle vielä kerran erikseen seuraavissa kohdissa.

Välittäminen kolmansille osapuolille

Välitämme tietojasi kolmansille osapuolille ainoastaan lakisääteisten säännösten puitteissa tai asianmukaisella suostumuksella. Tällaisia tapauksia lukuun ottamatta tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille, paitsi jos olemme siihen velvoitettuja pakottavien oikeudellisten säännösten nojalla (tietojen välittäminen ulkopuolisille tahoille, kuten valvontaviranomaisille tai lainvalvontaviranomaisille).

Tietojen vastaanottaja/vastaanottajaluokat

Varmistamme yrityksessämme, että tietojasi luovutetaan vain henkilöille, jotka tarvitsevat niitä sopimus- tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Tietyissä tapauksissa palveluntarjoajat tukevat tiettyjä osastojamme niiden tehtävien suorittamisessa. Kaikkien palveluntarjoajien kanssa tehdään tietosuojalainsäädännön edellyttämät sopimukset.

Toimittaminen kolmansiin maihin / aikomus toimittaa kolmansiin maihin

Tietoja siirretään kolmansiin maihin (Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle) ainoastaan siinä määrin kuin se on tarpeen kyseisen velvoitteen täyttämiseksi tai jos laki sitä vaatii tai jos olet antanut siihen suostumuksesi. Yksityiskohtaiset tiedot tällaisista olosuhteista annetaan sinulle erikseen kyseisen tietojenkäsittelyn yhteydessä asianomaisessa kohdassa.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin käsittelytarkoitus edellyttää. Huomaa, että eri säilytysajat edellyttävät tietojen jatkuvaa (pakollista) säilyttämistä. Tämä koskee erityisesti kauppa- tai verolainsäädännön (esim. Saksan kauppalaki (HGB), verolaki jne.) mukaisia säilytysvelvoitteita. Jos muita säilyttämisvelvoitteita ei ole, tietosi poistetaan, kun kyseinen käyttötarkoitus on täytetty. Voimme säilyttää tietoja myös suostumuksellasi tai sellaisten oikeudellisten riitojen yhteydessä, joissa käytämme todisteita lakisääteisten vanhentumisaikojen puitteissa, jotka voivat kestää jopa kolmekymmentä vuotta; tavanomainen vanhentumisaika on kolme vuotta.

Tietojen toimittamista koskeva velvoite

Erilaisia henkilötietoja tarvitaan velvoitteen perustamista, täyttämistä ja päättymistä varten sekä siihen liittyvien sopimusperusteisten ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Sama koskee verkkosivustomme ja sen tarjoamien eri toimintojen käyttöä. Asianmukaiset yksityiskohdat on esitetty tiivistetysti edellä olevassa kohdassa. Tietyissä tapauksissa tietoja on kerättävä tai toimitettava myös lakisääteisten säännösten perusteella. Huomaa, että pyyntöäsi ei voida käsitellä tai siihen liittyvää velvoitetta toteuttaa ilman tällaisten tietojen toimittamista.

Tietojen luokat, lähteet ja alkuperä

Käsittelemämme tiedot määräytyvät kulloisenkin asiayhteyden mukaan siten, että ne riippuvat esimerkiksi siitä, lähetätkö verkkotilauksen tai täytätkö pyynnön yhteydenottolomakkeellamme tai lähetätkö meille työhakemuksen tai jätätkö valituksen. Seuraavassa haluamme antaa sinulle yksityiskohtaisia tietoja verkkosivuillamme tapahtuvasta tietojenkäsittelystä.

Vieraile verkkosivuillamme

Pääsääntöisesti emme pyydä sinulta mitään henkilötietoja, kun vierailet verkkosivuillamme. Pyydämme ainoastaan Internet-palveluntarjoajasi nimen ja sivut, joita käytät sivustollamme. Sinä Internetin käyttäjänä pysyt kuitenkin nimettömänä, sillä käytämme näitä tietoja vain tilastollisiin tarkoituksiin (esim. yksittäisten verkkosivujen pyyntöjen määrä).

Yksityisyytesi suojaaminen on meille erittäin tärkeää. Siksi on tärkeää, että tiedät aina, milloin tallennamme tietoja ja miten käytämme niitä. Kun vierailet verkkosivuillamme, verkkopalvelimemme tallentavat IP-osoitteesi. IP-osoitetta voidaan käyttää palveluntarjoajasi tunnistamiseen. Tarkoituksenamme ei ole tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Tekniseen turvallisuuteen liittyvistä syistä (erityisesti verkkopalvelimellemme kohdistuvien hakkerointiyritysten estämiseksi) nämä tiedot tallennetaan art. 6 (1) (f) EU-GDPR:n mukaisesti. Viimeistään 7 päivän kuluttua IP-osoite anonymisoidaan lyhentämällä, jotta käyttäjään ei enää viitata.

Yhteydenottolomake/yhteydenotto sähköpostitse (EU-GDPR 6 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta).

Verkkosivuillamme on yhteydenottolomake, jolla voit ottaa meihin yhteyttä sähköisesti. Jos käytät yhteydenottolomaketta kirjoittaaksesi meille, käsittelemme yhteydenottolomakkeen puitteissa antamiasi tietoja yhteydenpitoa varten ja vastataksemme kysymyksiisi ja pyyntöihisi. Tällöin noudatetaan tietojen säästämisen ja vähentämisen periaatteita, mikä tarkoittaa, että sinun on annettava vain ne tiedot, joita tarvitsemme yhteydenpitoon kanssasi.

Nämä tiedot ovat sukunimesi, sähköpostiosoitteesi, asianomainen aihe ja itse viestikenttä. Lisäksi IP-osoitettasi käsitellään teknisen tarpeen ja oikeusturvan vuoksi. Kaikki muut tiedot ovat vapaaehtoisia kenttiä, joita voidaan käyttää vapaaehtoisesti (esim. tarkempaa vastausta varten kysymyksiisi).

Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, käsittelemme sähköpostissa annettuja henkilötietoja ainoastaan pyyntöösi vastaamista varten.

Jälleenmyyjäportaalin rekisteröinti

Tarjoamme verkkosivustollamme FLEX-kumppaneille mahdollisuuden rekisteröityä antamalla henkilötiedot. Esimerkiksi kuva- ja tekstitiedot, logot, luettelot, tuotetiedot jne. ovat ladattavissa. Latausportaaliin rekisteröitymisen yhteydessä keräämme seuraavat tiedot: Maa, etunimi, sukunimi, yritys, sähköpostiosoite, salasana, asiakasnumero.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn oikeusperusta on siten Art. 6 para. 1 lit. b) DS-GVO.

Rekisteröityessään verkkosivustollamme tallennetaan myös käyttäjän IP-osoite, rekisteröintipäivämäärä ja -aika (tekniset taustatiedot).

Huomaa: Tallennamme syöttämäsi salasanan salatussa muodossa. Yrityksemme työntekijät eivät voi lukea tätä salasanaa. Siksi he eivät voi antaa sinulle mitään tietoja, jos olet unohtanut salasanasi. Käytä tässä tapauksessa "Unohtunut salasana" -toimintoa, joka lähettää sinulle automaattisesti luodun uuden salasanan sähköpostitse. Kenelläkään työntekijällä ei ole valtuuksia kysyä sinulta salasanaasi puhelimitse tai kirjallisesti. Älä siis koskaan anna salasanaasi, jos saat tällaisia pyyntöjä.

Kun olet suorittanut rekisteröintiprosessin, tietosi tallennetaan meille suojatun latausportaalin käyttöä varten. Heti kun kirjaudut verkkosivustollemme käyttämällä sähköpostiosoitettasi käyttäjätunnuksena ja salasanana, nämä tiedot ovat käytettävissä verkkosivustollamme suorittamiasi toimia varten.

Palveluntarjoajamme Auth0 [Auth0, European HQ, 3rd Floor Union House 182-194 Union Street 182-194 London, SE1 0LH, UK] avustaa meitä rekisteröintiprosessin suorittamisessa kirjautumistoimintojen hallinnoimiseksi, ja olemme tehneet sen kanssa tietosuojalainsäädännön edellyttämän sopimuksen tietojesi suojaamiseksi.

Huomaa kuitenkin, että kyseessä on yhdysvaltalainen palveluntarjoaja, joka saattaa myöhemmin siirtää tietoja maahan, joka ei tarjoa riittävää tietosuojan tasoa (Yhdysvallat). Vaarana on, että Yhdysvaltojen viranomaiset käsittelevät tietojasi valvonta- ja seurantatarkoituksiin, eikä sinulla ole mitään oikeussuojakeinoja. Ryhdymme kuitenkin mahdollisiin ja tarvittaviin tietosuojatoimenpiteisiin Art. 44 §:n ja sitä seuraavien artiklojen mukaisesti. EU-DS-GVO:n mukaisen tietosuojan tason vahvistamiseksi kolmannessa maassa.

Keräämme, käsittelemme tai käytämme tietoja konsultointi-, mainos- tai markkinatutkimustarkoituksiin vain, jos olet antanut siihen etukäteen suostumuksesi. Voit tietenkin peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa osoitteessa datenschutz@flex-tools.com tai postitse osoitteeseen FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstr. 15, 71711 Steinheim.

Jälleenmyyjähaku (EU-GDPR 6 artiklan 1 kohdan a, b alakohta)

Sivustollamme voit näyttää jälleenmyyjämme omalla alueellasi syöttämällä maasi ja postinumerosi. Tätä tarkoitusta varten antamiasi tietoja käytetään yksinomaan asianomaisten jälleenmyyjien selvittämiseen. Lisäksi käytämme - suostumuksellasi - Googlen tarjoamia interaktiivisia karttakuvia. Google Mapsin käyttöä ja soveltamista koskevat tietosuojaselosteet ovat jäljempänä olevassa huomautuksessa.

Rekisteröityminen 3 vuoden takuuseen (EU-GDPR 6 artiklan 1 kohdan b alakohta)).

Voit rekisteröityä 3 vuoden takuuseen verkkosivustollamme. Rekisteröinnin yhteydessä keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoluokkia:

Pakolliset kentät: etunimi, sukunimi, yritys (vain yritysrekisteröinnissä), puhelin/matkapuhelinnumero (vain yritysrekisteröinnissä), katu, kadunnumero, postinumero, kaupunki/kaupunki, maa, kieli, sähköpostiosoite, salasana ja salasanan vahvistus.

Vapaaehtoiset tiedot: titteli, puhelin/mobiilinumero (yksityisten rekisteröintien osalta).

Toimitettuja tietoja käytetään ainoastaan 3 vuoden takuuseen rekisteröitymiseen, ja ne poistetaan heti, kun tämä tarkoitus on täytetty, edellyttäen, että poistamisen estäviä pakollisia säilyttämissäännöksiä ei sovelleta.

Esite- ja luettelopyynnöt (EU-GDPR 6 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta).

Voit pyytää verkkosivujemme kautta, että sinulle lähetetään esitteiden tai luetteloiden muodossa olevaa tiedotusmateriaalia. Tällaisten pyyntöjen helpottamiseksi keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

Pakolliset tiedot: sukunimi, etunimi, titteli, katu, postinumero, paikkakunta, maa, sähköpostiosoite, pyydetty tilausVapaaehtoiset tiedot: yritys, puhelinnumero.

Kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan pyydetyn tiedotusmateriaalin lähettämiseen, ja ne poistetaan sen jälkeen, mikäli poistamisen estäviä pakollisia säilyttämissäännöksiä ei sovelleta. Tiedot, jotka ovat tarpeen tiedotusmateriaalin lähettämistä varten, välitetään kyseiselle lähetyspalvelun tarjoajalle tätä tarkoitusta varten. Tällä hetkellä esitteiden/luetteloiden pyytämiseen liittyvät tiedot lähetetään salaamattomina, joten ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että ulkopuolinen taho voi lukea tiedot lähetyksen aikana. Voidaan käyttää myös muita vaihtoehtoisia viestintämenetelmiä (esim. postitse tai faksilla), jotka tarjoavat paremman turvallisuuden kuin salaamaton sähköposti.

Tulostettavien tietokokonaisuuksien latausmahdollisuus

Sivustollamme on mahdollisuus ladata tulostettuja tietokokonaisuuksia. Seuraavat henkilötiedot kerätään ja käsitellään:

 • Sähköpostiosoite

 • Maa

 • Etunimi

 • Sukunimi

 • Yritys

 • Osoite

 • Postinumero

 • Kaupunki

Koska tarjoamme tätä palvelua ilman lisäkustannuksia sinulle, haluamme käyttää prosessin aikana kerättyjä henkilötietojasi mainostarkoituksiin. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta on Art. 6 Para. 1 lit a, b DS-GVO). Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi siihen, että sinuun otetaan yhteyttä mainostarkoituksiin, milloin tahansa osoitteessa osoitteessa datenschutz@flex-tools.com.

Kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tarkoituksen täyttämiseksi. Huomaa, että useat säilytysajat edellyttävät, että tietoja säilytetään edelleen. Tämä koskee erityisesti kauppa- tai verolainsäädännön (esim. Saksan kauppalaki, Saksan verolaki jne.) mukaisia säilytysvelvoitteita.

Jos käytät peruuttamisoikeuttasi, mutta emme voi vielä poistaa tietojasi edellä mainituista syistä, varmistamme, että tietojasi ei tästä lähtien enää käytetä mainostarkoituksiin.

Evästeet

Monet verkkosivustomme osat käyttävät evästeitä. Niiden avulla sivustomme käyttö on helpompaa, tehokkaampaa ja turvallisempaa. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selaimesi asettaa ja tallentaa tietokoneellesi (paikallisesti kiintolevylle).

Näiden evästeiden avulla voimme analysoida, miten verkkosivustoamme käytetään. Näin voimme puolestaan muokata sivustomme sisältöä vastaamaan kävijöiden tarpeita. Evästeiden avulla voimme myös mitata tietyn mainoksen tehokkuutta ja sijoittaa sen esimerkiksi kävijöiden kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Suurin osa käyttämistämme evästeistä on istuntoevästeet. Ne poistetaan automaattisesti vierailun jälkeen. Useimmat verkkoselaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti. Voit kuitenkin yleensä myös muuttaa selaimesi asetuksia, jos et halua lähettää näitä tietoja. Jos teet näin, verkkosivujemme sisältöä voi käyttää vain rajoitetusti (esim. kuvien, asiakirjojen jne. lataaminen ostoskoriin).

Google Analytics sisältäen Google Signalsin

Käytämme sivustollamme yhtiön Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanti, Google Analytics -jäljitystyökalua. Tällöin kerätään ja arvioidaan järjestelmällisesti sinun vuorovaikutustasi sivustomme käyttäjänä. Tällöin tallennetaan seuraavia tietoja:

 • IP-osoitteesi kolme ensimmäistä tavua

 • sinulle määritetty Google Analytics -tunnus

 • avattu verkkosivu

 • lähteen antaja (sivusto, jolta päädyit avatulle verkkosivulle)

 • edelleen avatut alasivut

 • oleskeluaika sivustolla

 • miten usein sivusto avataan

 • käytetty selaintyyppi

 • käytetyt kieliasetukset

 • käytetty laite ja käyttöjärjestelmä   

Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteena on antamasi suostumus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan lauseen 1 alakohdan a mukaisesti. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa tämän tietosuojaselosteen lopussa.

Google Analytics -palvelun avulla tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on analysoida verkkosivustollamme vierailevien käyttäjien vuorovaikutusta sivustomme kanssa. Arvioimalla tätä kautta saatuja tietoja voimme optimoida tarjontaamme ja lisätä käyttäjäystävällisyyttä. Poistamme ja anonymisoimme Google Analyticsilla keräämämme tiedot niin pian, kun emme enää tarvitse niitä tarkoituksiimme. Tämä tapahtuu 26 kuukauden jälkeen.

Google Signalsia käytetään Google Analyticsin laajennuksena; tällöin Google Analyticsin käyttöä varten antamasi suostumus kattaa myös Google Signalsin käytön.

Google Signalsin avulla voimme laatia laitteiden välisiä raportteja Googlella (nk. "Cross Device Tracking"). Mikäli olet aktivoinut Google-tilisi asetuksista "mainosten personoinnin" ja yhdistänyt verkkopäätelaitteet Google-tiliisi, voi Google analysoida laitteiden välisiä käyttötottumuksia ja luoda niiden perusteella tietopankkimalleja antaessasi suostumuksesi Google Analyticsin käytölle yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan alakohdan a mukaisesti.

Tällöin huomioidaan kaikkien Google-tileille kirjautuneiden ja konversion suorittaneiden käyttäjien kirjautumista ja laitetyyppiä koskevat tiedot. Tiedoista näkyy muun muassa miltä päätelaitteelta napsautit ilmoitusta ensimmäisen kerran ja millä päätelaitteella konversio suoritettiin. Vastaanotamme Googlelta vain Google Signalsin perusteella luotuja tilastoja, emme verkkosivuston käyttäjän henkilötietoja.

Voit poistaa käytöstä toiminnon "mainosten personoimiseksi" Google-tilisi asetuksista ja siten lopettaa Google Signalsiin liittyvän laitteiden välinen tietojen analysointi. Noudata tätä varten ohjeita seuraavalla sivulla: https://support.google.com/ads/answer/2662922

Löydät lisätietoja Google Signalsista oheisesta linkistä: https://support.google.com/analytics/answer/7532985

Nämä palvelut voivat välittää kerätyt tiedot edelleen toiseen maahan. Huomaa, että tämä palvelu voi välittää tietoja edelleen Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle maihin, joissa riittävä tietosuojataso ei ole taattu. Mikäli tiedot välitetään Yhdysvaltoihin, on olemassa riski, että Yhdysvaltain viranomaiset käsittelevät tietojasi valvontaa ja tarkkailua varten ilman, että sinulla on mahdollisuutta oikeussuojakeinoihin. Toteutamme kuitenkin mahdolliset ja tietosuojan kannalta tarpeelliset toimenpiteet EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 44 ja sitä seuraavien mukaisesti tietosuojatason saavuttamiseksi kolmannessa maassa.

Googlen uudelleenmarkkinoinnin käyttö

Käytämme Google Ireland Limitedin (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti) uudelleenmarkkinointiteknologiaa.Tämän teknologian avulla käyttäjille, jotka ovat jo vierailleet verkkosivustoillamme ja verkkopalveluissamme ja osoittaneet kiinnostusta tarjontaamme kohtaan, osoitetaan uudelleen kohdennettua mainontaa Googlen kumppaniverkoston sivustoilla. Mainonta toteutetaan vaiheittain evästeiden avulla, jotka ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle. Näiden tekstitiedostojen avulla voidaan analysoida käyttäjän käyttäytymistä verkkosivustolla vieraillessaan ja käyttää niitä kohdennettuihin tuotesuosituksiin ja kiinnostukseen perustuvaan mainontaan.

Jos et kuitenkaan tarvitse Googlen uudelleenmarkkinointitoimintoa, voit poistaa sen käytöstä tekemällä asianmukaiset asetukset.

osoitteessa http://www.google.com/settings/ads or https://www.google.de/settings/ads/onweb#display_optout Vaihtoehtoisesti voit poistaa evästeiden käytön kiinnostuksen kohteena olevaan mainontaan mainosverkkoaloitteen kautta noudattamalla ohjeita osoitteessa http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Lisätietoja Googlen uudelleenmarkkinoinnista ja Googlen antamasta tietosuojaselosteesta on saatavilla osoitteessa:  http://www.google.com/privacy/ads/

Haluamme huomauttaa, että Googlella on omat tietosuojaohjeensa, jotka ovat riippumattomia meidän ohjeistamme. Emme ota mitään vastuuta tai velvollisuutta näistä ohjeista ja menetelmistä. Pyydämme teitä ystävällisesti tiedottamaan asiasta ennen verkkosivustomme käyttöä osoitteessa data privacy provisions of Google.

Google reCAPTCHA

Tämä verkkosivusto käyttää Google reCAPTCHA v3:a, joka on Google LLC:n, Google Ireland Limitedin, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti ("Google") palvelu. Google reCAPTCHA käyttää "evästeitä", jotka ovat tietokoneellesi sijoitettuja tekstitiedostoja. Se myös lukee tietoja selaimestasi ja olemassa olevista Googlen evästeistä ja tallentaa vuorovaikutuksesi verkkosivuston kanssa. Käytämme Google reCAPTCHAa kaikilla verkkosivustoilla, joilla voit olla suoraan yhteydessä meihin, kuten yhteydenottolomakkeellamme. Tässä yhteydessä tuottamasi tiedot tämän verkkosivuston käytöstäsi siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne. Käsittelyn oikeusperusta on Art. 6 para. 1 lit. f EU-DS-GVO, joka perustuu oikeutettuun etuumme, joka koskee Internet-sivustomme turvallisuutta sekä väärinkäytösten ja roskapostin estämistä. Aktivoimalla IP-anonymisoinnin tällä verkkosivustolla Google kuitenkin lyhentää IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolina olevissa valtioissa. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite siirretään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Google käyttää näitä tietoja tämän verkkosivuston ylläpitäjän puolesta päättääkseen, onko syötteen tehnyt ihminen vai kone. Tämä mahdollistaa tehokkaan ja käyttäjäystävällisen roskapostin tai bottien torjunnan ja palvelee tämän verkkosivuston turvallisuutta ja käytettävyyttä. Selaimesi Googlen reCAPTCHA-toiminnon yhteydessä lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin niin kauan kuin et ole yhteydessä Google-tiliisi eikä tietokoneellesi tallenneta Googlen tai Googlen tytäryhtiön evästeitä. Lisätietoja tietosuojasta löydät osoitteesta https://policies.google.com/?hl=en . Voit kieltää evästeiden käytön valitsemalla selaimesi asianmukaiset asetukset, mutta ota kuitenkin huomioon, että jos teet näin, et ehkä pysty käyttämään tämän verkkosivuston kaikkia toimintoja. Et voi erityisesti käyttää yhteydenottolomaketta.

Google Maps

Verkkosivustomme käyttää Google Mapsia (API), jonka tarjoaa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti ("Google"). Tietosuojan säilyttämiseksi Google Maps on poistettu käytöstä, kun vierailet tällä verkkosivustolla ensimmäistä kertaa. Suora yhteys Googlen palvelimiin luodaan ensimmäisen kerran, kun aktivoit Google Mapsin itsenäisesti (suostumus Googlen palvelimiin Googlen verkkosivujen käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä). 6 (1) (a) GDPR). Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa tämän tietosuojaselosteen lopussa. Tämä prosessi estää tietojesi siirtämisen Googlelle, kun käytät verkkosivustoa ensimmäistä kertaa. Aktivoinnin jälkeen Google Maps tallentaa IP-osoitteesi. Tämän jälkeen Google yleensä välittää ja tallentaa sen Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle.

Koska tällaisissa tapauksissa tiedot siirretään kolmanteen maahan, on olemassa riski, että Yhdysvaltojen viranomaiset käsittelevät tietojasi valvonta- ja seurantatarkoituksiin ilman, että sinulla on mahdollisuutta hakea muutosta. Ryhdymme kuitenkin mahdollisiin ja tarvittaviin toimenpiteisiin tietosuojalainsäädännön mukaisesti Art. 44 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen mukaisesti. EU:n tietosuoja-asetuksen (EU-GDPR) mukaisen tietosuojan tason vahvistamiseksi kyseisessä kolmannessa maassa.

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä on Googlen tietosuojaselosteessa, joka on saatavilla osoitteessa: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

Google Tag Manager

Tällä verkkosivustolla käytetään Google Tag Manageria, jonka tarjoaa Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanti. Palvelun avulla verkkosivuston tunnisteita voidaan hallita käyttöliittymän kautta. Itse Tag Manager -työkalu (joka toteuttaa tunnisteet) on evästeetön verkkotunnus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että evästeitä ei käytetä eikä henkilötietoja kerätä. Google Tag Manager käynnistää muita tunnisteita, jotka puolestaan voivat kerätä tietoja. Google Tag Manager ei kuitenkaan pääse käsiksi näihin tietoihin. Verkkotunnus- tai evästetasolla tehty deaktivointi pysyy voimassa kaikkien Google Tag Managerilla toteutettujen seurantatunnisteiden osalta.

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html.

Sisällytykset - YouTube Plattform

Verkkosivustollamme käytetään niin sanottuja sisällön upotuksia esimerkiksi verkkotarjouksissa. Nämä upotukset voivat olla peräisin esimerkiksi YouTube-alustalta. Perinteinen upotus esittää esimerkiksi videon YouTube-alustalla. Kaikissa tapauksissa tähän liittyy tietojen siirto vastaavan alustan palvelimelle. YouTuben upottaminen tapahtuu kehystämisen teknisen prosessin avulla. Kehystämisessä YouTuben tarjoama HTML-linkki yksinkertaisesti lisätään verkkosivuston koodiin, jolloin kolmannen osapuolen sivustolle luodaan toistokehys, joka mahdollistaa YouTuben palvelimille tallennetun videon toistamisen. Käytämme YouTuben tuottamia kehystyskoodeja niin sanotussa "laajennetussa tietosuojamoodissa". YouTube-alustan antamien tietojen mukaan evästetoiminta ja sen käynnistämä tiedonkeruu ovat yhteydessä toisiinsa vain itse videon toistotoiminnon käytön yhteydessä. Näin ollen tietojen kerääminen pelkän kehystetyn sisällön sisältävän verkkosivuston käytöstä estetään. YouTube-sisällön toistaminen edellyttää suostumustasi (EU-GDPR 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), jonka voit antaa kyseisen videon painikkeella, mikäli et ole jo antanut sitä evästeiden valinnan kautta. Napsauttamalla toistopainiketta annat suostumuksesi siihen, että IP-osoitteesi välitetään YouTubelle (YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA) ja että palveluntarjoaja voi sijoittaa evästeitä selaimeesi. Muistamme suostumuksesi 30 päivän ajan selaimeesi tallentamamme niin sanotun paikallisen tallennusobjektin avulla. Myönnetyn suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa tämän tietosuojaselosteen lopussa.

Facebookin verkkosivujen mukautetut kohderyhmät ("kävijäaktiivisuuspikseli")

Tällä verkkosivustolla käytetään Facebook-pikseliä, jonka tarjoaa Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"), tai EU:ssa sijaitsevien käyttäjien osalta Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti.

Näin voidaan seurata käyttäjien käyttäytymistä sen jälkeen, kun he ovat katsoneet tai napsauttaneet Facebook-mainosta. Tätä prosessia käytetään Facebook-mainosten tehokkuuden arviointiin tilastollisia ja markkinatutkimustarkoituksia varten, ja se voi auttaa optimoimaan tulevia mainostoimenpiteitä. Kerätyt tiedot pysyvät meille nimettöminä, eikä niitä näin ollen voida käyttää käyttäjän tunnistamiseen. Facebook kuitenkin tallentaa ja käsittelee tiedot, mikä mahdollistaa linkin kyseiseen käyttäjäprofiiliin ja antaa Facebookille mahdollisuuden käyttää tietoja omiin mainostarkoituksiinsa Facebookin datan käyttöä koskevien sääntöjen mukaisesti (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Voit sallia Facebookin ja sen kumppaneiden sijoittaa mainoksia Facebookissa ja sen ulkopuolella. Lisäksi tietokoneellesi voidaan tallentaa eväste tätä tarkoitusta varten. Kun käytät verkkosivustoamme, Facebook-pikseli kerää tietoja käyttäjän käyttäytymisestä, IP-osoitteesta ja maantieteellisestä sijainnista. Lisäksi kerätään tietoja Facebook-käyttäjätunnuksesta, selaimen tiedoista, käyttötiedoista, muista kuin arkaluonteisista käyttäjän määrittelemistä tiedoista, lähettäjän URL-osoitteesta, pikselitunnuksesta, katsotuista mainoksista, vuorovaikutuksesta mainonnan, palvelujen ja tuotteiden kanssa, markkinointitiedoista, katsotusta sisällöstä, laitetiedoista ja käyttäjään liittyvästä markkinointikampanjan onnistumisesta.

Tietoja kerätessämme luotamme suostumukseesi Art. 6 (1) (a) EU-GDPR:n mukaiseen tietojenkäsittelyyn, jonka voit luonnollisesti peruuttaa milloin tahansa tämän tietosuojaselosteen lopussa. Kun suostumuksesi peruutetaan, tietojasi ei enää käytetä tähän tarkoitukseen, ja ne poistetaan, mikäli lakisääteiset säilytystä koskevat säännökset eivät estä sitä. Jos suostumusta ei peruuteta, tietojen säilytysaika on 720 päivää. Tämän ajanjakson jälkeen tietosi poistetaan automaattisesti.

Huomaa, että tätä palvelua käytettäessä ei voida sulkea pois sitä, että tiedot siirretään kolmanteen maahan Facebookille, jolloin on olemassa vaara, että Yhdysvaltojen viranomaiset käsittelevät tietojasi valvonta- ja seurantatarkoituksiin ilman, että sinulla on mahdollisuutta hakea muutosta. Sovellamme kuitenkin mahdollisia ja vaadittavia toimenpiteitä tietosuojalainsäädännön mukaisesti Art. 44 §:n ja sitä seuraavien artiklojen mukaisesti. EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti, jotta voimme varmistaa tietosuojan tason kyseisessä kolmannessa maassa.

Turvallisuusperiaatteet

Olemme ryhtyneet asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin suojellaksemme työntekijöitämme/asiakkaitamme/toimittajiamme koskevia tietoja vahingossa tapahtuvalta tai tahalliselta manipuloinnilta, katoamiselta, tuhoamiselta tai luvattomien henkilöiden pääsyltä niihin. Tietoturvatasoja seurataan jatkuvasti yhteistyössä tietoturva-asiantuntijoiden kanssa ja niitä mukautetaan uusiin turvallisuusstandardeihin.

Linkit muihin palveluntarjoajiin

Tämä verkkosivusto sisältää myös selvästi tunnistettavia linkkejä muiden yritysten verkkosivustoille. Meillä ei ole mitään vaikutusvaltaa verkkosivustollamme olevien muiden palveluntarjoajien linkitettyjen verkkosivustojen sisältöön. Näin ollen tällaisesta sisällöstä ei oteta mitään vastuuta tai takuuta. Kyseisen verkkosivuston kyseinen tarjoaja tai ylläpitäjä on yksin vastuussa sen sisällöstä.

Linkitetyt sivut tarkistetaan mahdollisten rikkomusten ja ilmeisten lainrikkomusten varalta linkittämishetkellä. Linkityshetkellä ei ollut havaittavissa lainvastaista sisältöä. Tästä huolimatta linkitettyjen sivujen sisällön jatkuva valvonta ei ole mahdollista ilman erityisiä viitteitä rikkomuksesta. Kun rikkomuksista ilmoitetaan, kyseiset linkit poistetaan viipymättä.

Sosiaalisen median linkit

Sivustollamme on linkkejä Facebookin, TikTok LinkedIn, YouTuben ja Instagramin tarjoamiin sosiaalisen median palveluihin. Linkit sosiaalisen median palveluntarjoajien verkkosivustoille tunnistaa kunkin yrityksen logosta. Näitä linkkejä seuraamalla pääset FLEX Elektrowerkzeuge GmbH:n yrityssivuille kyseisen sosiaalisen median palveluntarjoajan kanssa. Sosiaalisen median palveluntarjoajan linkkiä napsauttamalla luodaan yhteys kyseisen sosiaalisen median palveluntarjoajan palvelimille. Tämä kertoo sosiaalisen median tarjoajan palvelimelle, että olet vieraillut verkkosivustollamme. Lisäksi sosiaalisen median palveluntarjoajalle välitetään myös muita tietoja. Näitä ovat esimerkiksi:

 • Verkkosivuston osoite, jossa aktivoitu linkki sijaitsee

 • Verkkosivuston käytön tai linkin aktivoinnin päivämäärä ja kellonaika.

 • Tiedot käytetystä selaimesta ja käyttöjärjestelmästä

 • IP-osoite

Jos olet parhaillaan kirjautuneena sisään kyseiseen sosiaalisen median palveluntarjoajaan linkin aktivointihetkellä, sosiaalisen median palveluntarjoaja voi määrittää käyttäjänimesi ja mahdollisesti jopa oikean nimesi siirretyistä tiedoista ja määrittää nämä tiedot henkilökohtaiselle käyttäjätilillesi sosiaalisen median palveluntarjoajassa. Voit estää tämän mahdollisen liittämisen henkilökohtaiseen käyttäjätiliisi kirjautumalla ulos käyttäjätililtäsi etukäteen.

Sosiaalisen median tarjoajien palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa ja muissa Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa. Näin ollen tietoja voivat käsitellä myös sosiaalisen median palveluntarjoajat Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa. Huomaa, että tällaisten maiden yrityksiin sovelletaan tietosuojalainsäädäntöä, joka ei yleensä suojaa henkilötietoja samassa määrin kuin Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Huomaathan, että meillä ei ole vaikutusvaltaa sosiaalisen median palveluntarjoajien suorittaman tietojenkäsittelyn laajuuteen, luonteeseen ja tarkoitukseen. Lisätietoja verkkosivustoomme integroitujen sosiaalisen median palveluntarjoajien suorittamasta tietojesi käytöstä on kyseisen sosiaalisen median palvelun tietosuojaohjeissa.

Sosiaalisen median läsnäolomme

Olemme läsnä erilaisissa sosiaalisissa medioissa kommunikoidaksemme rekisteröityjen asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden ja kyseisten medioiden käyttäjien kanssa ja tarjotaksemme tietoja palveluistamme.

Huomaathan, että olet yksin vastuussa näiden alustojen ja niiden toimintojen käytöstä. Tämä koskee erityisesti vuorovaikutteisten toimintojen (esim. kommentit, jakaminen, luokittelu) käyttöä. Huomaa myös, että tietojasi saatetaan käsitellä Euroopan unionin alueen ulkopuolella.

Lisäksi tietojasi voidaan käsitellä markkinatutkimus- ja mainostarkoituksiin. Käyttäjäkäyttäytymistäsi ja siitä johtuvia mielenkiinnon kohteita voidaan esimerkiksi käyttää käyttäjäprofiilien luomiseen, mikä puolestaan voi mahdollisesti mahdollistaa sinua oletettavasti kiinnostavien mainosten sijoittamisen alustoille ja niiden ulkopuolelle. Tätä tarkoitusta varten tietokoneellesi tallennetaan yleensä evästeitä. Edellä esitetystä huolimatta käyttäjäprofiileihin voidaan tallentaa myös tietoja, joita ei kerätä suoraan päätelaitteistasi (erityisesti jos olet kyseisen alustan jäsen ja kirjautunut sinne). Tämän lisäksi emme tämän tietopalvelun tarjoajana kerää tai käsittele mitään tietoja, jotka liittyvät palvelumme käyttöön.

Käyttäjän henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme tarjota tehokasta käyttäjätiedottamista ja viestintää käyttäjän kanssa Art. 6 (1) (f) EU-GDPR:n mukaisesti. Jos palveluntarjoajat pyytävät suostumustasi tietojenkäsittelyyn (eli pyytävät sinua ilmoittamaan suostumuksestasi esimerkiksi merkitsemällä valintaruudun tai vahvistamalla painikkeen), käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuojasäännöstön artikla. 6 (1) (a) ja Art. 7 EU-GDPR.

Opt-out-vaihtoehto

Jos olet jonkin sosiaalisen verkoston jäsen etkä halua, että verkosto kerää sinua koskevia tietoja verkkosivujemme kautta ja yhdistää ne kyseiseen verkostoon tallennettuihin jäsentietoihisi, sinun on tehtävä seuraavat toimet

 • kirjaudu ulos kyseisestä verkosta ennen verkkosivustollamme vierailua,

 • poistaa laitteeseen tallennetut evästeet ja

 • sulje ja käynnistä selaimesi uudelleen.

Kun kirjaudut uudelleen sisään, verkko tunnistaa sinut kuitenkin jälleen tietyksi käyttäjäksi. Yksityiskohtainen kuvaus käsittelystä ja opt-out-vaihtoehdoista on seuraavissa linkitetyissä palveluntarjoajia koskevissa tiedoissa.

Tietopyyntöjen ja käyttäjän oikeuksien puolustamisen osalta on lisäksi huomattava, että niitä voi parhaiten puolustautua kyseisen palveluntarjoajan kanssa. Ainoastaan palveluntarjoajilla on asianmukainen pääsy käyttäjätietoihin, ja ne voivat suoraan ryhtyä vastaaviin toimiin ja antaa tietoja. Jos kuitenkin tarvitset apua, ota meihin yhteyttä.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) –Tietosuojaseloste: https://www.facebook.com/about/privacy/,

Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads  and http://www.youronlinechoices.com,.

Google / YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) – Tietosuojaseloste: https://policies.google.com/privacy,
Opt-Outhttps://adssettings.google.com/authenticated,

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Tietosuojaseloste/ Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Google Analytics, asetetaan opt-out-eväste, joka tulevaisuudessa estää tietojesi tallentamisen, kun vierailet tällä verkkosivustolla: deactivate Google Analytics.

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland)
Tietosuojaseloste: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-outhttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy und http://www.youronlinechoices.com

TikTok (musical.ly Inc., 10351 Santa Monica Blvd #310, Los Angeles, CA 90025 USA)
Tietosuojaseloste: https://www.tiktok.com/de/privacy-policy
Opt-out: http://www.youronlinechoices.com

Oikeutesi rekisteröitynä

Ensinnäkin haluamme käyttää tilaisuutta hyväksenne ja kertoa teille oikeuksistanne rekisteröitynä. Nämä oikeudet on määritelty art. 15-22 EU-GDPR. Niihin kuuluvat:

Oikeus tutustua tietoihin (EU:n tietosuoja-asetuksen 15 artikla)
Oikeus tietojen poistamiseen (EU-GDPR:n 17 artikla)
Oikeus tietojen oikaisemiseen (EU-GDPR 16 artikla)
Oikeus tietojen siirrettävyyteen (EU:n tietosuoja-asetuksen 20 artikla)
Oikeus rajoittaa tietojenkäsittelyä (EU-GDPR 18 artikla)
Oikeus vastustaa tietojenkäsittelyä (EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artikla)

Jos haluat käyttää näitä oikeuksia, ota yhteyttä: datenschutz@flex-tools.com. Sama pätee myös kaikkiin kysymyksiin, joita sinulla voi olla yrityksemme tietojenkäsittelystä. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojaa valvovalle viranomaiselle.

ODR-foorumi tuomioistuinten ulkopuolisten riitojen ratkaisemiseksi

EU:n komissio on EU:n asetuksen (EU) N:o 524/2013 mukaisesti tarjonnut interaktiivisen verkkosivuston verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille (ODR-foorumi), jonka tarkoituksena on helpottaa verkossa tapahtuvasta oikeudenkäynnistä johtuvien tuomioistuinten ulkopuolisten riitojen ratkaisemista.

EU:n komission ODR-foorumi on saatavilla seuraavan linkin kautta: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

FLEX-asiantuntijamme palvelevat sinua mielellään.

Yhteystiedot

Paikallinen jälleenmyyjäsi