VC 2 L MC Hip 18.0-EC
Kompaktní opaskový aku vysavač s manuálním čištěním filtru, 1,5 l třída L
VC 6 L MC 18.0
Kompaktní vysavač s manuálním čištěním filtru, 6 l, třída L
VC 6 L MC
Kompaktní vysavač s manuálním čištěním filtru, 6 l, třída L

Bezpečnostní vysavače FLEX v různých třídách výkonu a ochrany proti prachu – pro staveniště, dílny a průmysl

Bezpečnostní vysavače FLEX nabízejí maximální výkon proti prachu, nečistotám a zdraví nebezpečným látkám. Nová generace vysavačů VCE přesvědčí svou technologickou vyspělostí, výrazně nižší hlučností za provozu a robustní, kompaktní konstrukcí pro větší stabilitu a snadnou manipulaci. Vysavače jsou vhodné pro použití na staveništi, v dílně nebo v průmyslu a manipulace s nimi není složitá.

Vysavače FLEX jsou k dispozici ve třídách prašnosti L, M a H – pro každé použití správný vysavač s dokonalou ochranou zdraví, pro čisté staveniště i dlouhou dobu provozu a životnost elektrického nářadí.

Kompaktní třída na akumulátor nebo s kabelem zajišťuje také mimořádnou flexibilitu.

VC 21 L MC
Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 20 l, třída L
VCE 22 M MC
Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 20 l, třída M
VCE 22 M MC V
Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 20 l, třída M
VCE 26 L MC
Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 25 l, třída L
VCE 33 L MC
Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 30 l, třída L
Počet variant: 2
VCE 33 L AC
Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 30 l, třída L
Počet variant: 2
VCE 33 M AC
Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 30 l, třída M
Počet variant: 2
VCE 44 L AC
Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 42 l, třída L
Počet variant: 2
VCE 44 M AC
Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 42 l, třída M
Počet variant: 2
VCE 44 H AC
Bezpečnostni vysavač s automatickym čištěnim filtru 42 l, prachova třida H

Bezpečnostní vysavač

Bezpečnostní vysavač, označovaný také jaké průmyslový vysavač, je vysavač speciálně navržený pro potřeby na stavbách, v dílnách a v průmyslu. V těchto oblastech si vysavače musejí poradit s nejrůznějšími druhy prachu a škodlivých látek a s mnohem větším množstvím nečistot, než je tomu v běžných domácnostech. Bezpečnostní vysavače navíc slouží k ochraně zdraví uživatelů.

Bezpečnostní vysavače nebo průmyslové vysavače se od domácích vysavačů zásadně liší tím, že mají konstrukci orientovanou na konkrétní potřeby, speciální filtry a širokou škálu bezpečnostních a doplňkových funkcí, které usnadňují odstraňování prachu v řemeslných nebo výrobních procesech.

Funkce bezpečnostního vysavače

Nejdůležitější funkcí, resp. cílem bezpečnostního vysavače je udržet pracovní prostředí pokud možno bezprašné. Bezpečnostní vysavač zajišťuje splnění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v dílnách a na staveništích a co nejnižší zátěž pro uživatele.

Bezpečnostní vysavače se používají proto, že téměř při všech procesech v řemeslech, stavebnictví a průmyslu, jako je broušení, vrtání, řezání a obrábění, vzniká prach a třísky, které je třeba vhodným způsobem likvidovat. Bezpečnostní vysavače jsou navrženy tak, aby spolehlivě pohlcovaly vznikající škodlivé látky a prachové částice. Kromě toho lze správným průmyslovým vysavačem nebo bezpečnostním vysavačem likvidovat odolné materiály a nebezpečné látky. Je však třeba věnovat pozornost pravidlům likvidace. V případě azbestu a plísní jsou předepsány a vyžadovány zvláštní postupy.

Filtr bezpečnostního vysavače zajišťuje, aby byly příslušné částice pohlceny a nedostávaly se zpět do prostředí. Aby se zabránilo ucpání bezpečnostních vysavačů a průmyslových vysavačů a snížení sacího výkonu, jsou vybaveny systémy na čištění filtru. Ty mohou být manuální nebo plně automatické. Při plně automatickém čištění filtru se filtr čistí náhlou změnou směru proudění vzduchu. To znamená, že lze bez problémů zachytit velké množství jemného prachu a jiných částic, aniž by se přerušil pracovní proces.

Ve většině případů bezpečnostní vysavač odsává pevné látky. Nejčastěji se jedná o prach, dřevěné třísky, kovové třísky a plastové částečky. Mnoho průmyslových/bezpečnostních vysavačů jsou takzvané vysavače na suché a mokré vysávání. Ty mají další funkci, díky níž dokážou absorbovat kapaliny, například vodu. To obvykle vyžaduje vyjmutí nebo výměnu filtru.

Na rozdíl od průmyslového vysavače dokáže bezpečnostní vysavač nejen vysát prach a částice, ale slouží také k přímému odstraňování prachu. Bezpečnostní vysavače lze připojit k široké škále zařízení a odsávat přímo u nich během práce. Tímto způsobem se škodlivé částice nedostávají do vzduchu, pracoviště zůstává čisté a řemeslník je chráněn před zdravotními riziky.

Oblasti použití bezpečnostních vysavačů a třídy prašnosti

Bezpečnostní vysavače se používají v široké škále aplikací. Ať už se jedná o rekonstrukci nebo o práci se dřevem, na každém staveništi a v každé dílně se hromadí prach a nečistoty.

V závislosti na prováděné práci, tj. na oblasti použití, se vznikající prach liší svými vlastnostmi a škodlivostí pro životní prostředí a člověka. Za účelem identifikace a správné likvidace byly prachy rozděleny do tří různých tříd. Třídy prašnosti poskytují informace o škodlivosti prachu a usnadňují výběr správného bezpečnostního vysavače pro danou oblast použití. Prach se dělí na L, M a H a všechny tyto třídy prašnosti najdete v sortimentu FLEX.

Třída prašnosti L

Třída prašnosti L označuje mírně nebezpečné látky. Zahrnuje domácí prach a prach, který vzniká například při úklidu budov. Patří sem písek, vápno nebo také sádra. Pro tyto látky platí limitní hodnoty expozice na pracovišti (OEL) > 1 mg/m³. OEL uvádí, do jaké koncentrace látky se obecně neočekávají akutní ani chronické škodlivé účinky na zdraví. Maximální propustnost filtru pro tuto třídu prašnosti činí méně než 1 % a likvidace nepodléhá žádným zvláštním předpisům.

V třídě prašnosti L se často vyskytují kompaktní vysavače a aku kompaktní vysavače, které umožňují flexibilnější a mobilnější práci na stavbách a v dílně. Kromě toho tyto vysavače usnadňují čištění těžko přístupných míst.

Třída prašnosti M

Třída prašnosti M označuje středně nebezpečné druhy prachu. Zahrnuje dřevěný a kovový prach a částice z laku, ale také prach z plastů a částice skleněných vláken a sazí. Ty mají hodnotu OEL > 0,1 mg/m³. Propustnost u těchto vysavačů činí méně než 0,1 %. Likvidace musí být prováděna s minimem prachu.

Třída prašnosti H

Třída prašnosti H označuje vysoce nebezpečné látky. Patří na vrchol spektra rizik a obsahuje vysoce nebezpečné a karcinogenní prachy, jako jsou spory plísní, minerální vlákna, olovo nebo azbest. Ty se vyskytují mimo jiné při výstavbě topných systémů nebo při sanaci azbestu. Třída prašnosti H je schválena pro látky s hodnotami OEL < 0,1 mg/m³ a maximální propustnost činí méně než 0,005 %.

Časté dotazy

Která třída prašnosti je lepší – M, nebo L?

Která třída prašnosti je lepší, je obtížné říct. Vhodná třída prašnosti vždy závisí na pracovním prostředí a na tom, jaký prach má být odsáván. Na prach v domácnosti nebo na sádru stačí třída prašnosti L. Například pro minerální prach je vyžadována třída prašnosti M.

Která třída prašnosti je vhodná pro kutily?

I pro kutily je rozhodující, při jakých pracích potřebují na staveništi odsávat. Pro účely přístavby nebo přestavby domu obvykle postačují bezpečnostní vysavače třídy prašnosti L. Pokud kutil hodně pracuje s minerálními vlákny, měla by se i zde používat třída M. Třídu prachu H používají kutilové jen zřídka, protože prach, který do této třídy spadá, může představovat velké zdravotní riziko.

Která třída prašnosti je vhodná pro profesionály?

Německá asociace BG na staveništích obecně předepisuje třídu prašnosti M. Pro speciální práce, jako je sanace plísní nebo azbestu, jsou předepsány vysavače třídy prašnosti H nebo vysavače třídy prašnosti H se schválením pro azbest (a). Práce, jako je sanace azbestu, by obecně měli provádět pouze odborníci, kteří mají odpovídající vzdělání.

Jaká třída prašnosti odpovídá prachu ze dřeva?

Prach ze dřeva je středně nebezpečná látka, proto je zařazen do třídy prašnosti M.

Naši FLEXperti jsou vám k dispozici.

Kontakt

Váš místní prodejce