Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Správce a pověřenec pro ochranu osobních údajů:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstraße 15

71711 Steinheim Německo

Telefon: +49 714 482 80 Fax: +49 7144 258 99

E-mailová adresa: info@flex-tools.com Web: www.flex-tools.com

Kontakt pro ochranu osobních údajů: datenschutz@flex-tools.com

Účely a právní základ zpracování údajů

Při zpracovávání tvých osobních údajů dodržujeme ustanovení evropského nařízení EU GDPR a veškeré další platné předpisy o ochraně osobních údajů. Právní základ pro zpracování údajů vyplývá zejména z článku 6 nařízení GDPR. Tvoje osobní údaje využíváme k navázání obchodního vztahu, k plnění smluvních a zákonných povinností, k realizaci smluvního vztahu, k nabízení produktů a služeb a k posilování vztahu se zákazníkem, což může zahrnovat i analýzy pro marketingové účely a přímou reklamu. Tvůj souhlas se zpracováním údajů může představovat také požadovaný souhlas podle předpisů o ochraně osobních údajů. Před udělením souhlasu tě budeme informovat o účelu zpracování údajů a o tvém právu udělený souhlas odvolat. O odpovídajícím právním základu tě budeme pro příslušné zpracování údajů ještě jednou informovat samostatně v následujících odstavcích.

Předávání údajů třetím stranám

Tvoje údaje předáváme třetím stranám pouze v rámci zákonných ustanovení nebo na základě tvého souhlasu. V jiných případech nebudou tvoje údaje třetím stranám předávány, pokud k tomu nebudeme povinni na základě právních předpisů (poskytnutí externím orgánům, jako jsou dozorové úřady nebo orgány činné v trestním řízení).

Příjemci údajů / kategorie příjemců

V rámci naší společnosti zajišťujeme, aby tvoje údaje obdržely pouze ty osoby, které je potřebují k plnění smluvních a zákonných povinností. V některých případech poskytují poskytovatelé služeb podporu našim specializovaným oddělením při plnění jejich úkolů. Se všemi poskytovateli služeb byly uzavřeny potřebné smlouvy o ochraně osobních údajů.

Předávání do třetích zemí / záměr předávání do třetích zemí

Údaje budou předávány do třetích zemí (mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor) pouze v případě, že je to nezbytné pro účely plnění závazku, že to vyžaduje zákon nebo že jsi nám k tomu dal souhlas. O těchto okolnostech tě budeme v rámci příslušného zpracování údajů informovat samostatně v odpovídající části.

Doba uchovávání údajů

Tvoje údaje uchováváme tak dlouho, dokud jsou potřebné k příslušnému účelu zpracování. Upozorňujeme, že v mnoha případech je vyžadováno uchovávání údajů i delší dobu, než je povinná archivace. Jedná se zejména o archivaci údajů vyplývající z obchodně-právních nebo daňových povinností (např. obchodní zákoník nebo daňový zákon). Pokud neexistuje žádný další důvod povinné archivace, budou údaje po splnění účelu normálně vymazány. Kromě toho můžeme údaje archivovat, pokud jsi nám k tomu dal svolení nebo pokud dojde k právnímu sporu a my použijeme důkazní prostředky v rámci zákonných promlčecích lhůt, které mohou činit až třicet let. Běžná promlčecí lhůta je tři roky.

Povinnost poskytnout údaje

Různé osobní údaje jsou nezbytné pro vznik, realizaci a ukončení závazku a splnění souvisejících smluvních a zákonem stanovených povinností. Totéž platí pro používání našich webových stránek a různých funkcí, které stránky nabízejí. Podrobnosti jsme shrnuli ve výše uvedeném bodě. V některých případech musí být údaje shromažďovány nebo zpřístupňovány také na základě zákonem stanovených požadavků. Upozorňujeme, že bez poskytnutí těchto údajů není možné zpracovat tvoji poptávku ani realizovat základní právní vztah.

Kategorie, zdroje a původ údajů

Údaje, které zpracováváme, závisejí na kontextu: Dále závisejí na tom, zda např. prostřednictvím internetu zasíláš objednávku, zadáváš dotaz do našeho kontaktního formuláře, posíláš žádost o pracovní místo anebo reklamaci. V následujícím textu bychom rádi poskytli informace o konkrétních situacích při zpracování údajů na našich webových stránkách.

Návštěva našich webových stránek

Při návštěvě našich webových stránek zpravidla nepotřebujeme žádné osobní údaje. Registrujeme pouze informace o názvu tvého poskytovatele připojení k internetu a o stránkách, které na našem webu otevřeš. Jako uživatel internetu přitom však zůstáváš v anonymitě, jelikož tyto informace vyhodnocujeme pouze pro statistické účely (např. počet zobrazení jednotlivých stránek).

Na ochraně tvého soukromí nám velmi záleží. Z toho důvodu je pro nás důležité, abys vždy věděl, kdy a jaké údaje ukládáme a jak je používáme. Když navštívíš naše webové stránky, naše webové servery ukládají tvoji IP adresu. Na základě IP adresy lze zjistit tvého poskytovatele. Naším cílem však není identifikovat konkrétní osoby. Z důvodů zajištění technické bezpečnosti (zejména kvůli ochraně proti pokusům o napadení našeho webového serveru) jsou tyto údaje uchovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Nejpozději po 7 dnech dojde k anonymizaci zkrácením IP adresy tak, aby nebylo možné určit konkrétního uživatele.

Kontaktní formulář / kontakt e-mailem (čl. 6 odst. 1 písm. a), b) GDPR)

Na našich webových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, jehož prostřednictvím nás můžeš kontaktovat elektronicky. Pokud nám napíšeš prostřednictvím kontaktního formuláře, zpracujeme v něm uvedené údaje, abychom se s tebou mohli spojit a odpovědět na tvoje dotazy a požadavky. Je při tom dodržována zásada datové úspornosti a minimalizace dat, neboť je třeba uvést pouze údaje, které nezbytně potřebujeme k tomu, abychom tě mohli kontaktovat.

Jedná se o tvoje příjmení, e-mailovou adresu, související téma a samotné pole zprávy. Kromě toho je z nezbytných technických důvodů a z důvodu právní ochrany zpracovávána tvoje IP adresa. Všechny ostatní údaje jsou dobrovolné a jejich zadání je nepovinné (jsou užitečné např. pro získání individuálněji zaměřené odpovědi na tvoje dotazy).

Pokud nás kontaktuješ e-mailem, budeme osobní údaje uvedené v e-mailu zpracovávat výhradně za účelem vyřízení tvého dotazu.

Registrace na portálu se soubory ke stažení pro partnery společnosti FLEX

Na našich webových stránkách nabízíme partnerům společnosti FLEX možnost registrace, při níž jsou uváděny osobní údaje. Lze stahovat např. obrazová a textová data, loga, katalogy, údaje o výrobcích atd. V rámci registrace na našem portálu se soubory ke stažení shromažďujeme následující údaje: země, jméno, příjmení, firma, e-mail, heslo, zákaznické číslo.

Právním základem pro shromažďování a zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

Při registraci na našich webových stránkách se ukládá také IP adresa uživatele, datum a čas registrace (technické údaje).

Měj při tom na paměti, že: heslo, které zadáš, je u nás uloženo v zašifrované podobě. Zaměstnanci naší společnosti nemohou toto heslo přečíst. Z toho důvodu ti nemohou poskytnout informace v případě, že heslo zapomeneš. V takovém případě použij funkci „Zapomenuté heslo“, která ti prostřednictvím e-mailu zašle automaticky vygenerované nové heslo. Žádný zaměstnanec není oprávněn od tebe heslo požadovat telefonicky ani písemně. Pokud tedy takovou žádost obdržíš, v žádném případě své heslo nikomu nesděluj.

Jakmile dokončíš registraci, tvoje údaje se u nás uloží pro další použití na chráněném portálu se soubory ke stažení. Jakmile se na našich webových stránkách přihlásíš e-mailovou adresou a uživatelským jménem a heslem, jsou tyto údaje k dispozici pro akce, které na našich webových stránkách provádíš.

V průběhu registrace nás podporuje náš poskytovatel služeb Auth0 [Auth0, European HQ, 3rd Floor Union House 182-194 Union Street London, SE1 0LH, UK], s nímž jsme uzavřeli smlouvu o ochraně tvých údajů, kterou vyžaduje zákon o ochraně osobních údajů.

Upozorňujeme však, že se jedná o poskytovatele z USA a že údaje mohou být následně předány do země, která neposkytuje odpovídající úroveň ochrany údajů (USA). Přitom existuje riziko, že tvoje údaje mohou být zpracovávány americkými úřady pro účely sledování a dohledu, aniž bys případně mohl využít právních prostředků. Přijímáme však veškerá možná a nezbytná opatření na ochranu osobních údajů v souladu s článkem 44 a násl. nařízení GDPR za účelem dosažení úrovně ochrany osobních údajů ve třetí zemi.

Údaje shromažďujeme, zpracováváme nebo používáme pro účely poradenství, reklamy nebo průzkumu trhu pouze v případě, že jsi nám k tomu dal předem souhlas. Svůj souhlas můžeš samozřejmě kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu datenschutz@flex-tools.com nebo poštou zaslanou na adresu FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstr. 15, 71711 Steinheim.

Vyhledávání prodejců (čl. 6 odst. 1 písm. a), b) GDPR)

Údaje, které poskytneš, budou zpracovávány výhradně za účelem identifikace příslušných specializovaných prodejců. Kromě toho s tvým souhlasem používáme interaktivní mapové podklady společnosti Google. Příslušné informace o ochraně osobních údajů pro používání Google Maps nalezneš v poznámce níže.

Newsletter (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR)

Na našich webových stránkách se můžeš přihlásit k odběru bezplatného newsletteru. E-mailová adresa uvedená při přihlášení k odběru newsletteru se používá k jeho zasílání nebo k jiným reklamním opatřením (např. průzkumy spokojenosti zákazníků). Přitom je dodržována zásada datové úspornosti a minimalizace dat, protože jako povinné pole je označena pouze e-mailová adresa. Z nezbytných technických důvodů a z důvodu právní ochrany se pro účely objednání newsletteru zpracovává také tvoje IP adresa. Pro zasílání newsletterů e-mailem používáme tzv. double opt-in postup. To znamená, že reklamu budeš dostávat e-mailem pouze tehdy, pokud jsi předtím výslovně potvrdil, že máme službu zasílání newsletteru aktivovat. Děláme to takovým způsobem, že ti zašleme e-mailové oznámení a požádáme tě, abys potvrdil, že si přeješ náš newsletter na tuto e-mailovou adresu dostávat, a to kliknutím na odkaz obsažený v tomto e-mailu. Odběr newsletteru můžeš samozřejmě kdykoli zrušit pomocí funkce odhlášení, která je k dispozici na konci každého newsletteru, a tak svůj souhlas odvolat.

Registrace pro naši tříletou záruku (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

Na našich webových stránkách můžeš na základě registrace získat tříletou záruku. V rámci registrace shromažďujeme a zpracováváme následující kategorie údajů: Povinné údaje: jméno a příjmení, firma (pouze při firemní registraci),

telefonní číslo / číslo mobilního telefonu (pouze při firemní registraci), ulice, číslo popisné/orientační, PSČ, místo, země, jazyk, e-mailová adresa, heslo včetně potvrzení hesla

Nepovinné údaje: titul, telefonní číslo / číslo mobilního telefonu (při soukromé registraci)

Poskytnuté údaje budou použity výhradně pro účely registrace v rámci naší tříleté záruky a budou vymazány, jakmile tento účel pomine a pokud vymazání nebudou bránit žádné závazné předpisy vyžadující archivaci.

Žádost o vyzvednutí (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

Prostřednictvím našich webových stránek máte možnost vytvořit žádost o vyzvednutí. V této souvislosti shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje: údaje o zadavateli: zákaznické číslo FLEX (nepovinné), kontaktní osoba (nepovinné), telefonní číslo (nepovinné), e-mailová adresa, stručné informace pro společnost FLEX (nepovinné)

adresa pro vyzvednutí: firma, oddělení (nepovinné), ulice, PSČ, obec, země, stručné informace pro kurýrní službu (nepovinné), adresa prodejce (všechny údaje nepovinné): firma, ulice, PSČ, obec, telefon, fax, e-mail

adresa zákazníka: firma, ulice, PSČ, obec, telefon, fax, e-mail

Další údaje týkající se výrobku, které jsou nezbytné pro vyřízení žádosti. Údaje poskytnuté v rámci žádosti o vyzvednutí budou použity výhradně k vyřízení této žádosti a následně vymazány, pokud vymazání nebrání žádné závazné předpisy vyžadující archivaci. Při použití žádosti o vyzvednutí pro opravu budou vaše údaje odeslány naší kurýrní službě (DPD) za účelem vyzvednutí stroje.

Žádost o vyzvednutí (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR)
Prostřednictvím našich webových stránek máš možnost vytvořit objednávku vyzvednutí. V této souvislosti shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje: Údaje o zadavateli: zákaznické číslo FLEX (nepovinné), kontaktní osoba (nepovinné), telefonní číslo (nepovinné), e-mailová adresa, stručné informace pro společnost FLEX (nepovinné)

Adresa pro vyzvednutí: firma, oddělení (nepovinné), ulice, PSČ, místo, země, stručné informace pro kurýrní službu (nepovinné), adresa prodejce (všechny údaje nepovinné): firma, ulice, PSČ, místo, telefon, fax, e-mail

Adresa zákazníka: firma, ulice, PSČ, místo, telefon, fax, e-mail

Další údaje o výrobku, které jsou nezbytné k vyřízení žádosti. Údaje poskytnuté v rámci objednávky vyzvednutí budou použity výhradně k vyřízení této žádosti a následně vymazány, pokud vymazání nebrání žádné závazné předpisy vyžadující archivaci. Při použití objednávky vyzvednutí pro účely opravy budou tvoje údaje odeslány naší kurýrní službě (DPD) za účelem vyzvednutí stroje.

Žádost pro DPD na vytvoření štítku pro vrácení zboží

Dále máš možnost zadat společnosti DPD prostřednictvím našich webových stránek žádost o vytvoření štítku pro vrácení zboží. V této souvislosti shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

údaje o zadavateli: zákaznické číslo FLEX (nepovinné), kontaktní osoba (nepovinné), telefonní číslo (nepovinné), e-mailová adresa, stručné informace pro společnost FLEX (nepovinné).

Adresa odesílatele: firma nebo jméno, oddělení (nepovinné), ulice, PSČ, místo, země, stručné informace pro kurýrní službu (nepovinné).

Adresa prodejce (pokud má být zboží vráceno prodejci): firma, ulice, PSČ, místo, telefon, fax (nepovinné), e-mail.

Další údaje o výrobku, které jsou nezbytné k vyřízení žádosti. Údaje poskytnuté v rámci žádosti o vytvoření štítku DPD budou použity výhradně k vyřízení této žádosti a následně vymazány, pokud vymazání nebrání žádné závazné předpisy vyžadující archivaci.

Vyžádání prospektů a katalogů (čl. 6 odst. 1 písm. a), b) nařízení GDPR))

Prostřednictvím našich webových stránek máš možnost získat informační materiály ve formě prospektů nebo katalogů. Při objednávání shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje:

Povinné údaje: jméno a příjmení, oslovení, ulice, PSČ, místo, země, e-mailová adresa, požadovaná objednávka

Nepovinné údaje: firma, telefonní číslo

Shromážděné údaje budou použity výhradně k zaslání objednaného informačního materiálu a poté budou vymazány, pokud tomu nebrání žádné závazné předpisy vyžadující archivaci. Údaje potřebné k zaslání informačního materiálu budou za tímto účelem předány příslušnému poskytovateli přepravních služeb.

V současné době jsou údaje pro vyžádání prospektů/katalogů stále přenášeny nešifrovaně, a tedy nelze vyloučit, že je mohou při přenosu přečíst i neoprávněné třetí strany. Je však možné použít alternativní způsoby komunikace (např. listovní poštu nebo fax), které poskytují větší bezpečnost než nešifrovaný e-mail.

Přihlášení do FLEXXPERTS Detailing Academy

Na našich webových stránkách se můžeš přihlásit do naší FLEXXPERTS Detailing Academy. V této souvislosti shromažďujeme a zpracováváme tvoje údaje:

požadovaný termín, jméno, příjmení, ulice, PSČ, místo, e-mail, číslo mobilního telefonu, velikost trička, informace o stravování (nepovinné), tvůj vzkaz pro nás (nepovinné).

Získané údaje budou využity výhradně k přihlášení do Academy a poté budou vymazány, pokud tomu nebrání žádné závazné lhůty pro archivaci.

Stahování tiskových datových sad

Na našich webových stránkách ti nabízíme možnost stáhnout si tiskové datové sady. Za tímto účelem jsou shromažďovány a zpracovávány následující osobní údaje:

• E-mailová adresa

• Země

• Jméno

• Příjmení

• Firma

• Adresa

• PSČ

• Místo

Vzhledem k tomu, že ti tuto službu nabízíme bez dalších nákladů, rádi bychom tvoje osobní údaje použili na oplátku k reklamním účelům. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a), b) nařízení GDPR). Svůj souhlas s kontaktováním pro marketingové účely máš právo kdykoli odvolat na adrese datenschutz@flex-tools.com.

Shromážděné údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou ke splnění účelu. Upozorňujeme, že v mnoha případech je vyžadováno uchovávání údajů i delší dobu, než je povinná archivace. Jedná se zejména o archivaci údajů vyplývající z obchodně-právních nebo daňových povinností (např. obchodní zákoník nebo daňový zákon).

Pokud využiješ svého práva na odvolání souhlasu, avšak my nebudeme moci zatím tvoje údaje z uvedených důvodů vymazat, zajistíme, aby tvoje údaje nebyly od tohoto okamžiku dále používány k reklamním účelům.

Soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme nástroj pro sledování Google Analytics společnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Tento nástroj zaznamenává tvoje využívání našich webových stránek jako uživatele a systematicky je vyhodnocuje.

Přitom jsou ukládány následující údaje:

• první tři bajty tvojí IP adresy

• ID služby Google Analytics, která ti byla přiřazena

• navštívená webová stránka

• referrer (webová stránka, ze které jsi přišel na navštívenou webovou stránku)

• další otevřené podstránky

• čas strávený na webových stránkách

• frekvence otevírání webových stránek

• použitý typ prohlížeče

• použitá jazyková nastavení

• použité zařízení a operační systém

Právním základem pro zpracování tvých osobních údajů je tvůj souhlas podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR. Svůj souhlas můžeš kdykoliv odvolat na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Účelem zpracování tvých osobních údajů prostřednictvím služby Google Analytics je analyzovat, jak návštěvníci využívají naše webové stránky. Vyhodnocení takto získaných údajů nám umožňuje naše webové stránky optimalizovat a zvýšit jejich uživatelskou přívětivost. Údaje shromážděné službou Google Analytics vymažeme nebo anonymizujeme, jakmile je k našim účelům již nebudeme potřebovat. Vymazání se uskuteční po 26 měsících.

Používání služby Google Analytics je také spojeno s využíváním aplikace Google Signals. Tvůj souhlas s používáním služby Google Analytics zahrnuje také používání této aplikace.

Díky aplikaci Google Signals můžeme sestavovat zprávy generované společností Google pro všechna zařízení (tzv. „Cross Device Tracking“). Jestliže v nastaveních ve tvém účtu Google aktivuješ „personalizované reklamy“ a máš internetová koncová zařízení propojená se svým účtem Google, může společnost Google napříč zařízeními analyzovat uživatelské chování, pokud jsi udělil souhlas s používáním Google Analytics podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, a na základě toho vytvářet databázové modely.

Přitom jsou zpracovávána hlášení a typy zařízení všech uživatelů webových stránek, kteří byli přihlášeni k účtu Google a provedli konverzi. Data kromě jiného ukazují, na jakém koncovém zařízení jsi na reklamu klikl poprvé a na jakém koncovém zařízení ke konverzi došlo. Přitom od Google obdržíme pouze statistiky vytvořené na základě funkce Google Signals a nikoli osobní údaje uživatele webových stránek.

Máš možnost deaktivovat funkci „personalizované reklamy“ v nastaveních svého účtu Google a vypnout tak analýzu Google Signals napříč zařízeními. Řiď se pokyny na této stránce: https://support.google.com/ads/answer/2662922

Další informace o Google Signals najdeš na následujícím odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/7532985

Tyto služby mohou shromážděné údaje předávat do jiné země. Upozorňujeme, že tato služba může údaje přenášet mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor do země, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Pokud jsou údaje předávány do USA, existuje riziko, že tvoje údaje mohou být zpracovávány americkými úřady pro účely kontroly a sledování, aniž bys případně mohl využít právních prostředků. Přijímáme však možná a nezbytná opatření na ochranu osobních údajů v souladu s čl. 44 a násl. nařízení GDPR pro zajištění stejné úrovně ochrany osobních údajů ve třetí zemi.

Používání Google Remarketingu

Používáme technologii Google Remarketing společnosti Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Prostřednictvím této technologie jsou uživatelé, kteří již navštívili naše webové stránky a online služby a vyjádřili zájem o naši nabídku, znovu oslovováni prostřednictvím cílené reklamy na stránkách partnerské sítě společnosti Google. Reklama se zobrazuje pomocí souborů cookie, což jsou malé textové soubory, které se ukládají v počítači uživatele. Pomocí textových souborů lze analyzovat chování uživatelů při návštěvě webových stránek a následně tyto informace využívat pro cílené doporučování produktů a reklamu odpovídající zájmům uživatele.

Pokud si však funkci Google Remarketing nepřejete používat, můžete ji zásadně deaktivovat příslušným nastavením na stránce http://www.google.com/settings/ads nebo https://www.google.de/settings/ads/onweb#display_optout. Případně můžete používání souborů cookie pro reklamu odpovídající zájmům uživatele zakázat prostřednictvím iniciativy reklamní sítě podle pokynů na adrese http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Další informace o Google Remarketingu a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na adrese https://www.google.com/privacy/ads/

Upozorňujeme, že společnost Google má vlastní zásady ochrany osobních údajů, které jsou na našich zásadách nezávislé. Za tyto zásady a postupy neneseme žádnou odpovědnost. Před použitím našich webových stránek si prosím přečtěte zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.

Google Maps

Na našich webových stránkách používáme Google Maps (API) od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Google Maps jsou při prvním vstupu na tyto webové stránky vypnuty, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů. Přímé spojení se servery společnosti Google je navázáno pouze v případě, že Google Maps sám aktivuješ (souhlas podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR, § 25 odst. 1 německého zákona TTDSG). Svůj souhlas můžeš kdykoliv odvolat na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Tím se zabrání přenosu tvých údajů do společnosti Google při prvním vstupu na webové stránky. Po aktivaci uloží Google Maps tvou IP adresu. IP adresa je následně obvykle odeslána na server společnosti Google v USA, kde je uložena.

Tím dochází k předávání do třetí země, a tedy v takovém případě existuje riziko, že tvoje údaje mohou být zpracovávány americkými úřady pro účely kontroly a sledování, aniž bys případně mohl využít právních prostředků. Přijímáme však veškerá možná a nezbytná opatření na ochranu osobních údajů v souladu s článkem 44 a násl. nařízení GDPR za účelem dosažení úrovně ochrany osobních údajů ve třetí zemi. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji najdeš v zásadách ochrany soukromí společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Google Tag Manager

Tyto webové stránky používají nástroj Google Tag Manager společnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Tato služba umožňuje spravovat tagy webových stránek prostřednictvím rozhraní. Samotný nástroj Tag Manager (který tagy implementuje) je doména bez souborů cookie. To znamená, že: se zásadně nepoužívají žádné soubory cookie a neshromažďují se žádné osobní údaje. Google Tag Manager spouští další tagy, které pak údaje mohou shromažďovat. Google Tag Manager však k těmto údajům nemá přístup. Pokud byla deaktivace provedena na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstane v platnosti pro všechny sledovací tagy implementované nástrojem Google Tag Manager.

Další informace najdeš na http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html.

Embeds – platforma YouTube

Na našich webových stránkách používáme mj. v online nabídkách tzv. embeds neboli vložení obsahu. Tato vložení může provádět např. platforma YouTube. Klasické vložení představuje např. video na platformě YouTube. Vždy při tom dochází k přenosu dat na server příslušné platformy. Vložení v případě YouTube se provádí technickým postupem tzv. framingem. Framing je proces jednoduchého vložení odkazu HTML poskytnutého službou YouTube do kódu webových stránek, čímž se na webových stránkách třetí strany vytvoří přehrávací rámeček (anglicky: frame), který umožní přehrávání videa uloženého na serverech YouTube. Framingové kódy generované společností YouTube používáme v tzv. rozšířeném režimu ochrany osobních údajů. Podle informací poskytnutých platformou YouTube je aktivita souborů cookie a shromažďování údajů, které jsou jimi iniciovány, spojena až s používáním funkce přehrávání samotného videa. Vzhledem k tomu je zabráněno shromažďování údajů pouhým používáním webových stránek s framovaným obsahem.

Pro přehrávání obsahu YouTube potřebujeme tvůj souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, § 25 odst. 1 TTDSG), který můžeš udělit prostřednictvím tlačítka v příslušné oblasti videa, pokud jsi jej již neudělil v rámci výběru souborů cookie. Kliknutím na tlačítko Přehrát vyjádříš souhlas s přenosem své IP adresy společnosti YouTube (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA) a s tím, že poskytovatel uloží ve tvém prohlížeči soubory cookie. Pro tvé pohodlí si tvůj souhlas pamatujeme po dobu 30 dnů prostřednictvím tzv. objektu Local Storage, který do tvého prohlížeče uložíme. Jednou udělený souhlas lze kdykoli odvolat na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Facebook Website Custom Audiences (pixel pro akce návštěvníků)

Tyto webové stránky používají „Facebook pixel“ společnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA („Facebook“) nebo společnosti Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko v případě, že jsi rezidentem EU.

Díky tomu lze sledovat chování uživatelů po zobrazení reklamy na Facebooku nebo po kliknutí na ni. Tento proces slouží k vyhodnocení účinnosti reklam na Facebooku pro statistické účely a průzkum trhu a může pomoci optimalizovat budoucí reklamu. Shromážděné údaje jsou pro nás anonymní, a tedy nám neumožňují vyvozovat žádné závěry o totožnosti uživatele. Údaje jsou však ukládány a zpracovávány společností Facebook, aby bylo možné propojení s příslušným uživatelským profilem a aby společnost Facebook mohla údaje používat k vlastním reklamním účelům v souladu se zásadami používání údajů na Facebooku (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Společnosti Facebook a jejím partnerům můžeš umožnit zobrazování reklam na Facebooku i mimo něj. Kromě toho může být pro tyto účely ve tvém počítači uložen soubor cookie. Facebook pixel shromažďuje na základě používání našich webových stránek údaje o chování uživatele, IP adresu a zeměpisnou polohu příslušného uživatele. Kromě toho se také shromažďuje ID uživatele Facebooku, informace o prohlížeči, údaje o používání, necitlivé údaje definované uživatelem, URL adresa referreru, ID pixelu, zobrazené reklamy, interakce s reklamami, službami a produkty, marketingové informace, zobrazený obsah, informace o zařízení a úspěšnost marketingových kampaní uživatele.

Při shromažďování údajů se spoléháme na tvůj souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, § 25 odst. 1 německého zákona TTDSG, který můžeš samozřejmě také kdykoli odvolat na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. V případě, že svůj souhlas odvoláš, tvoje údaje již nebudou používány k tomuto účelu a budou vymazány, pokud tomu nebrání žádné zákonné lhůty vyžadující archivaci. Bez odvolání souhlasu činí doba uchovávání údajů 720 dnů. Údaje se poté automaticky vymažou.

Vezmi prosím na vědomí, že při používání služby nelze vyloučit předávání údajů společnosti Facebook ve třetích zemích, takže v tomto případě existuje riziko, že tvoje údaje mohou být zpracovávány americkými orgány pro účely kontroly a sledování, aniž bys případně mohl využít právních prostředků. Přijímáme však možná a nezbytná opatření na ochranu osobních údajů v souladu s čl. 44 a násl. nařízení GDPR pro zajištění stejné úrovně ochrany osobních údajů ve třetí zemi.

Zásady zabezpečení

Pro zajištění ochrany u nás uložených údajů našich zaměstnanců/zákazníků/dodavatelů před náhodnou nebo záměrnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob jsme přijali odpovídající technická a organizační opatření. Úrovně zabezpečení jsou průběžně přezkoumávány ve spolupráci s odborníky na zabezpečení a jsou přizpůsobovány novým bezpečnostním standardům.

Odkazy na jiné poskytovatele

Naše webové stránky obsahují také jasně rozpoznatelné odkazy na webové stránky jiných společností. Pokud jsou k dispozici odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, nemáme na jejich obsah žádný vliv. Z toho důvodu nelze za tento obsah převzít záruku ani odpovědnost. Za obsah takových stránek je vždy odpovědný jejich příslušný poskytovatel nebo provozovatel.

Stránky, na něž jsou uváděny odkazy, byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona a rozpoznatelných porušení práv. Protiprávní obsah nebyl v době odkazování zjištěn. Trvalé sledování obsahu odkazovaných stránek však není možné vyžadovat bez konkrétních důkazů o protiprávním jednání. Zjistíme-li porušení práv, budou takové odkazy neprodleně odstraněny.

Odkazy na sociální sítě

Na našich webových stránkách najdeš odkazy na sociální sítě Facebook, YouTube, Instagram a TikTok. Odkazy na webové stránky sociálních sítí poznáš podle loga příslušné společnosti. Pokud na tyto odkazy přejdeš, dostaneš se na příslušné sociální síti na webové stránky společnosti FLEX Elektrowerkzeuge GmbH. Po kliknutí na odkaz na sociální síť se naváže spojení se servery příslušné sociální sítě. Tím se na servery dané sociálních sítě přenesou informace o tom, že jsi navštívil naše webové stránky. Kromě toho jsou poskytovateli sociální sítě předány další údaje. Jedná se např. o tyto údaje:

• adresa webových stránek, na nichž se aktivovaný odkaz nachází

• datum a čas navštívení webových stránek a/nebo aktivace odkazu

• informace o použitém prohlížeči a použitém operačním systému

• IP adresa

Pokud jsi v okamžiku aktivace odkazu k příslušné sociální síti již přihlášen, může být poskytovatel sociální sítě schopen z přenesených údajů zjistit tvoje uživatelské jméno a případně i skutečné jméno a přiřadit tyto informace k tvému osobnímu uživatelskému účtu na sociální síti. Možnost přiřazení k tvému osobnímu uživatelskému účtu můžeš vyloučit, pokud se ze svého uživatelského účtu předem odhlásíš. Servery sociálních sítí se nacházejí v USA a dalších zemích mimo Evropskou unii. Údaje tedy mohou být poskytovatelem sociální sítě zpracovávány v zemích mimo Evropskou unii. Upozorňujeme, že společnosti v těchto zemích podléhají zákonům o ochraně osobních údajů, které však osobní údaje obecně nechrání ve stejném rozsahu jako v členských státech Evropské unie.

Dále upozorňujeme, že na rozsah, typ a účel zpracování údajů poskytovatelem sociální sítě nemáme žádný vliv. Další informace o používání tvých údajů sociálními sítěmi integrovanými na našich webových stránkách najdeš v zásadách ochrany osobních údajů příslušné sociální sítě.

Prezentace na našich sociálních sítích

Jsme přítomni na různých „sociálních sítích“, abychom mohli komunikovat se zákazníky, zájemci a uživateli, kteří jsou na nich zaregistrováni, a abychom je mohli informovat o našich nabídkách. Rádi bychom tě upozornili, že tyto platformy a jejich funkce používáš na vlastní odpovědnost. To platí zejména pro používání interaktivních funkcí (např. komentování, sdílení či hodnocení). Dále bychom tě rádi upozornili, že tvoje údaje mohou být zpracovávány mimo Evropskou unii.

Kromě toho mohou být tvoje údaje zpracovávány pro účely průzkumu trhu a reklamy. Na základě tvého chování při používání a z toho vyplývajících zájmů lze např. vytvořit profily používání. To umožňuje např. umisťovat reklamy, o nichž se předpokládá, že tě budou zajímat, na různé platformy i mimo ně. Za tímto účelem se do tvého počítače obvykle ukládají soubory cookie. Nezávisle na tom mohou být v profilech používání ukládány i údaje, které nejsou shromažďovány přímo na tvých koncových zařízeních (zejména pokud jsi členem příslušných platforem a jsi k nim přihlášen).

Jako poskytovatel této informační služby žádné další údaje na základě tvého používání naší služby neshromažďujeme ani nezpracováváme. Zpracování osobních údajů uživatelů je založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním informování uživatelů a komunikaci s uživateli podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) nařízení GDPR. Pokud tě příslušní poskytovatelé požádají o souhlas se zpracováním osobních údajů (tj. o vyjádření souhlasu např. zaškrtnutím políčka nebo kliknutím na tlačítko), je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) a článek 7 nařízení GDPR.

Možnost vznesení námitky

Pokud jsi členem sociální sítě a nechceš, aby o tobě tato síť shromažďovala údaje prostřednictvím našich webových stránek a propojovala je s údaji o tvém členství v dané síti, musíš

• se před návštěvou našich webových stránek z příslušné sítě odhlásit,

• odstranit soubory cookie ze svého zařízení a

• ukončit a znovu spustit prohlížeč.

Po novém přihlášení však budeš v síti opět rozpoznán jako konkrétní uživatel. Podrobný popis příslušného zpracování a možnosti vznést námitku (opt-out) nalezneš pod následujícími odkazy na informace od poskytovatelů. Také v případě žádostí o informace a uplatnění práv uživatelů poukazujeme na to, že je lze nejúčinněji uplatnit u poskytovatelů. Přístup k údajům uživatelů mají v daných případech pouze poskytovatelé a jen oni mohou přijmout příslušná opatření a informace poskytnout. Pokud přesto potřebuješ pomoc, můžeš se na nás obrátit.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko) – Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy/

Opt-Out:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads a http://www.youronlinechoices.com

Google / YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko) – Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy

Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Prohlášení o ochraně osobních údajů / opt-out: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Google Analytics, opt-out cookie, který zabraňuje budoucímu shromažďování tvých údajů při návštěvě těchto webových stránek: Deaktivování služby Google Analytics

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko)

Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Opt-out: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy a http://www.youronlinechoices.com

TikTok (musical.ly Inc., 10351 Santa Monica Blvd #310, Los Angeles, CA 90025 USA)

Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.tiktok.com/de/privacy-policy

Opt-out: http://www.youronlinechoices.com

Tvoje práva jako subjektu údajů

Nyní bychom tě rádi informovali o tvých právech, která máš jako subjekt údajů. Tato práva vyplývají z čl. 15 až 22 nařízení GDPR a zahrnují:

právo na přístup (čl. 15 GDPR)

právo na výmaz (čl. 17 GDPR)

právo na opravu (čl. 16 GDPR)

právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)

právo na omezení zpracování údajů (čl. 18 GDPR)

právo vznést námitku proti zpracování údajů (čl. 21 EU)

Chceš-li tato práva uplatnit, obrať se na: datenschutz@flex-tools.com. To platí i v případě, že máš dotazy týkající se zpracování osobních údajů v naší společnosti. Dále máš právo odvolat se k dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů.

Platforma pro mimosoudní řešení sporů

V souladu s nařízením EU č. 524/2013 poskytla Evropská komise interaktivní webové stránky pro platformu pro řešení sporů online (platforma ODR) k mimosoudnímu řešení sporů z právních jednání provedených online.

Platformu Evropské komise pro řešení sporů online najdete na tomto odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Naši FLEXperti jsou vám k dispozici.

Kontakt

Váš místní prodejce