Juridische informatie

Disclaimer en gebruiksvoorwaarden

Hartelijk dank voor uw interesse in FLEX en onze website. In deze tekst vindt u juridische informatie over uw bezoek aan deze website. Wij danken u voor het lezen van deze juridische informatie en, indien u akkoord gaat met alle voorwaarden, voor het bezoeken van onze website. Door onze website te bezoeken en/of te gebruiken aanvaardt u onze algemene voorwaarden.

1. Inhoud van het online aanbod

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. De inhoud van de website is bedoeld als service en bevat uitsluitend niet-bindende informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH met betrekking tot materiële of ideële schade die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover er geen sprake is van aantoonbare opzettelijke schuld van FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de website of het volledig aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

2. Referenties en links

Links naar andere aanbieders

Onze website bevat - duidelijk herkenbaar - ook links naar de websites van andere bedrijven.

Voor zover er links naar websites van andere aanbieders bestaan, hebben wij geen invloed op de inhoud daarvan. Daarom kunnen wij geen garantie of aansprakelijkheid voor deze inhoud aanvaarden. Voor de inhoud van deze pagina’s is steeds de desbetreffende aanbieder of beheerder van de website verantwoordelijk. De gelinkte pagina's zijn gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen en herkenbare rechtsinbreuken op het moment van linken. Op het moment van linken was er geen illegale inhoud herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina's is echter zonder concrete aanwijzingen van een rechtsinbreuk niet redelijk. Dergelijke links zullen onmiddellijk worden verwijderd zodra rechtsinbreuken bekend worden.

3. Auteursrecht

Alle op deze webpagina's gepubliceerde inhoud (lay-out, teksten, foto's, grafische vormgeving enz.) valt onder het auteursrecht. Voor elk gebruik dat niet is toegestaan volgens het auteursrecht, is voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder vereist. Dit geldt met name voor het verveelvoudigen, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databanken of andere elektronische media en systemen. Fotokopieën en downloads van webpagina's mogen alleen worden gemaakt voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik. Zonder schriftelijke toestemming van FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH mogen geen links naar onze webpagina's worden geplaatst.

4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina is verwezen. Indien bepaalde delen of formuleringen van deze verklaring niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de toepasbare juridische situatie, laat dit de inhoud of geldigheid van de overige delen van het document onverlet.

Onze FLEXperts staan voor je klaar.

Contact

Een dealer in jouw regio