Milieubescherming & duurzaamheid bij FLEX

Wij nemen de verantwoordelijkheid

Milieubescherming & duurzaamheid

Onze visie

Klimaatverandering, vervuiling, schaarste van hulpbronnen en ziekten door vervuilende stoffen – als fabrikant van professioneel elektrisch gereedschap zijn wij ons bijzonder bewust van de talrijke effecten van de verwerkende industrie op het milieu. En wij nemen de verantwoordelijkheid hiervoor.

Naleving van wettelijke voorschriften is voor ons slechts het begin. Wij zien onszelf als een bedrijf dat altijd meer wil, vooruit denkt en zijn eigen normen stelt. Daarom stellen wij ons al jaren voortdurend nieuwe doelen, vooral op het gebied van milieubescherming, en dagen wij onszelf steeds weer opnieuw uit. Wij hebben ons tot hoofddoel gesteld om onze milieu-impact in alle delen van de waardeketen zo veel mogelijk te beperken.

Onze bijdrage

Ontzien van hulpbronnen

 • Milieubescherming & reparatieservice bij FLEX

  Reparatie

  Ons efficiënte servicecentrum biedt professionele reparatie van defecte producten. Op die manier besparen wij waardevolle grondstoffen en verlengen wij de levensduur van onze producten met nog vele kostbare jaren.

 • Milieubescherming & duurzaamheid bij FLEX

  Producten

  Onze producten zijn speciaal ontworpen met het oog op duurzaamheid. Op die manier verminderen wij het productievolume en ontzien wij hulpbronnen en het milieu. Bij de verzending zorgen wij ervoor dat wij zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal gebruiken en waar mogelijk gebruiken wij karton voor de verpakking.

 • Milieubescherming & grondstoffen bij FLEX

  Grondstoffen

  Onze grondstoffen worden zorgvuldig geselecteerd en gecontroleerd op mogelijke risico's voor het milieu. In onze productie en voor de verpakkingen gebruiken wij alleen grondstoffen die voldoen aan onze evaluatiecriteria en eisen.

Onze weg naar klimaatneutraliteit

100% ecogas

 • Door onze keuze voor klimaatneutraal ecogas zetten wij de eerste stap naar klimaatneutraliteit.

 • Bovendien steunen wij wereldwijde klimaatbeschermingsprojecten en helpen wij de CO2-uitstoot te verminderen.

100% groene stroom

 • Onze keuze voor klimaatneutrale groene stroom is een ander onderdeel van onze inspanningen om de milieubescherming actief uit te dragen en te stimuleren.

 • Door de klimaatneutrale productie van elektriciteit besparen wij ongeveer 279 ton aan klimaatschadelijke CO2-uitstoot.

Sterk tegen schadelijke stoffen

Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit auf der Baustelle

Verantwoordelijkheid voor het milieu en bescherming van de gezondheid en de veiligheid op de bouwplaats en in de werkplaats gaan voor ons hand in hand:

met onze luchtreinigers bieden wij de perfecte oplossing voor een beter binnenklimaat. De luchtreinigers bestrijden aerosolen met virussen, bacteriën, stof en pollen en verminderen zo massaal de belasting met verontreinigende stoffen in ruimten. Met ons HEPA H14-filter wordt 99,995% van de verontreinigende deeltjes tegengehouden.

Bovendien is FLEX al jaren toonaangevend in het ontwikkelen en verbeteren van afzuigsystemen voor zijn producten om stof en fijnstof effectief te bestrijden. Volgend jaar komt de nieuwste generatie op de markt. Deze zal intelligent zijn en met behulp van sensoren veranderingen in de lucht analyseren en op basis daarvan reageren en tegenmaatregelen nemen.

Opmerking over de afvalafvoer

Afgedankte elektrische apparatuur en accu's bevatten waardevolle grondstoffen die opnieuw kunnen worden gebruikt als ze op de juiste manier worden afgevoerd. Daarmee ontzien we het milieu en de hulpbronnen. Maar op deze manier kan ook worden voorkomen dat mogelijke schadelijke stoffen uit oude elektrische apparaten in het milieu terechtkomen. Een vakkundige afvoer van oude apparaten en accu's beschermt niet alleen het milieu, maar ook uw eigen gezondheid.

Informatie overeenkomstig REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006, artikel 33

De REACH-verordening is een verordening van de Europese Unie die dient voor de registratie, beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen. Daartoe heeft het ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) een kandidatenlijst opgesteld met alle stoffen die moeten worden geregistreerd.

Als bedrijf zijn wij verplicht te informeren over alle artikelen (reserveonderdelen, machines, toebehoren) die meer dan 0,1% van een stof uit de ECHA-kandidatenlijst bevatten. Overeenkomstig deze informatieverplichting conform artikel 33 kunnen alle FLEX artikelen die meer dan 0,1% van deze stoffen bevatten, in de volgende lijst worden bekeken.

Onze FLEXperts staan voor je klaar.

Contact

Een dealer in jouw regio