VC 2 L MC Hip 18.0-EC
Kompakti reppuimuri manuaalisella suodattimenpuhdistuksella, 1,5 l, luokka L
VC 6 L MC 18.0
Kompakti akkuimuri manuaalisella suodattimenpuhdistuksella, 6 l, luokka L
VC 6 L MC
Kompakti imuri manuaalisella suodattimenpuhdistuksella, 6 l, luokka L

Eri teho- ja pölysuojaluokkien mukaiset FLEX-imulaitteet – rakennustyömaille, verstaisiin ja teollisuuteen

FLEX-imulaitteet ovat tehokkaita laitteita pölyn, lian ja terveydelle vaarallisten aineiden poistamiseen. Uusi VCE-imulaitesukupolvi vakuuttaa teknisellä ylivoimaisuudellaan, selvästi vähäisemmällä käyttöäänellään ja vankalla, kompaktilla rakenteellaan, joka antaa enemmän vakautta ja helpottaa käsittelyä. Nämä imulaitteet soveltuvat käytettäviksi rakennustyömaalla, verstaassa ja teollisuudessa ja ovat helppoja käsitellä.

FLEX-imulaitteita on saatavana pölysuojaluokissa L, M ja H – jokaiseen käyttökohteeseen löytyy sopiva imulaite, joka suojaa täydellisesti terveyttä, takaa puhtaamman työpaikan ja on sähkötyökaluna pitkäikäinen.

Akku- ja verkkokäyttöiset kompaktit laitteet ovat lisäksi erinomaisen joustavia käytössä.

VC 21 L MC
Imuri, jossa manuaalinen suodattimen puhdistusjärjestelmä, 20 l, luokka L
VCE 22 M MC
Imuri, jossa manuaalinen suodattimen puhdistusjärjestelmä, 20 l, luokka M
VCE 22 M MC V
Imuri, jossa manuaalinen suodattimen puhdistusjärjestelmä, 20 l, luokka M
VCE 26 L MC
Imuri, jossa manuaalinen suodattimen puhdistusjärjestelmä, 25 l, luokka L
VCE 33 L MC
Imuri, jossa manuaalinen suodattimen puhdistusjärjestelmä, 30 l, luokka L
2 versiota
VCE 33 L AC
Imuri, jossa automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä, 30 l, luokka L
2 versiota
VCE 33 M AC
Imuri, jossa automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä, 30 l, luokka M
2 versiota
VCE 44 L AC
Imuri, jossa automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä, 42 l, luokka L
2 versiota
VCE 44 M AC
Imuri, jossa automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä, 42 l, luokka M
2 versiota
VCE 44 H AC
Turvallisuus-imuri automaattinen suodattimen puhdistus, 42 l, H-luokka

Imulaitteet

Imulaitteet, joita voidaan kutsua myös teollisuusimureiksi, ovat pölynimureita, jotka on suunniteltu erityisesti rakennustyömaiden, verstaiden ja teollisuuden tarpeisiin. Näillä toimialoilla pölynimureiden on pystyttävä poistamaan hyvin erilaisia pölyjä ja haitta-aineita sekä paljon suurempia määriä likaa kuin mitä tavallisessa kotitaloudessa esiintyy. Lisäksi imulaitteiden tehtävänä on suojella käyttäjän terveyttä.

Imulaitteet tai teollisuusimurit eroavat kotitalouksien pölynimureista olennaisesti käyttökohteen mukaisella rakenteellaan, erityisellä suodattimellaan ja erilaisilla turva- ja lisätoiminnoillaan, jotka helpottavat pölynpoistoa manuaalisten töiden ja valmistusprosessien aikana.

Imulaitteiden toiminnot

Imulaitteen tärkein tehtävä ja tavoite on pitää työympäristö suurimmaksi osaksi pölyttömänä. Imulaite huolehtii siitä, että työsuojeluvaatimukset täyttyvät rakennustyömailla ja verstaissa ja että käyttäjään kohdistuu mahdollisimman vähän liasta johtuvaa rasitusta.

Koska manuaalisissa töissä, rakennusalalla ja teollisuudessa syntyy lähes kaikissa toimenpiteissä, kuten hionnassa, porauksessa, sahauksessa ja lastuamisessa, pölyjä ja lastuja, jotka on poistettava, käytetään näissä paikoissa imulaitteita. Imulaitteet on suunniteltu siten, että ne poistavat luotettavasti haitta-aineet ja pölyhiukkaset. Oikealla teollisuusimurilla tai imulaitteella voidaan poistaa myös itsepintaiset ja vaaralliset aineet. Tällöin on kuitenkin noudatettava niiden hävittämistä koskevia määräyksiä. Asbestia ja hometta koskevat erityiset menettelytavat, joita on noudatettava.

Imulaitteen suodattimen tehtävänä on huolehtia siitä, että hiukkaset jäävät siihen eivätkä pääse takaisin ympäristöön. Imulaitteiden ja teollisuusimureiden tukkeutumisen ja imutehon heikkenemisen estämiseksi ne on varustettu suodattimenpuhdistusjärjestelmällä. Tämä voi olla manuaalinen tai täysautomaattinen. Täysautomaattisessa suodattimen puhdistuksessa suodatin puhdistuu ilmavirtauksen äkillisellä suunnanmuutoksella. Näin voidaan kerätä ongelmitta suuria määriä hienopölyä ja muita hiukkasia keskeyttämättä työrupeamaa.

Useimmissa tapauksissa imulaite imee pois ympäristöstä kiintoainekset. Suurin osa näistä on pölyä, puulastuja, metallilastuja ja muovihiukkasia. Monet teollisuusimureista ja imulaitteista ovat niin kutsuttuja märkä- ja kuivaimureita. Niissä on lisätoiminto, jolla voidaan poistaa nesteitä, kuten vettä. Tätä varten on useimmiten poistettava tai vaihdettava suodatin.

Imulaite ei poista – toisin kuin teollisuusimuri – ainoastaan töiden jälkeen syntyneet pölyt ja hiukkaset, vaan se voi toimia myös työn aikaisena pölynpoistajana. Imulaitteita voidaan liittää erilaisiin koneisiin, ja ne puhdistavat lian töiden aikana suoraan itse koneesta. Siten haitallisia hiukkasia ei pääse ilmaan, ja työpaikka pysyy puhtaana ja työntekijä terveysriskeiltä suojattuna.

Imulaitteiden käyttökohteet ja pölysuojaluokat

Imulaitteita voidaan käyttää monissa eri käyttökohteissa. Olipa kyseessä sitten saneeraus tai puun työstö, jokaisella rakennustyömaalla ja jokaisessa verstaassa muodostuu pölyä ja likaa.

Tehdystä työstä, toisin sanoen käyttökohteesta, riippuen kyseisten pölyjen koostumus ja niiden haitallisuus ympäristölle ja ihmisille on erilainen. Pölyjen tunnistamiseksi ja hävittämiseksi asianmukaisesti ne on luokiteltu kolmeen pölyluokkaan. Pölyluokat antavat tietoa kunkin pölyn haitallisuudesta ja helpottavat kulloiseenkin käyttökohteeseen sopivan imulaitteen valinnassa. FLEX-laitteiden valikoimassa käytettävät pölyluokat ovat L, M ja H.

Pölyluokka L

Pölyluokka L merkitsee hieman vaarallisia aineita. Niihin kuuluvat kodin pöly ja esimerkiksi rakennusten puhdistamisessa muodostuvat pölyt. Näitä ovat hiekka, kalkki ja myös kipsi. Niiden työpaikkakohtaiset raja-arvot (AGW) ovat > 1 mg/m³. Työpaikkakohtainen raja-arvo ilmoittaa, mihin pitoisuuteen saakka tietyllä aineella ei odoteta olevan akuutteja tai kroonisia haittavaikutuksia terveyteen yleisesti. Suodattimen suurin sallittu läpäisyaste on tässä pölyluokassa alle 1 %, eikä sen hävittämiselle ole säädetty erityisiä määräyksiä.

Pölyluokkaan L kuuluvat usein myös kompaktit imulaitteet ja akkukäyttöiset kompaktit imulaitteet, jotka tekevät työnteosta rakennustyömailla ja myös verstaissa joustavaa ja työpisteen siirtämisestä mahdollista. Tällaisilla imulaitteilla voidaan puhdistaa myös vaikeapääsyisiä kohtia helpommin.

Pölyluokka M

Pölyluokka M merkitsee kohtalaisen vaarallisia pölyjä. Niihin sisältyvät puu- ja metallipölyt sekä lakkahiukkaset, mutta myös muovipölyt sekä lasikuitu- ja nokihiukkaset. Niiden työpaikkakohtaiset raja-arvot ovat > 0,1 mg/m³. Näiden imulaitteiden läpäisyaste on alle 0,1 %. Hävittäminen on suoritettava päästämättä pölyä ympäristöön.

Pölyluokka H

Pölyluokka H merkitsee erittäin vaarallisia aineita. Se sijoittuu aivan riskiasteikon yläpäähän. Siihen lasketaan voimakkaasti terveydelle vaaralliset ja syöpää aiheuttavat pölyt, kuten homepöly, mineraalikuidut, lyijy ja asbesti. Niitä syntyy mm. lämmityslaitteiden valmistuksessa ja asbestisaneerauksessa. Pölyluokka H on sallittu aineille, joiden työpaikkakohtaiset raja-arvot ovat < 0,1 mg/m³ ja suurin läpäisyaste alle 0,005 %.

Usein esitettyjä kysymyksiä

Kumpi pölyluokka on parempi – M vai L?

Sitä, mikä pölyluokka on paras, on vaikea määritellä. Käytettävä pölyluokka riippuu aina työympäristöstä ja siitä, mitä pölyjä imulaitteella halutaan poistaa. Kodin pölylle ja kipsille riittää pölyluokka L, mutta esimerkiksi mineraalipölylle tarvitaan pölyluokka M.

Minkä pölyluokan tarvitsee harrastelijanikkari?

Myös harrastelijanikkarin tulee määrittää, minkälaisten töiden yhteydessä työpisteessä tulee poistaa pölyä. Tavallisesti talon rakennus- ja muutostöissä riittää imulaitteen pölyluokaksi L. Jos harrastelijanikkari työskentelee paljon mineraaleja käyttäen, pölyluokaksi tulee valita luokka M. Harrastelijanikkarit tarvitsevat harvoin pölyluokkaa H, koska pöly, joka määritellään tähän luokkaan, voi merkitä huomattavaa terveysvaaraa.

Minkä pölyluokan tarvitsee ammattilainen?

Alan ammattiliitto vaatii yleisesti ottaen rakennustyömailla pölyluokkaa M. Erityisissä töissä, kuten homeeseen tai asbestiin liittyvissä saneeraustöissä, on käytettävä pölyluokan H imulaitetta tai pölyluokan H imulaitetta, jolla on asbestilupa (a). Asbestisaneeraus- ja vastaavat työt saa yleisesti ottaen suorittaa ainoastaan alan ammattilainen, joka on saanut erikoiskoulutuksen.

Mihin pölyluokkaan kuuluu puupöly?

Puupöly kuuluu kohtalaisen vaarallisiin aineisiin, joten se määritellään pölyluokkaan M.

FLEX-asiantuntijamme palvelevat sinua mielellään.

Yhteystiedot

Paikallinen jälleenmyyjäsi