VAC 800-EC
Stavební čistička vzduchu, třída prašnosti M

Stavební čističky vzduchu FLEX udržují čistý vzduch v prostoru

Stavební čističky vzduchu FLEX se používají v různých oblastech, například ve stavebnictví, průmyslu, obchodu nebo i v kancelářích. V kombinaci s HEPA filtrem třídy prašnosti H jsou zařízení ideální pro sanaci kontaminujících látek, například plísní.

Čističky vzduchu FLEX vás osloví svým EC motorem, který zajišťuje dlouhou životnost a nízkou provozní hlučnost pouhých 58 dB, plynule nastavitelným objemovým průtokem, monitorováním objemového průtoku, kompaktní hadicí pro snadnou přepravu a nízkou pracovní hlučností s noční funkcí.

FLEX nabízí veškeré potřebné příslušenství, od předfiltračních rohoží přes filtry s aktivním uhlím proti zápachu v kanceláři nebo na staveništi až po filtry HEPA 13 a 14, které ze vzduchu v místnosti odfiltrují i částice virů a bakterií.

Čističky vzduchu

Čistička vzduchu nebo stavební čistička vzduchu je zařízení pro filtrování vzduchu v místnosti zachycováním škodlivých částic v prostoru. Vzduch v interiéru může být až pětkrát víc znečištěný než venkovní vzduch, a to například prachem, plísněmi, bakteriemi nebo alergeny. Čističky vzduchu zjednávají nápravu a zajišťují v místnosti čistý, pročištěný vzduch. Tímto způsobem lze ze vzduchu v nejrůznějších prostředích odfiltrovat jemný prach, bacily nebo kontaminované aerosoly, ale také nepříjemné pachy. Tím je zajištěna vyšší kvalita vzduchu a nižší zdravotní riziko pro přítomné osoby. Čističku vzduchu lze používat mimo jiné na stavbách, v průmyslu a řemeslech, ale také v ordinacích, kancelářích nebo zasedacích místnostech.

Funkce čističky vzduchu

Čističky vzduchu masivně snižují zatížení škodlivými látkami na stavbách a v místnostech. Díky filtračnímu systému čistí vzduch od prachu, spor, aerosolů obsahujících viry, bakterií a pylů. Čističky vzduchu na staveništi ze vzduchu také filtrují respirabilní jemný prach a chrání tak řemeslníky.

(Čističky vzduchu s filtračním systémem nasávají znečištěný vzduch z místnosti prostřednictvím ventilátoru a vedou jej do vnitřního prostoru čističky vzduchu. Větší ventilátor zajišťuje nasávání většího množství vzduchu při pomalém otáčení. Hlučnost tak je nižší než u čističek vzduchu s menším ventilátorem. Nasávaný vzduch je veden vestavěným filtračním systémem a prochází několika filtry. Při tomto procesu se nejprve zachytí prach a větší částice a poté se ze vzduchu odfiltrují velmi malé částice. Jemný prach, aerosoly a další škodlivé látky jsou zachyceny a čistička vzduchu vypouští vyčištěný, čistý vzduch zpět do místnosti prostřednictvím výstupu.)

Filtrační systémy

Aby stavební čistička vzduchu odstranila z ovzduší v prostoru co nejvíce škodlivin, potřebuje více než jeden typ filtru. Proto většina čističek vzduchu obsahuje několik filtrů, z nichž každý filtruje určitý typ škodlivých látek, například jemný prach nebo viry.

Obvykle se na začátku čističky vzduchu nachází předfiltrační rohož. Ta slouží k zadržení hrubých částic a chrání filtrační kazetu. Následující hrubý filtr, nazývaný také předfiltr, pak už zachytí 90 % prachových částic, ale také chlupy a vlasy nebo drobný hmyz. Předfiltr se skládá z mřížky nebo rouna a funguje jako síto. Díky filtru s aktivním uhlím lze odfiltrovat také nepříjemné pachy v místnosti. Tento filtr je založen na aktivním uhlí a zadrží přibližně 70 % prachových částic. Jemný prachový filtr zadrží až 80 % jemných prachových částic, které se na staveništích obvykle vyskytují.

Největší účinek mají tzv. HEPA filtry. HEPA je zkratka anglického „High Efficiency Particulate Air“. Tyto vzduchové filtry jsou vyrobeny ze syntetických filtračních vláken a fungují na základě bariérového, setrvačného a difuzního efektu. Při bariérovém efektu jsou malé částice, které vzhledem ke své nízké hmotnosti sledují proud vzduchu, přitahovány k vláknům, když se dostanou příliš blízko, a ulpívají na nich. Setrvačný efekt působí na větší částice. Ty si díky své vyšší hmotnosti zachovávají nezměněný směr i při obrácení směru proudění vzduchu a narážejí tak na vlákna, ke kterým rovněž přilnou. Difuzní efekt se týká nejmenších částic, jejichž pohyb je ovlivňován srážkami s jinými molekulami plynu. V důsledku toho částice nesledují proud vzduchu rovnoměrně, ale jsou neustále vychylovány, a tak narážejí na filtrační materiál, k němuž přilnou. HEPA filtry se dělí na dvě třídy: HEPA13 a HEPA14. HEPA filtr H13 zadrží 99,99 % částic, filtr HEPA H14 dokonce 99,995 % částic.

Výměna filtrů

V závislosti na typu filtru je nutné vzduchové filtry dříve nebo později vyměnit. To závisí na prostředí, ve kterém se čistička vzduchu používá, a na modelu. Na staveništi mají filtry obvykle kratší životnost než například v kanceláři, protože při čištění vzduchu se zde musí zachytit víc prachu a nečistot. HEPA filtry vydrží na staveništi přibližně tři měsíce, zatímco v kanceláři je lze používat až rok. Předfiltry a filtry s aktivním uhlím by se měly měnit častěji v závislosti na množství prachu, které musejí při čištění vzduchu absorbovat.

Oblasti použití čističky vzduchu

Čistička vzduchu v kanceláři

Pokud je čistička vzduchu umístěna v kanceláři, je třeba věnovat pozornost poměru velikosti a struktury místnosti vůči výkonu čističky vzduchu. Čistička vzduchu by měla filtry prohnat veškerý vzduch v místnosti nejméně šestkrát za hodinu. Ve větší místnosti je tak jednotka vystavena většímu zatížení než v menší místnosti. Potřebný výkon vzduchového filtru zjistíte tak, že objem místnosti vynásobíte šesti. Kromě toho je u čističky vzduchu v kanceláři dbát na hlasitost. Ta by měla být co nejnižší, aby nepříjemně nenarušovala pracovní atmosféru. V úvahu je třeba vzít také snadnou manipulaci, péči a údržbu.

Instalací čističek vzduchu chrání firmy své zaměstnance před nákazami nebo před zatížením plic prachem. Prospěch z čištění vzduchu těmito zařízení mají zejména alergici. Alergeny, jako je pyl a domácí prach, nebo škodlivé látky v ovzduší jsou ze vzduchu automaticky odfiltrovány. Čističku vzduchu využijí i lidé citliví na pachy, protože o filtraci pachů v kanceláři se stará filtr s aktivním uhlím.

Čistička vzduchu je užitečná zejména v kancelářích, kde není možné dostatečně větrat, nebo ve velkých městech, kde větrání může úroveň znečištění zvýšit.

Stavební čistička vzduchu

Na staveništi, např. při stavebních pracích nebo rekonstrukci, existují určitá specifika týkající se vnitřního ovzduší. Ve srovnání například se školami, kuchyněmi nebo domácnostmi platí na staveništi předpisy týkající se zatížení prachem v prostoru. Ty musejí být v zájmu ochrany řemeslníků striktně dodržovány, a proto je čistička vzduchu na staveništi obvykle nevyhnutelná. U stavebních čističek vzduchu jsou důležité zejména jemné prachové filtry a HEPA filtry, které zachycují respirabilní a zdraví škodlivé prachové částice a filtrují je ze vzduchu. Kromě toho vznikají ve vzduchu na staveništích další zdraví škodlivé látky a čistička vzduchu se také stará například o odstraňování zápachu, plynů, bacilů nebo plísní. Na staveništi čistička vzduchu zachycuje stavební prach a škodlivé látky a vypouští do místnosti vyčištěný vzduch.

Čistička vzduchu v komerčních prostorech

Čističky vzduchu zajišťují čistý vzduch nejen v soukromí, v kanceláři nebo na staveništi. Průmyslové čističky vzduchu lze použít i v komerčním prostorech. Stejně jako v jiných prostředích nasávají zařízení viry, bakterie, pyl a další látky znečišťující ovzduší a ze vzduchu je filtrují. V závislosti na konkrétní oblasti se v průmyslu často objevují nepříjemné pachy, jež lze pomocí filtru s aktivním uhlím, který je součástí čističky vzduchu, snadno neutralizovat nebo odstranit. Kromě toho vzniká často prach, a proto má HEPA filtr smysl i v komerčních prostorech. Průmyslová čistička vzduchu zajišťuje lepší celkovou pohodu na pracovišti. Čističky vzduchu dosahují různých hodnot krychlových metrů za hodinu, proto je třeba i v komerčních prostorech dbát na to, aby byl filtr přizpůsoben velikosti místnosti.

Jak užitečné jsou čističky vzduchu?

Čističky vzduchu prokazatelně zvyšují kvalitu vzduchu. Nenahrazují však pravidelné větrání. Jsou užitečné zejména v místnostech, kde z různých důvodů není pravidelné větrání možné. Čističky vzduchu jsou však pro kvalitu vzduchu v místnosti přínosné pouze tehdy, pokud je jejich výkon přizpůsoben velikosti místnosti a počtu osob. Malá čistička vzduchu, která se používá například v kuchyňce k odstranění zápachu, je na velkém staveništi nepoužitelná.

Při výběru správného modelu čistička vzduchu výrazně zvyšuje kvalitu vzduchu. Proto je čistička vzduchu užitečná v mnoha různých oblastech. Hladina škodlivých látek a velmi malých částic se výrazně snižuje, alergici mohou své potíže zredukovat díky filtraci alergenů, jako je pyl a prach, snižuje se riziko infekce viry a bakteriemi a předchází se poškození zdraví způsobenému respirabilním jemným prachem.

Jaký je přínos čističky vzduchu proti covidu?

V souvislosti s pandemií covidu v posledních dvou letech se obzvlášť jasně ukázal význam čističky vzduchu pro podporu čistého vzduchu bez virů. Větrání je pro kvalitu vzduchu v místnosti a snížení rizika infekce covidem sice stále zásadní, ale čističky vzduchu mohou kontaminované aerosoly a koronaviry účinně filtrovat prostřednictvím vzduchových filtrů. Díky HEPA filtru, který se dodává ve dvou třídách, mohou čističky vzduchu filtrovat nejen prach, pachy a alergeny, ale také koronaviry. HEPA filtr je k dispozici jako filtr HEPA 13, který zadrží 99,99 % částic ze vzduchu, a jako filtr HEPA 14, který ze vzduchu dokáže odfiltrovat 99,995 % částic.

Nákup čističky vzduchu

Při nákupu čističky vzduchu byste měli dbát nejen na cenu. I když se levnější produkt zdá být atraktivnější, existují u čističek vzduchu i další podrobnosti, které hrají při nákupu důležitější roli. Rozhodujícími faktory pro nákup by měly být mimo jiné účinnost filtrů a spotřeba energie. Účinnost filtrů se projevuje například při odstraňování pachů a alergenů, stejně jako prachu a pylu.

Naši FLEXperti jsou vám k dispozici.

Kontakt

Váš místní prodejce