3letá záruka na elektrické nářadí FLEX

Kompletní balíček pro bezstarostné používání elektrického nářadí

Tříletá záruka

Registrovat výrobek

Tříletá záruka FLEX

Naše výrobky procházejí důkladnými kontrolami. FLEX je totiž synonymem nejvyšší kvality.

Proto vám můžeme nabídnout tříletou záruku jako bezplatný kompletní balíček pro bezstarostné používání, a to na veškeré elektrické nářadí, lithium-iontové akumulátory, související nabíječky a laserová měřicí zařízení.

Stačí stroj do 30 dnů od nákupu zaregistrovat a získáte následující výhody:
  • záruční lhůta prodloužená na tři roky
  • servisní certifikát, pokud bude potřeba oprava
  • sledování stavu opravy v případě reklamace

Aplikace Warranty

Chcete být raději mobilní?

FLEX Warranty AppP - 3-Jahres-Garantie bei FLEX als App

Chcete své záruční listy vždy mít na svém chytrém telefonu a spravovat je mobilně? Žádný problém, s aplikací FLEX Warranty můžete službu tříleté záruky využívat pohodlně i na cestách.

Stačí si stáhnout bezplatnou aplikaci a službu využít:

Prohlášení o záruce

Veškeré elektrické nářadí společnosti FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH (dále jen „Výrobky“) je pečlivě zkoušeno, testováno a podrobováno přísným kontrolám kvality.

Společnost FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH (dále jen „společnost FLEX“) proto od 1. 1. 2016 koncovým zákazníkům Výrobků (dále jen „Kupující“) dodaných do Německa nebo Rakouska, které jsou u společnosti FLEX odpovídajícím způsobem zaregistrovány, zaručuje, že tyto Výrobky budou po dobu tří let od nákupu* bez závad na zpracování a materiálu. Jakákoliv taková reklamovaná závada bude společností FLEX odstraněna na její vlastní náklady formou opravy nebo dodáním nových Výrobků nebo částí Výrobků nebo takových, které prošly generální opravou. Zákonem stanovené nároky Kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady dané kupní smlouvou s prodávajícím a další zákonná práva Kupujícího nejsou touto zárukou omezeny. Jiné nároky Kupujícího vůči společnosti FLEX, zejména pak na náhradu škody nebo následné škody, jsou vyloučeny.

Výše uvedené prohlášení o záruce je omezeno na veškeré elektrické nářadí*, Li-Ion akumulátory a příslušné nabíječky zakoupené od 1. 1. 2016 a také na laserová měřidla. Příslušenství dodávané spolu s Výrobky je ze záruky vyloučeno.

Reklamace v rámci této záruky lze uplatit pouze tehdy,

  • pokud Výrobek nevykazuje poškození nebo známky opotřebení způsobené jiným použitím, než je jeho normální určení a/nebo než je stanoveno výrobcem (zejména podle návodu k použití a ostatních dokumentů přiložených k Výrobku);
  • pokud Výrobek nevykazuje poškození nebo známky opotřebení způsobené kontinuálním silným opotřebováváním, například v důsledku komerčního pronájmu/půjčování nářadí nebo neustálého nadprůměrného zatěžování Výrobku v průmyslovém nepřetržitém provozu, nebo použitím síly nebo poškození způsobené vnějšími vlivy (např. pádem nebo úderem) nebo cizími tělesy (např. pískem nebo kameny);
  • pokud ve Výrobku bylo nainstalováno pouze originální příslušenství od společnosti FLEX; pokud Výrobek nevykazuje příznaky, které by svědčily o opravách nebo jiných zásazích (změnách, doplněních, demontáži) v dílnách, které nebyly společností FLEX autorizovány;
  • pokud byla prováděna přiměřená a řádná údržba Výrobku.

Na základě této záruky nelze uplatit reklamace v důsledku opotřebení Výrobku používáním v obvyklém rámci a rozsahu. Záruka na Li-Ion akumulátory je omezena na 700 nabíjecích cyklů.

Předpokladem pro uplatnění reklamace na základě této záruky je, že koncový zákazník příslušný Výrobek do 30 dnů od nákupu zaregistruje prostřednictvím služby FLEX na www.flex-tools.com a vytiskne a uloží si potvrzení o registraci. Pro uplatnění záruční reklamace musí koncový zákazník spolu s potvrzením o registraci předložit původní doklad o koupi, na kterém musí být rozeznatelné označení příslušného Výrobku a datum nákupu.

Registrace prodejci nebo komerčními maloprodejci jménem koncového zákazníka je povolena. Registrace prodejci nebo komerčními maloprodejci vlastním jménem je vyloučena. Prodejci nebo komerční maloprodejci jsou z nároku na záruku vyloučeni.

Záruční opravy provádějí pouze společností FLEX autorizované dílny nebo servisní stanice v Německu nebo Rakousku. V případě uplatnění reklamace na základě této záruky musí být dotčený Výrobek Kupujícím předložen spolu s původním dokladem o koupi a s potvrzením o registraci.

Tato záruka se řídí právem Spolkové republiky Německo.

* Neplatí pro vysavače třídy H.

* Záruční lhůta začíná běžet okamžikem zakoupení nového zařízení prvním koncovým zákazníkem. Rozhodující je datum na původním dokladu o koupi.

Poznámka k přepravě baterií FLEX

Při přepravě dobíjecích baterií a akumulátorů je třeba dodržovat zvláštní předpisy. Další informace naleznete v níže uvedeném dokumentu.

Naši FLEXperti jsou vám k dispozici.

Kontakt

Váš místní prodejce