VAC-AT D315

Adaptér pro usměrnění vzduchu

Pro odsávání prachu vyšších emisí např. při bouracích pracích, míchání suchých materiálů. Aplikovatelný bez použití nástrojů, vhodný pro VAC 800-EC.

Naši FLEXperti jsou vám k dispozici.

Kontakt

Váš místní prodejce