Zpět

E-Jet II D115 M14

Diamantový brusný talíř Estrich-Jet

Brusný talíř na abrazivní materiály. Na odstranění přebytků betonu po sejmutí bednění na čerstvě betonovaných plochách, minerálních lepidel, omítek, malt, abrazivního pískovce, vápence, šamotu, asfaltu.

Naši FLEXperti jsou vám k dispozici.

Kontakt

Váš místní prodejce