VC 2 L MC Hip 18.0-EC
Kompaktowy plecakowy odkurzacz akumulatorowy z ręcznym czyszczeniem filtra, 1,5 l, klasa L.
VC 6 L MC 18.0
Kompaktowy odkurzacz z ręcznym czyszczeniem filtra, 6 l, klasa L.
VC 6 L MC
Kompaktowy odkurzacz z ręcznym czyszczeniem filtra, 6 l, klasa L.

FLEX bezpieczne odkurzacze w różnych klasach filtracji ,wydajności - na place budowy, do warsztatów i przemysłu

Odkurzacze FLEX zapewniają maksymalną skuteczność przy odpylaniu,usuwaniu brudu i niebezpiecznych substancji. Nowa generacja odkurzaczy VCE imponuje swoją przewagą technologiczną, znacznie zmniejszonym hałasem podczas pracy oraz solidną, kompaktową konstrukcją, która zapewnia zarówno stabilność, jak i łatwą obsługę. Te odkurzacze nadają się do użytku na placach budowy, w warsztatach lub w przemyśle i są nieskomplikowane w obsłudze.

Odkurzacze FLEX dostępne są w 3 klasach ochrony przeciwpyłowej L, M i H - odpowiedni odkurzacz do każdego zadania, który zapewnia doskonałą ochronę zdrowia i czystość na placu budowy, nie wspominając o długim czasie pracy i żywotności elektronarzędzia.

Kompaktowa klasa baterii i kabli zapewnia również wyjątkową elastyczność.

VC 21 L MC
Odkurzacz z manualnym systemem czyszczenia filtra, 20 l, klasa L
VCE 22 M MC
Odkurzacz z manualnym systemem czyszczenia filtra, 20 l, klasa M
VCE 22 M MC V
Odkurzacz z manualnym systemem czyszczenia filtra, 20 l, klasa M
VCE 26 L MC
Odkurzacz z manualnym systemem czyszczenia filtra, 25 l, klasa L
VCE 33 L MC
Odkurzacz z manualnym systemem czyszczenia filtra, 30 l, klasa L
2 Wersje
VCE 33 L AC
Odkurzacz z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 30 l, klasa L
2 Wersje
VCE 33 M AC
Odkurzacz z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 30 l, klasa M
2 Wersje
VCE 44 L AC
Odkurzacz z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 42 l, klasa L
2 Wersje
VCE 44 M AC
Odkurzacz z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 42 l, klasa M
2 Wersje
VCE 44 H AC
Specjalny odkurzacz przemysłowy z automatycznym czyszczeniem filtra, 42 l, klasa H

Odkurzacz przemysłowy

Odkurzacz przemysłowy, to odkurzacz zaprojektowany specjalnie na place budowy, warsztatów i przemysłu. W tych obszarach odkurzacze muszą radzić sobie z wieloma różnymi rodzajami zarówno kurzu, jak i zanieczyszczeń oraz znacznie większymi ilościami brudu niż ma to miejsce w normalnych gospodarstwach domowych. Odkurzacze chronią również zdrowie użytkownika.

Odkurzacze przemysłowe zasadniczo różnią się od odkurzaczy domowych tym, że mają konstrukcję dostosowaną do potrzeb, specjalne filtry oraz szeroką gamę funkcji bezpieczeństwa i dodatkowych, które ułatwiają usuwanie kurzu w procesach rzemieślniczych lub produkcyjnych.

Przeznaczenie odkurzaczy przemysłowych

Najważniejszą funkcją lub celem odkurzacza przemysłowego jest utrzymywanie środowiska pracy w jak największym stopniu wolnym od kurzu. Odkurzacz przemysłowy zapewnia spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w warsztatach i na budowach oraz ogranicza do minimum narażenie użytkownika do wdychania zainfekowanego powietrza.

Odkurzacze przemysłowe są używane, ponieważ prawie wszystkie prace w rzemiośle, budownictwie i przemyśle, takie jak szlifowanie, wiercenie, piłowanie i cięcie metali, powodują powstawanie pyłu i wiórów, które należy odpowiednio usuwać. Odkurzacze przemysłowe są zaprojektowane tak, aby niezawodnie zbierać powstające zanieczyszczenia i cząsteczki kurzu. Odpowiedni odkurzacz przemysłowy może być również używany do usuwania uporczywych materiałów i substancji niebezpiecznych. Należy jednak przy tym zwrócić uwagę na przepisy dotyczące utylizacji. Specjalne procedury są określone i wymagane w przypadku usuwania azbestu i pleśni.

Filtr odkurzacza zapewnia, że cząsteczki, o których mowa, są wchłaniane i nie wracają z powrotem do środowiska. Odkurzacze przemysłowe są wyposażone w systemy czyszczenia filtrów, które zapobiegają ich zatykaniu i zmniejszaniu mocy ssania. Mogą być ręczne lub w pełni automatyczne. W pełni automatyczne czyszczenie filtra polega na czyszczeniu filtra poprzez gwałtowne odwrócenie przepływu powietrza. Oznacza to, że duże ilości drobnego pyłu i innych cząstek można łatwo zebrać bez przerywania procesu roboczego.

W większości przypadków odkurzacz przemysłowy zasysa ciała stałe. Najczęstsze to pył budpwlany, wióry drzewne, wióry metalowe i cząsteczki plastiku. Wiele odkurzaczy przemysłowych/bezpiecznych to tak zwane odkurzacze do pracy na mokro i na sucho. Mają one dodatkową funkcję, która pozwala im zasysać płyny, takie jak woda. W większości przypadków wymaga to usunięcia lub wymiany filtra.

Odkurzacz przemysłowy nie tylko zasysa kurz i cząsteczki po zakończeniu pracy, ale także działa jako odsysacz. Odkurzacz można podłączyć do szerokiej gamy maszyn i wtedy pył powstający podczas pracy jest zassysany bezpośrednio do odkurzacza. Zapobiega to przedostawaniu się szkodliwych cząstek do powietrza, utrzymuje miejsce pracy w czystości i chroni zdrowie użytkownika.

Zastosowania odkurzaczy przemysłowych

.Odkurzacze przemysłowe są wykorzystywane w bardzo wielu różnych zastosowaniach. Niezależnie od tego, czy chodzi o prace remontowe, czy o obróbkę drewna, kurz i brud gromadzą się na każdej budowie i w każdym warsztacie.

W zależności od wykonywanej pracy, powstające pyły różnią się składem oraz szkodliwością dla środowiska i ludzi. Pyły zostały podzielone na trzy różne klasy, aby można je było zidentyfikować i odpowiednio zutylizować. Klasy pyłów informują o szkodliwości pyłów i ułatwiają wybór odpowiedniego odkurzacza do konkretnego zadania. Klasy pyłu są podzielone na L, M i H.

Klasa L

Klasa pyłu L oznacza substancje lekko niebezpieczne. Obejmuje kurz domowy i pyły, które powstają podczas czynności takich jak sprzątanie budynków. Należą do nich piasek, wapno lub tynk. Mają one dopuszczalne wartości narażenia zawodowego (OEL) > 1 mg/m³. OEL wskazuje stężenie przepuszczalności substancji, do którego generalnie nie należy spodziewać się ostrych lub przewlekłych szkodliwych skutków dla zdrowia. Maksymalna przepuszczalność dla tej klasy pyłów wynosi mniej niż 1%, a utylizacja nie podlega żadnym szczególnym przepisom.

Odkurzacze przemysłowe i bezprzewodowe odkurzacze kompaktowe(AKU), które sprawiają, że praca na placach budowy i w warsztatach jest bardziej elastyczna i mobilna, często należą do klasy L. Odkurzacze te ułatwiają również czyszczenie trudno dostępnych miejsc.

Klasa M

klasa pyłu M oznacza pyły o średnim stopniu zagrożenia. Obejmuje pył drzewny i metalowy wraz z cząstkami farby, ale także pył z tworzyw sztucznych i włókna szklanego oraz cząsteczki sadzy. Mają one OEL > 0,1 mg/m³. W tych odkurzaczach przepuszczalność jest mniejsza niż 0,1%. Utylizację należy przeprowadzać z niewielką ilością pyłu.

Klasa H

Klasa pyłu H oznacza substancje wysoce niebezpieczne. Znajduje się na szczycie spektrum zagrożeń i obejmuje bardzo niebezpieczne i rakotwórcze pyły, takie jak zarodniki pleśni, włókna mineralne, ołów lub azbest. Działania, w których się z nimi spotykamy, obejmują budowę systemu grzewczego lub usuwanie azbestu. Klasa pyłu H jest zatwierdzona dla substancji o wartościach OEL < 0,1 mg/m³, a maksymalna przepuszczalność jest mniejsza niż 0,005%.

Częste Pytania

Która klasa L czy M ?

Trudno określić, która klasa pyłu jest lepsza. Klasa pyłu, jaką należy zastosować, zawsze zależy od środowiska pracy i rodzaju pyłów, które należy wyeliminować. Klasa pyłu L jest wystarczająca dla kurzu domowego lub gipsu, natomiast klasa pyłu M jest wymagana dla substancji takich jak pył mineralny.

Która klasa dla majsterkowiczów ?

Również dla entuzjastów majsterkowania kluczowe znaczenie ma wykonywana praca. Zwykle odkurzacze klasy L są wystarczające do rozbudowy lub przebudowy domu. Jeśli entuzjasta majsterkowania pracuje z dużą ilością minerałów, klasa M powinna być również do tego używana. Pył klasy H jest rzadko używany przez majsterkowiczów, ponieważ pył w tej klasie może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. a raczej majsterkowicze z takowym się nie stykają.

Która klasa dla profesjonalistów ?

Pył klasy M jest ogólnie wymagany na placach budowy. Odkurzacze do pyłów klasy H lub odkurzacze do pyłów klasy H z atestem azbestowym (a) są obowiązkowe do prac specjalnych, takich jak renowacje, w których występuje pleśń lub azbest. Ogólna zasada jest taka, że prace takie jak usuwanie azbestu powinny być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowanych fachowców, którzy przeszli odpowiednie szkolenie.

Do jakiej klasy pyłów zalicza się pył drzewny?

Pył drzewny jest substancją średniego zagrożenia, dlatego przypisano mu klasę pyłu M.

Nasi FLEXperts są do Państwa dyspozycji.

Kontakt

Twój lokalny dealer