Blandarvisp WR3L

WR3L 120x600 M14 | Order no. 369.055
find dealer

Tre motsols spiraler trycker ner blandningen i behållaren. Alla pigment, fasta ämnen eller fibrer blandas ordentligt. Blandningen stänker inte. Perfekt för flytande och krämiga material t ex färger, emulsioner, gips, flytspackel och fibrösa material.

Suitable for

  1. MXE 1000 + WR2 120
  2. MXE 1200 + WR2 140
  3. MXE 1202 + WR2 140
  4. MXE 18.0-EC WR2 120
  5. MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120
  • Diameter i mm 120 Ø
  • Godsmängd i kg 15-25
  • Frp 1