VCE 44 H AC

Säkerhetsdammsugare med automatisk filterrengöring, 42 l, klass H | Order no. 444.197
find dealer
 • Adapterplatta för L-BOXX® och Tanos Systainrar på toppen av dammsugaren
 • Den högpresterande turbinen garanterar både hög sugkapacitet och högt vakuum
 • Konstant hög sugeffekt med automatisk filterrengörning
 • Flatvecksfilter med teflonbelaggning/nanobelaggning medger ett optimalt utnyttjande av behallarvolymen
 • Med permanent uttag och elektronisk automatisk on/off knapp
 • En flodessensorteknik overvakar flodet och avger en ljus- och ljudsignal for att indikera en eventuell minskning under den lagstadgade minimivardet pa ≤20 m/s
 • Ljus- och ljudsignal för övervakning av HEPA-filtret
 • Flodesomkopplaren minimerar risken for ett vakuumsug pa ytan under slipning
 • Sugomkopplare för enkel justering till optimal flödeshastighet
 • Vatsugning med elektronisk vatskeovervakning
 • Mjukstart förhindrar spänningstoppar vid start och vid avstängning. Avstängningen fördröjs i 15 sekunder, så att kvarvarande damm hinner tömmas från dammsugarslangen
 • Dubbelväggig robust behållare med integrerat handtag, för att lätt kunna tömma behållaren
 • Dammskyddad antistatisk yta förhindrar elektrisk laddning av sugslangen
 • Utrustad med stora hjul och två länkrullar av metall
 • Separat motorluftkylningskanal med grovfilter. Skyddar turbinen mot inträngning av smutsig luft och därmed förlängs livslängden. (Findammfilter PES finns som tillbehör)
 • Enkelt filterbyte utan att ta demontera sughuven
 • Med slanghållare och expander för enkel, snabb säkring av strömkabeln
 • Med 4 gummistroppar (2 på varje sida) för att fästa slangar och giraffhållare
 • Godkand for dammklass H. Passar allt damm med TLV-varden < 0,1 mg/m3 med tillagg for asbest provning genom TRGS 519
 • Lämplig för torrt, icke brännbart damm som är skadliga för hälsan samt cancerframkallande ämnen inkl asbest
 • Perfekt för t ex att ta bort mögel, återställa tak och väggar isolerade med mineralull. Slipdamm från träytor som har impregnerats med farliga träskyddsmedel, målade ytor med färg som innehåller ämnen t ex bly, nickel, kadmium, krom, zinkkromat etc.
 • Upptagen effekt P. max. 1200 Watt
 • Max volymflöde 4500 L/min
 • Max vakum 25000 Pa
 • Filteryta 5000 cm 2
 • Behållarvolym 42 L
 • Vätskekapacitet 26 L
 • Elverktygsuttag 100-2400 Watt
 • Kabellängd 7,5 m
 • Storlek (LxBxH) 565 x 385 x 650 mm
 • Vikt 17,6 kg
 • Order No.
 • 1 antistatisk sugslang Ø 32 mm x 4 m med clipanslutning inklusive luftreglering och sugadapter SAD-C D25-32AS 406.708
 • 1 L-BOXX® hållare 445.169
 • 1 flatvecksfilter PES L/M/H 445.118
 • 1 filterenhet klass H/HEPA 13 445.126
 • 1 säkerhetsavfallspåse 445.096
 • 1 adapter Ø 25-32 mm, antistatisk 445.029
 • Slangklämma 2 st
 • close all