Blandarhuv

VAC-AT D315 | Order no. 477.664
find dealer

Att filtrera bort höga dammutsläpp vid rivningsarbete, omröring, blandning. Verktygsfri montering, passar VAC 800-EC.

Suitable for

  1. VAC 800-EC Air Protect 14
  2. VAC 800-EC
  3. VAC 800-EC Air Protect 14 Kit