Skivvisp SR2

SR2 140x600 M14 | Order no. 369.128
find dealer

Två skivor med kontravinklade blad för att skapa ett dynamiskt flöde i blandarbehållaren. Bladen på skivorna blandar materialet i motsatta riktningar nedåt eller uppåt. Perfekt för blandning av flytande svåra material t ex färg, emulsion, pastor, lim, fogmassa etc.

Suitable for

  1. MXE 1200 + WR2 140
  2. MXE 1202 + WR2 140
  • Diameter i mm 140 Ø
  • Godsmängd i kg 20-40
  • Frp 1