Skivvisp SR2

SR2 120x600 M14 | Order no. 368.938
find dealer

Två skivor med kontravinklade blad för att skapa ett dynamiskt flöde i blandarbehållaren. Bladen på skivorna blandar materialet i motsatta riktningar nedåt eller uppåt. Perfekt för blandning av flytande svåra material t ex färg, emulsion, pastor, lim, fogmassa etc.

Suitable for

  1. MXE 1000 + WR2 120
  2. MXE 1200 + WR2 140
  3. MXE 1202 + WR2 140
  4. MXE 18.0-EC WR2 120
  5. MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120
  • Diameter i mm 120 Ø
  • Godsmängd i kg 15-25
  • Frp 1