Skivvisp SR2

SR2 100x600 SW10 | Order no. 369.101
find dealer

Två skivor med kontravinklade blad för att skapa ett dynamiskt flöde i blandarbehållaren. Bladen på skivorna blandar materialet i motsatta riktningar nedåt eller uppåt. Perfekt för blandning av flytande svåra material t ex färg, emulsion, pastor, lim, fogmassa etc.

Suitable for

 1. DD 2G 10.8-EC
 2. DD 2G 10.8-EC/4.0 Set
 3. PD 2G 10.8-EC
 4. PD 2G 10.8-EC/6.0 Set
 5. DD 2G 18.0-EC C
 6. DD 2G 18.0-EC
 7. DD 2G 18.0-EC/2.5 Set
 8. PD 2G 18.0-EC C
 9. PD 2G 18.0-EC
 10. PD 2G 18.0-EC/2.5 Set
 • Diameter i mm 100 Ø
 • Godsmängd i kg 8-15
 • Frp 1