LST 803 VR

Fräsmaskin för trappor och större ytor | Order no. 259.639
find dealer
 • Mikroprocessor-Elektronik: med varvtalsval, konstant varvtal, mjukstart och överbelastningsskydd
 • Justerbar arbetsbredd: 7 steg från ca 55 mm till 130 mm
 • Steglöst justerbart anslag för arbete vid stenkanter
 • Dammutsug: även för bebodda utrymmen.
 • Utrustad med 80 hårdmetallfräsar klarar snabbt av uppruggningsarbeten
 • Maskinen ligger bra i handen och är enkel att manövrera
 • Roterande verktygshuvud är lagrat i gummi för dämpad vibrations- och ljudnivå
 • Varvtal, tomgång 800-2400 /min
 • Upptagen effekt 1800 Watt
 • Avgiven effekt 1200 Watt
 • Arbetsbredd 55-130 mm
 • Kabellängd 4,0 m
 • Vikt 7,2 kg
 • Order No.
 • 1 anslag komplett 259.193
 • 1 HM-verktyg komplett 140 Ø 261.654
 • 1 sexkantsnyckel SW 5 115.460
 • 1 utsugadapter 340.790
 • 1 sugslangsförlängning 296.953