Filter HEPA H14

FE VAC H14/HEPA | Order no. 488.194
find dealer

Filterkassetten fångar 99,995% av de fina dammpartiklarna. Luftmotstånd på 160 pascal. Passar VAC 800-EC.

Suitable for

  1. VAC 800-EC Air Protect 14
  2. VAC 800-EC
  3. VAC 800-EC Air Protect 14 Kit