Ytmunstycke

FD D36 90x120mm | Order no. 413.437
find dealer

Ytmunstycket (90x120 mm) av plast med fasad kant är lämplig för uppsugning av damm och lösa smuts för sug i hörn, nischer, fördjupningar, fönsterbänkar som är svåra att nå. Finns även som fogmunstycke för sugning av sprickor samt i springor av fordons sittytor, luckor och konsoler.

Suitable for

  1. VC 21 L MC
  2. VCE 26 L MC
  3. VCE 33 L MC
  4. VCE 33 L AC
  5. VCE 44 L AC
  6. VCE 33 M AC
  7. VCE 44 M AC
  8. VCE 44 H AC