Slippapper SELECTFLEX

290-12 SE-P80-180 VE25 | Order no. 370.959
find dealer

För slipning av spackel, hål för dammutsug

Suitable for

  1. GE MH 18.0-EC
  • Dimensioner i mm 290
  • Korn 5x P 80/100/120/150/180
  • Frp 25