Slippapper SELECTFLEX

290-12 SE-P60 VE25 | Order no. 348.554
find dealer

För slipning av spackel, hål för dammutsug

Suitable for

  1. WSE 7 Vario
  • Dimensioner i mm 290
  • Korn P 60
  • Frp 25