Slippapper SELECTFLEX

290-12 SE-P40 VE20 | Order no. 370.940
find dealer

För slipning av spackel, hål för dammutsug

Suitable for

  1. GE MH 18.0-EC
  • Dimensioner i mm 290
  • Korn P 40
  • Frp 20