Slippapper SELECTFLEX

290-12 SE-P16 VE10 | Order no. 350.095
find dealer

För slipning av spackel, hål för dammutsug

Suitable for

  1. GE MH 18.0-EC
  • Dimensioner i mm 290
  • Korn P 16
  • Frp 10