Slippapper SELECTFLEX

290-12 SE-P100 VE25 | Order no. 348.570
find dealer

För slipning av spackel, hål för dammutsug

Suitable for

  1. GE MH 18.0-EC
  • Dimensioner i mm 290
  • Korn P 100
  • Frp 25