Det innovativa batteriprogrammet från FLEX Bland de produkter som

Unik innovation.

FLEX introducerar en ny serie sladdlösa verktyg som sätter nya kvalitets- och prestandastandarder tack vare sitt fullt utvecklade motor- och batterikoncept. Även när effektbehovet är stort, exempelvis vid tung skruvdragning eller borrning av stora borrdiametrar, garanterar det välutvecklade systemet långa körtider.

En helt unik innovation finns bakom de goda resultaten hos FLEX sladdlösa verktyg. Battericellerna är mantlade med ett kylningsmaterial som aktivt minskar uppbyggnaden av värme. ”KEEP COOLTM tekniken” imponerar med en mätbart längre batteritid. Den innovativa värmehantering styrs av en integrerad krets ”Electronic Management System” som koordinerar laddning och urladdning mellan batteriet, det sladdlösa verktyget och snabbladdaren via ett kontinuerligt utbyte av data. 

 

KEEP COOLTM teknologi - Innovativt och e ektivt batterikylsystem.

Effektiva och överlägsna tack vare innovativ teknologi.

Battericellerna värms upp ju mer de arbetar och frigör energi (t.ex. vid skruvning). Detta är en normal process som snabbt kan leda till avstängning via en funktion för överhettnings- skydd, speciellt när höga arbetskrav ställs på batteriet. Nya FLEX ”KEEP COOLTM tekniken” har skapat möjligheter att skjuta upp detta förlopp.

Den aktiva kylningen med den innovativa cellhylsan ger inte bara en betydligt längre batteritid, den ökar också livsläng- den på batteriet.

Den integrerade kyltekniken består av ett patenterat cell- skikt som förändrar sitt aggregationstillstånd, vilket gör det möjligt att absorbera överskottsvärme.

KEEP COOLTM -tekniken förhindrar aktivt överhettning av batte- rierna. Detta gör det möjligt för batteriet att utnyttja hela sin fulla effekt under längre driftsperioder. 

Högpresterande battericeller.

De nya FLEX högpresterande cellerna utnyttjar sin fulla kapacitet och tillåter därmed en längre batteritid. 

Ett stort antal laddningscykler kan skada batteripaket. De förlorar på sikt sin kapacitet och dess livslängd blir därmed allt mindre. Även här bidrar KEEP COOLTM tekniken till avsevärt minskad förlust av kapacitet och ökar därmed batteriets livs- längd. 

Högpresterande borstmotorer. Kraftfull och pålitlig

 

De kraftfulla, pålitliga och högpresterande borstmotorerna imponerar med en tyst gång samt hög uteffekt och tillförlit- lighet. Motorerna är speciellt utformade för de höga kraven på byggarbetsplatser. Det är även enkelt, snabbt och lätt att byta kol. 

EC högprestandamotorer. Särskilt e ektiv och underhållsfritt.

 

De borstlösa EC-motorerna från FLEX är underhållsfria och uppnår betydligt högre prestandaparametrar än borstmotorer. 

KEEP CONTROL teknologi. Intelligent batterihanteringssystem.

Allt under kontroll!

Batteriledningssystem baserat på MCU (Micro Controller Unit) teknik övervakar ström, spänning och temperatur samt kontrollerar laddningsprocessen. Alla skyddsfunktioner är programmerbara och är unikt anpassade för funktioner och applikationer för respektive verktygsmodell. 

Vem är det som övervakar vem, och varför?

Medan batteriet laddas ur, det vill säga under arbete, över- vakas det av batteripackets elektronik som mäter cellspänningen och temperaturrn. Dessa data skickas till sedan till verktyget. Elektroniken i verktyget övervakar och mäter strömmen.

Under laddning övervakar batteriets elektronik processen och mäter spänning, temperatur och ström. Genom detta styrs sedan laddningsparametrarna. Elektroniken i batteriet utvärderar laddningsstatus och bestämmer vilken laddningscykel som följer med vilka parametrar. Detta kommando skickas till laddaren för att utföra laddningen. Laddaren följer exakt instruktionerna från batteriet. Resultatet är situationsberoende och ger därför en skonsam laddning av batteriet. Detta ökar väsentligt livslängden hos batteriet.