Dobře pro životní prostředí.


FLEX spotřebovává 100 % energie z ekologické elektřiny a přispívá tím aktivně k ochraně našeho životního prostředí s ohledem i k udržitelnému zacházení s našimi přírodními zdroji.
Tzn., že se jedná o elektřinu, vyrobenou z větrné, vodní a sluneční energie, geotermie nebo ekologicky získávané z biomasy. Nejedná se o žádný uran nebo fosilní paliva jako uhlí, ropu nebo plyn.
K výrobě elektřiny dochází ve vodních elektrárnách, které splňují standardy životního prostředí a které jsou napojeny do evropské energetické sítě. Doklady o ekologickém původu elektřiny odpovídají katalogu kritérií 1304 TÜV Nord.
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH dosahuje klimatické neutrality v oblasti spotřeby elekřiny. Díky používání ekologického proudu je možno zabránit vzniku 1.500 tun CO₂.