Algemene garantieverklaring

 

Bij aankoop van een nieuwe machine biedt FLEX 2 jaaren fabrieksgarantie vanaf de datum van de verkoop van de machine aan de eindverbruiker. De garantie heeft alleen betrekking op gebreken die zijn terug te voeren op materiaal- en/of fabricagefouten en op het niet nakomen van de toezegging van bepaalde eigenschappen.  

Bij een garantieclaim moet het oorspronkelijke aankoopbewijs met de verkoopdatum worden bijgevoegd.

Garantiereparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door werkplaatsen of servicestations die door FLEX zijn erkend. 

Er bestaat alleen recht op garantie bij gebruik volgens bestemming. Van de garantie uitgesloten zijn in het bijzonder:

  • slijtage als gevolg van normaal gebruik
  • schade door onjuist gebruik van de machine
  • geheel of gedeeltelijk gedemonteerd ingeleverde machines
  • schade door overbelasting van de machine of het gebruik van niet-toegestane, defecte of verkeerde toegepaste inzetgereedschappen
  • Schade die door de machine aan inzetgereedschappen of werkstuk wordt veroorzaakt
  • gebruik van geweld
  • gevolgschade die kan worden teruggevoerd op ondeskundig of onvoldoende onderhoud door de klant of derden
  • beschadigingen door externe inwerking of inwerking van voorwerpen, zoals zand of stenen
  • schade door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, bijvoorbeeld aansluiting aan een verkeerde netspanning of stroomsoort. 

Garantieclaims ten aanzien van inzetgereedschappen en toebehoren zijn alleen mogelijk als deze worden gebruikt met machines waarbij een dergelijk gebruik is voorzien of toegestaan.