Gegevensbescherming

 

Informatie over gegevensbescherming

Welkom op onze webpagina en hartelijk dank voor uw interesse in onze onderneming. Als u wilt weten hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken, leggen we graag uit wat er met uw gegevens gebeurt en welke veiligheidsmaatregelen we nemen. Bovendien informeren we u over uw wettelijke rechten in verband met de verwerking van die gegevens.

 

Persoonsgegevens

Normaal gesproken hebben we geen persoonlijke gegevens van u nodig wanneer u onze webpagina’s bezoekt. De enige informatie die we opvragen, is de naam van uw internetprovider en de webpagina’s die u op onze site raadpleegt. U blijft als internetgebruiker echter anoniem aangezien deze gegevens enkel voor statistische doeleinden worden gebruikt (bv. aantal verzoeken voor individuele webpagina’s)

We hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy. Daarom is het essentieel dat u op elk moment weet wanneer we gegevens opslaan en hoe we ze gebruiken. Wanneer u onze webpagina’s bezoekt, bewaren onze webservers uw IP-adres. Dat IP-adres kan worden gebruikt om uw provider te identificeren. Het is niet onze bedoeling om individuele personen te identificeren.

Persoonsgegevens worden enkel verzameld als u deze vrijwillig aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld wanneer u een brochure bestelt.

Momenteel worden de gegevens voor het aanvragen van brochures/catalogi nog in niet-gecodeerde vorm doorgestuurd. Het is dan ook niet uitgesloten dat zelfs onbevoegde derden deze gegevens op hun communicatiekanaal kunnen lezen. Internetgebruikers kunnen echter ook alternatieve communicatiekanalen gebruiken (bv. brief of fax), die meer veiligheid bieden dan niet-gecodeerde e-mails. Daartoe hebben we uw contactgegevens nodig, die u op het formulier dient in te vullen. Deze gegevens worden vrijwillig aangeleverd en zullen enkel worden gebruikt om u de gevraagde documenten toe te sturen. We zullen geen gegevens verzamelen, verwerken of gebruiken voor consultatie, reclame of marktonderzoek, tenzij u ons daarvoor uw voorafgaande toestemming hebt gegeven. U kunt die toestemming uiteraard op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via info@flex-tools.com of per post op het adres FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstr.15, 71711 Steinheim.

 

Gebruik en overdracht van persoonsgegevens / goedkeuring

De persoonlijke gegevens die we tijdens het gebruik van onze webpagina’s van u krijgen, zullen enkel worden gebruikt voor de doeleinden vermeld in deze verklaring. We verzekeren dat dit alleen gebeurt binnen het kader van de geldende wetgeving of met uw toestemming.

Recht op informatie
Op verzoek kunnen we u ook schriftelijk laten weten of er persoonsgegevens over u worden opgeslagen, en zo ja, welke gegevens dat dan precies zijn.

Cookies
Op meerdere delen van onze website worden cookies gebruikt. Ze zorgen ervoor dat onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger kan worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer wordt geplaatst en door uw browser (lokaal op uw harde schijf) worden opgeslagen. Middels cookies kunnen wij het gebruik van onze website analyseren en de inhoud van de site beter afstemmen op de wensen van de gebruiker. Tevens wordt voorkomen dat u een bepaalde aanbieding te vaak te zien krijgt. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "session cookies". Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. De meeste web browsers accepteren cookies automatisch. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen, echter hierdoor wordt de inhoud van onze website slechts beperkt beschikbaar (b.v. downloads afbeeldingen, documenten, etc.).

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zgn. “cookies”, (tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen) om de website te helpen analyseren hoe u de site gebruiken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Bij de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het verdrag via de Europese Economische Ruimte echter eerst ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik samenhangende diensten aan te bieden aan de website-exploitant. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van cookies voorkomen, als u dit zo instelt in uw internetbrowser; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen benutten. Bovendien kunt u de registratie door Google van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres), alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren. Deze is beschikbaar onder de volgende link: De huidige link is http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Als uw webbrowser (bijv. wanneer u ons internetaanbod via uw smartphone oproept) de bovenstaande link naar de browser Add-On van Google niet ondersteunt, kunt u de registratie door Google Analytics ook voorkomen door op de volgende link te klikken. Dan wordt een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website voorkomt: Google Analytics deacktiveren.

Gebruik van Google-remarketing 
We gebruiken de remarketingtechnologie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; 'Google'). Met deze technologie worden gebruikers die onze internetpagina's en onlinediensten al bezocht en interesse in het aanbod hebben, via gerichte reclame op de pagina's van het Google Partner-netwerk opnieuw aangesproken. De reclame wordt door middel van cookies ingevoegd. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op de computer van de gebruiker opgeslagen worden. Met behulp van de tekstbestanden kan het gebruikersgedrag bij een bezoek aan de website geanalyseerd en vervolgens voor specifieke productaanbevelingen en relevante reclame gebruikt worden.

Als u geen gebruik van de remarketingfunctie van Google wenst te maken, kunt u die deactiveren, door de overeenkomstige instellingen op http://www.google.com/settings/ads of https://www.google.de/settings/ads/onweb#display_optout aan te passen. U kunt het gebruik van cookies voor relevante reclame- en marketingdoeleinden deactiveren, door de instructies op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te volgen. Meer informatie over Google remarketing en de gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u op: http://www.google.com/privacy/ads/

We wijzen erop, dat Google eigen voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming heeft, die onafhankelijk zijn van onze voorschriften. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze voorschriften en procedures. Informeer u voor gebruik van onze website over de gegevensbeschermingsbepalingen van Google.

 

Pseudoniemen gebruikersprofielen
Gebruikersprofielen worden uitsluitend in anonieme vorm aangemaakt. De hiervoor verzamelde gegevens worden zonder uw specifieke toestemming niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren en worden niet aan persoonlijke gegevens over de eigenaar van het pseudoniem gelinkt. U kunt u altijd verzetten tegen het aanmaken van een gebruikersprofiel. Dan zullen we uw wens natuurlijk inwilligen en voor u geen dergelijk profiel aanmaken.

Veiligheidsprincipes
We hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om alle gegevens die we opslaan over onze werknemers, klanten en leveranciers te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. De beveiligingsniveaus worden voortdurend opgevolgd in samenwerking met veiligheidsdeskundigen en worden waar nodig afgestemd op nieuwe veiligheidsnormen.