Aanmelden

Meld u de eerste keer aan met uw FLEX-klantennummer (in het veld "E-mail", zonder de eerste "0") en het bijbehorende wachtwoord. 
Daarna wordt u verzocht om een persoonlijke gebruiker aan te maken.
Daarna ontvangt u een e-mail naar de nieuwe account te verifiëren.

Mocht u nog niet over uw inloggegevens beschikken, neem dan contact op met onze klantenservice.


terug