Het innovatieve accu-programma van FLEX Onder de producten

Unieke innovatie

FLEX introduceert een nieuwe generatie accu-gereedschappen die door hun geavanceerde machine- en accu-concept voldoet aan nieuwe kwaliteits- en prestatie-eisen. Het speciale systeem zorgt zelfs bij een hoge vermogensbehoefte, zoals bij grote schroef- en boordiameters, voor een lange levensduur.

De basis voor een goede performance van de FLEX accu-gereedschappen is een unieke innovatie. De accu-cellen worden inge- kapseld in koelmateriaal dat actief de warmteontwikkeling reduceert. De „KEEP COOLTM technologie” wordt gekenmerkt door een meetbaar langere levensduur van de accu. Het innovatieve warmtebeheer wordt door een geïntegreerd Electronic Management Systeem ondersteund, dat door permanente gegevensuitwisseling het laadproces en ontlaadvoortgang tussen accu, accu-ge- reedschap en snellader coördineert. 


KEEP COOLTM technologie - Innovatief en krachtig accu-koelsysteem.

Krachtig en superieur door innovatieve technologie.

Met toenemende ontlading (bijv. bij het schroeven) neemt het verwarmen van de accucellen toe. Het innovatieve warmtebeheer wordt door een geïntegreerd Electronic Management Systeem ondersteund, dat door permanente gegevensuitwisseling het laadproces en ontlaadvoortgang tussen accu, accu-gereedschap en snellader coördineert.

De basis voor een goede performance van de FLEX accu-gereedschappen is een unieke innovatie. De accu-cellen worden ingekapseld in koelmateriaal dat actief de warmteontwikkeling reduceert.

Het speciale systeem zorgt zelfs bij een hoge vermogensbehoefte, zoals bij grote schroef- en boordiameters, voor een lange levensduur.

Door de KEEP COOLTM technologie wordt het oververhitten van de accu actief voorkomen. Zo kan de accu het volledige vermogen over een langere levensduur verspreiden. 

Krachtige accucellen.

De nieuwe krachtige FLEX-cellen gebruiken de volledige accu-capaciteit en zorgen zo voor een langere levensduur van de accu. 

Het hoge aantal laadprocessen kan accu’s beschadigen. Ze verliezen hun capaciteit en de levensduur wordt hierdoor in toenemende mate verminderd. De KEEP COOLTM technologie beperkt hier ook duidelijk het verlies van vermogen en verhoogt zo ook de levensduur van de accu. 

Krachtige koolborstelmotoren. Sterk en betrouwbaar

 

De sterke en betrouwbare krachtige koolborstelmotoren overtuigen met een hoog vermogen, stille werking en be- trouwbaarheid. De motoren zijn speciaal ontworpen voor de hoge eisen op de bouwplaats. Ook werd er voor gezorgd dat de koolborstelwisseling eenvoudig en snel uit te voeren is. 

Krachtige EC-motoren. Zeer krachtig en onderhoudsvr .

 

De koolborstelloze motoren van FLEX zijn onderhoudsvrij en bereiken aanzienlijk hogere prestatieparameters dan kool- borstelmotoren. 

KEEP CONTROL technologie. Intelligent accubeheer systeem

Alles onder controle!

Het op MCU (Micro Controller Unit)-technologie gebaseerde accubeheer-systeem bewaakt de stroom, de spanning en de temperatuur en regelt het laadproces. Alle beveiligingsfuncties zijn programmeerbaar en worden aangepast volgens de functies en toepassingen van elk apparaattype. 

Wie bewaakt eigenlijk wie en waarom?

Tijdens het ontlaadproces, dus tijdens het werken, bewaakt en meet de elektronica in de accu de celspanning en de temperatuur, deze gegevens worden worden doorgegeven aan de machine. De elektronica in de machine bewaakt en meet de stroomsterkte.

Tijdens het laadproces bewaakt en meet de elektronica in de accu de spanning, temperatuur en stroomsterkte en regelt daardoor de laadparameters. De elektronica in de accu controleert de oplaadstatus en beslist welke laadcyclus met welke parameters volgt. Deze opdracht voor het uitvoeren van de lading wordt aan de lader verzonden. De lader volgt precies het proces van de accu. Het resultaat is een situatie-afhankelijke en dus zacht opladen van de accu. De levensduur van de accu wordt daardoor duidelijk verhoogd.