Innovatiivinen akkulinja FLEX:iltä Tuotteisiin

Ainutlaatuinen innovaatio

FLEX esittelee uuden johdottaman järjestelmän, joka asettaa laatu- ja suoritusstandardit uudelleen, erittäin kehittyneen kone- ja akku konseptinsa ansiosta. Jopa tehotarpeen ollessa suurempi, kuten ruuvaaminen ja poraaminen suuremmilla halkaisijoilla – erityinen järjestelmä takaa pidemmän työskentelyajan.

Ainutlaatuinen innovaatio luo perustan FLEX johdottoman järjestelmän erinomaiselle suorituskyvylle. Lion-akun EMS suojaus-ja latausohjelmisto suojelee sekä lionkennoja että akkua käyttävää konetta mm. ylikuumenemiselta, ylipurkaukselta, ylivirralta ja ylilataukselta. Lämpöä absorboiva patentoitu PCM -materiaali, pitää herkät lionkennot viileänä sekä latauksessa, että virtaa käytettäessä. Tehokkain lion-akun jäähdytystapa yhdessä jäähdyttävän laturin ja suojausohjelmiston kanssa. 


KEEP COOLTM tecnologia - Ainutlaatuinen ja tehokas akun jäähdytysjärjestelmä.

Tehokas ja ensiluokkainen innovatiivisen teknologian ansiosta.

Normaalisti akku kuumenee, mitä enemmän se vapauttaa tehoa. Tämä on normaali prosessi, joka voi nopeastikin aiheuttaa koneen sammumisen ylikuumenemissuojan an- siosta. Uuden FLEX KEEP COOLTM teknologian avulla voidaan kuumenemista viivyttää.

Viilentävä materiaali akkujen ympärillä pidentää latausvä- liä, sekä huoltoväliä.
Patentoitu viilentävä materiaali muuttaa koostumustaan lämpötilan mukaan, ja imee itseensä ylimääräisen lämmön.

KEEP COOLTM teknologia estää tehokkaasti akkujen ylikuumene- mista. Tämä mahdollistaa akkujen toimimisen täydellä teholla pidempään.

  

Korkean suorituskyvyn akut.

Uudet korkean suorituskyvyn omaavat FLEX kennot hyödyntävät akun kapasiteetin, tästä johtuen akut kestävät pidempään. Suuri määrä latauksia voi vahingoittaa akkuja. Niiden suori- tuskyky pienenee ja huoltoväli lyhenee. KEEP COOLTM teknologia auttaa merkittävästi näissä ongelmissa.

Korkeatehoinen moottori. Tehokas ja luotettava.

 

Tehokas ja luotettava korkean suorituskyvyn omaava hiili- harjamoottori on vahva hiljainen ja luotettava. Moottorit on suunniteltu erityisesti vaaiviin työmaatarpeisiin. Hiiliharjo- jen helpoon ja nopeaan vaihtoon on erityisesti panostettu. 

EC korkean suoritustason moottorit. Erityisen tehokas ja huoltovapaa

 

FLEXin hiiliharjattomat EC moottorit ovat huoltovapaita ja suorituskyvyltään hiiliharjallisia moottoreita tehokkaampia. 

KEEP CONTROL teknologia. Älykäs latausjärjestelmä

Kaikki hallinnassa!

Akkujen hallintajärjestelmä joka perustuu MCU:hun eli kone- kohtaisesti ohjelmoitavaan mikrokomponenttiin. Tekniikka mittaa sen hetkistä virtaa ja lämpötilaa, sekä kontrolloi latausprosessia. Kaikki suojaavat toiminnot on ohjelmoitu kone- ja mallikohtaisesti. 

Kuka oikeastaan tarkkailee ketä, ja miksi?

Työskentelyn aikana kun akku tyhjenee, akussa oleva elekt- roniikka valvoo ja mittaa kennojen varausta ja lämpötilaa ja lähettää tiedot emokoneelle. Työkalussa oleva elektroniikka mittaa ja valvoo koneen tarvitsemaa virran määrää. Ladat- taessa akun elektorniikka tarkkailee ja mittaa varausta, läm- pötilaa ja virtaa ja näin ollen hallitsee latauksen raja-arvoja. 

Akun elektroniikka arvioi latauksen tilaa ja valitsee sen perusteella kunkin lataustilanteen raja-arvot. Tämä lataus- tilakäsky annetaan laturiin. Laturi seuraa akun antamaa latauskäskyä. Tuloksena on jokaiseen käyttötilanteeseen sidottu lataustoiminto joka säästää akun kennoja. Elekt- roniikka lisää merkittävästi akkujen käyttöikää.