Αντάπτορας

VAC-SAD D125 | Αριθ. παραγγελίας 477.648
Εύρεση εξειδικευμένου εμπόρου

Αντάπτορας σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα αποτελούμενος από μεταλλικό κάλυμμα με σύνδεση σωλήνα και κλιπ Ø 125 mm. Για χρήση του VAC 800-EC εκτός του χώρου εργασίας και για τη δημιουργία υποπίεσης στον χώρο της καμπίνας.

Κατάλληλο για

  1. VAC 800-EC Air Protect 14
  2. VAC 800-EC
  3. VAC 800-EC Air Protect 14 Kit
  • Μονάδα συσκευασίας 1