Αντάπτορας αεραγωγού

VAC-AT D315 | Αριθ. παραγγελίας 477.664
Εύρεση εξειδικευμένου εμπόρου

Για την αναρρόφηση σκόνης σε εφαρμογές με πολλές εκπομπές σκόνης, όπως εργασίες κατεδάφισης, την ανάδευση, την ανάμιξη. Δυνατότητα τοποθέτησης χωρίς εργαλεία, κατάλληλος για το VAC 800-EC.

Κατάλληλο για

  1. VAC 800-EC Air Protect 14
  2. VAC 800-EC
  3. VAC 800-EC Air Protect 14 Kit
  • Μονάδα συσκευασίας 1