Εύκαμπτος σωλήνας

SH 125x88m PP | Αριθ. παραγγελίας 477.680
Εύρεση εξειδικευμένου εμπόρου

Σωληνοειδής μεμβράνη 88 m, Ø 125. Μπορεί να κοπεί στο απαιτούμενο μήκος με σκοπό τη διοχέτευση του αέρα απαγωγής. Ταιριάζει με το VAC 800-EC.

Κατάλληλο για

  1. VAC 800-EC Air Protect 14
  2. VAC 800-EC
  3. VAC 800-EC Air Protect 14 Kit
  • Μονάδα συσκευασίας 1