Συνδετική μούφα

SAD D32-36 | Αριθ. παραγγελίας 257.169
Εύρεση εξειδικευμένου εμπόρου

Για τη σύνδεση σωλήνων αναρρόφησης Ø 32 mm και της προέκτασης σωλήνα αναρρόφησης SHV-C 32x0,5 m (296.953) με εργαλεία με ρακόρ αναρρόφησης Ø 36 mm.

Κατάλληλο για

  1. VC 21 L MC
  2. VCE 26 L MC
  3. VCE 33 L MC
  4. VCE 33 L AC
  5. VCE 44 L AC
  6. VCE 33 M AC
  7. VCE 44 M AC
  8. VCE 44 H AC
  • Μονάδα συσκευασίας 1