Ειδικός αντάπτορας

SAD D32-32 R | Αριθ. παραγγελίας 328.308
Εύρεση εξειδικευμένου εμπόρου

Αντάπτορας 32/32 mm, για τη σύνδεση εργαλείων με ρακόρ αναρρόφησης Ø 32 mm (π.χ. τριβείο ανακαίνισης, γωνιακός τροχός με προφυλακτήρα κοπής) με σωλήνα αναρρόφησης 32 mm ή με προέκταση σωλήνα αναρρόφησης (296.953).

Κατάλληλο για

  1. VC 21 L MC
  2. VCE 26 L MC
  3. VCE 33 L MC
  4. VCE 33 L AC
  5. VCE 44 L AC
  6. VCE 33 M AC
  7. VCE 44 M AC
  8. VCE 44 H AC
  • Μονάδα συσκευασίας 1