Συνδετική μούφα

SAD 32/32 | Αριθ. παραγγελίας 296.996
Εύρεση εξειδικευμένου εμπόρου

Για τη σύνδεση δύο σωλήνων αναρρόφησης FLEX, χωρίς ρακόρ, εσωτερικό σπείρωμα 32 mm.

Κατάλληλο για

  1. VC 21 L MC
  2. VCE 26 L MC
  3. VCE 33 L MC
  4. VCE 33 L AC
  5. VCE 44 L AC
  6. VCE 33 M AC
  7. VCE 44 M AC
  8. VCE 44 H AC
  • Μονάδα συσκευασίας 1