Χτυπητήρας RB

RB 140x600 M14 | Αριθ. παραγγελίας 369.160
Εύρεση εξειδικευμένου εμπόρου

Οι βραχίονες ανάδευσης από στρογγυλό υλικό εμποδίζουν την ανάμιξη φυσαλίδων. Ιδανικό για όλα τα υλικά στα οποία πρέπει να αποφεύγεται ο εγκλωβισμός αέρα: μίγματα στόκων, στόκοι, κόλλες, στεγανωτικά υλικά.

Κατάλληλο για

  1. MXE 1200 + WR2 140
  2. MXE 1202 + WR2 140
  • Εξάρτημα ανάδευσης mm 140 Ø
  • Δυνατότητα ανάδευσης σε kg 30-60
  • Μονάδα συσκευασίας 1