Κοίλο διαμαντοτρύπανο

Κοίλο διαμαντοτρύπανο, M 14, 14 Ø x 115/145 | Αριθ. παραγγελίας 315.095
Εύρεση εξειδικευμένου εμπόρου

M 14, υγρής διάτρησης, για φυσική πέτρα και κεραμικά πλακάκια.

Κατάλληλο για

  1. LE 12-3 100 WET
  2. LE 12-3 100 WET, PRCD
  3. BHW 1549 VR
  • Δ σε mm 14 Ø
  • Β σε mm 113
  • Μ σε mm 143
  • Μονάδα συσκευασίας 1