Κούρμπα σωλήνα

K-C 32 KU AS | Αριθ. παραγγελίας 445.010
Εύρεση εξειδικευμένου εμπόρου

Αντιστατική, για τη σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης με σύνδεση ασφάλισης και σωλήνα αναρρόφησης.

Κατάλληλο για

  1. VC 21 L MC
  2. VCE 26 L MC
  3. VCE 33 L MC
  4. VCE 33 L AC
  5. VCE 44 L AC
  6. VCE 33 M AC
  7. VCE 44 M AC
  8. VCE 44 H AC
  • Μονάδα συσκευασίας 1