Φίλτροσακούλα fleece

FS-F VC 6 VE5 | Αριθ. παραγγελίας 487.287
Εύρεση εξειδικευμένου εμπόρου

Φίλτροσακούλα fleece κατηγορίας M με μεγάλη διάρκεια ζωής. Βελτιωμένη πλήρωση σε σύγκριση με τις χάρτινες φιλτροσακούλες.

Κατάλληλο για

  1. VC 6 L MC
  2. VC 6 L MC 18.0
  • Μονάδα συσκευασίας 5