Δίσκος λείανσης με πτερύγια για μέταλλο και ανοξείδωτο χάλυβα, πομπέ

Δίσκος λείανσης με πτερύγια, πομπέ Ø 125, P 80 | Αριθ. παραγγελίας 349.933
Εύρεση εξειδικευμένου εμπόρου

Ιδανικός για εργασίες λείανσης σε μέταλλο, ανοξείδωτο χάλυβα, κεκραμένους και μη κεκραμένους χάλυβες, ελαφριά μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα, δομικό χάλυβα, χυτοσίδηρο και για την επεξεργασία ραφών συγκόλλησης. Για την αφαίρεση σημείων και κορδονιών συγκόλλησης, σπάσιμο και στρογγύλεμα ακμών. Υψηλή απόδοση απομάκρυνσης υλικού, εγγυάται εργασία χωρίς κόπο και χωρίς πλήρωση των πόρων.

Κατάλληλο για

 1. L 9-11 125
 2. LE 9-11 125
 3. LE 9-11 125 L-BOXX
 4. L 12-11 125
 5. L 13-10 125-EC
 6. L 1506 VR
 7. L 15-11 125
 8. LE 15-11 125
 9. L 3406 VRG
 10. LB 17-11 125
 11. LBE 17-11 125
 12. L 1400 125
 13. LE 14-7 125 INOX
 14. LB 125 18.0-EC C
 15. LB 125 18.0-EC
 16. LB 125 18.0-EC/5.0 Set
 17. LBE 125 18.0-EC C
 18. LBE 125 18.0-EC
 19. LBE 125 18.0-EC/5.0 Set
 • Διαστάσεις σε mm 125 Ø x 22,2
 • Κόκκος P 80
 • Μονάδα συσκευασίας 10