Λειαντικό πλέγμα velcro

D225 GT-K80 VE25 | Αριθ. παραγγελίας 260.237
  • Διαστάσεις σε mm 225 Ø
  • Κόκκος K 80
  • Μονάδα συσκευασίας 25