Λειαντικό πλέγμα velcro

D225 GT-K100 VE25 | Αριθ. παραγγελίας 260.230
  • Διαστάσεις σε mm 225 Ø
  • Κόκκος K 100
  • Μονάδα συσκευασίας 25